Home

Wilt u weten wat er speelt? Zie Nieuws en onze Nieuwsbrieven.
Zoekt u verdieping, zie Leestafel.
Lees wie wij zijn op Over ons.

Mag het iets groener zijn?

Sinds 1995 komt de Bomenbond op voor de natuur in de regio Rijnland in het algemeen en voor bomen in het bijzonder.

Groen wordt een steeds schaarser en daarmee kostbaarder goed. Heel vaak worden bomen en ander groen opgeofferd bij “belangenafwegingen” in het geval van woningbouw, aanleg van wegen en ontwikkeling van nieuwe sport- of bedrijventerreinen.

De Bomenbond Rijnland probeert als onafhankelijke vereniging – draaiend op vrijwilligers – iets te doen tegen deze teloorgang. Maar we verliezen hierbij de positieve kanten zeker niet uit het oog! Want langzaam maar zeker groeit het besef bij burgers – en ook bij politici en ambtenaren van de afdelingen Groen of Stedelijke Ontwikkeling, dat bomen en ander groen heel waardevol zijn.

Actuele speerpunten van ons beleid

De Bomenbond probeert actief betrokken te worden bij nieuwe regelgeving of de aanpassing van bestaande regelgeving.