Hoofdfietsroute dwars door De Geesten afgewend?

De Gemeente Oegstgeest werkt aan het Ontwerp-bestemmingsplan De Geesten (het gebied van kasteel Endegeest en park Rhijngeest). In juli 2020 en juli 2021 heeft de Bomenbond Rijnland hier een zienswijze voor ingediend en in november 2021 meegedaan met de inspraakronde.

Punten Bomenbond

De belangrijkste punten van de Bomenbond zijn samengevat:
– Schrap het fietspad tussen de Wassenaarseweg en kasteel Endegeest
– Schrap het fietspad door park Rhijngeest
– Houd de Geesten zo veel mogelijk donker
– Zet in op ecologisch natuurbeheer
– Treed in overleg met natuurexperts
– Compenseer de kap van de monumentale bomen in park Endegeest

In de Nota van Wijziging en Beantwoording die volgde op de zienswijzen van zomer 2021 werd het eerste punt, het schrappen van het fietspad tussen de Wassenaarseweg en kasteel Endegeest overgenomen. Het andere fietspad bleef staan.

Fietspad door park Rhijngeest, slecht idee

In de Gebiedsvisie De Geesten (april 2020) wordt terecht lovend over de natuur van De Geesten gesproken en over de wens daar een ‘groene corridor’ te maken. Plannen die de Bomenbond toejuicht. Desondanks wordt er dwars door het bos van Park Rhijngeest en dwars door deze beoogde corridor een fietspad gepland wat de verbinding legt met de wijken aan de andere zijde van de A44. Dat wil de Bomenbond voorkomen. Want iedereen die daar wandelt ervaart: dit is een bijzonder gebied. Dat de snelweg daar zó dichtbij is, dat merk je niet eens. Hoge bomen, diverse struiken, ondoorzichtig bos, veel soorten vogels. Een idylle, een spannend bos!

Het aanleggen van een breed fietspad met infrastructuur verwoest de natuur daar direct over een breedte van ongeveer vijf meter. In de passage over de samenwerking met Zuid Hollands Landschap (par. 4.1) lijkt een soort ruil te worden gedaan: natuur versterken door paden te verwijderen, zodat op andere plekken de hoofdfietsroute aangelegd kan worden. In hoeverre Zuid Hollands Landschap het daarmee eens is, is tot op heden niet duidelijk (geworden).

Fietspaden van de baan?

De Bomenbond heeft in november 2021 wederom een inspraak gehouden (ditmaal door een lid) en tijdens de daarop volgende raadsvergadering van 16 november volgden van Hart van Oegstgeest een amendement (verworpen) en van VVD Oegstgeest een motie (aangenomen) over het schrappen de fietspaden. Het lijkt er dus op dat het fietspad door park Rhijngeest van de baan is. Er wordt nog wel gezocht naar een alternatief voor een fietspad naar Kasteel Endegeest. De Bomenbond hoopt dat deze niet ten koste van het de natuur zal gaan.

Documenten

Zienswijze De Geesten juli 2021 [PDF]

Inspraak De Geesten november 2021 [PDF]

Overzichtspagina De Geesten.

Geplaatst in Endegeest, Oegstgeest.