Contact

Correspondentie

Post voor de Bomenbond Rijnland kunt u sturen naar:
Eijmerspoelstraat 40
2334 BX Leiden

KvK-nummer 40448434
secretaris@bomenbondrijnland.nl

Contributie

Het lidmaatschapsgeld bedraagt minimaal € 10,- per jaar, over te maken op
rekening: NL49INGB0004569584
t.n.v. Bomenbond Rijnland te Leiden

Webredactie

Voor het toezenden van materiaal voor of opmerkingen over de website:

secretaris@bomenbondrijnland.nl