Bestuur

Bestuur Bomenbond Rijnland

vacature voorzitter
Dick de Vos secretaris
Astrid Roquas penningmeester
Monique Lamers
Eduard Groen
Tessa Viragh
algemeen bestuurslid, voorzitter ad interim
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Erelid: Bea Hoogheid

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.