Bestuur en vrijwilligers

Bestuur Bomenbond Rijnland

vacature voorzitter
Dick de Vos secretaris
vacature penningmeester
Monique Lamers
Eduard Groen
Tessa Viragh
algemeen bestuurslid / voorzitter a.i.
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid / penningmeester a.i.

Erelid: Bea Hoogheid

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Vrijwilliger worden

De Bomenbond Rijnland draait geheel op vrijwilligers. Het bestuur en actieve leden zijn onmisbaar! We hebben naast het bestuur een aantal vrijwilligers en actieve leden die hun bijdrage leveren aan het behouden en beschermen van bomen in hun buurt. U kunt denken aan bijdragen op de volgende manieren:

  • het signaleren van kap of dreigende kap of onvoldoende bescherming bij werkzaamheden – wat ziet u in uw buurt / dorp / stad gebeuren?
  • het sturen van bezwaarschriften
  • het maken van foto’s en filmpjes 
  • bijdragen leveren voor de website en sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)
  • contactpersoon zijn in 1 van de 14 gemeenten in regio Rijnland
  • ondersteunen bij juridische zaken
  • een bestuursfunctie uitvoeren
  • ondersteunen bij promotie en ledenwerving bij lokale evenementen

Hoe dan ook: elke kleine of grote bijdrage in tijd, geld of middelen is zeer welkom!

We organiseren regelmatig excursies en zo nu en dan een cursus, waarmee u uw kennis over bomen kunt vergroten en andere geïnteresseerden kunt leren kennen. Ook zijn we geregeld te vinden op groene evenementen.

Voor meer informatie over wat u als vrijwilliger zou kunnen betekenen voor de Bomenbond Rijnland kunt u contact opnemen met onze secretaris via: secretaris@bomenbondrijnland.nl