Nieuws

Lees verder op onze nieuwspagina.

Mag het iets groener zijn?

Sinds 1995 komt de Bomenbond op voor de natuur in de regio Rijnland in het algemeen en voor bomen in het bijzonder.

Groen wordt een steeds schaarser en daarmee kostbaarder goed. Heel vaak worden bomen en ander groen opgeofferd bij “belangenafwegingen” in het geval van woningbouw, aanleg van wegen en ontwikkeling van nieuwe sport- of bedrijventerreinen.

De Bomenbond Rijnland probeert als onafhankelijke vereniging – draaiend op vrijwilligers – iets te doen tegen deze teloorgang. Maar we verliezen hierbij de positieve kanten zeker niet uit het oog! Want langzaam maar zeker groeit het besef bij burgers en bij politici en ambtenaren van de afdelingen Groen of Stedelijke Ontwikkeling, dat bomen en ander groen heel waardevol zijn. Daarom probeert Bomenbond Rijnland actief betrokken te zijn bij nieuwe regelgeving of de aanpassing van bestaande regelgeving.