Nieuwe Bomenverordening in Leiden doet het ergste vrezen

Op 3 juni 2021 heeft de gemeente Leiden de Nieuwe Bomenverordening aangenomen. Het concept vonden wij een aanzienlijke verslechtering van de oude verordening. Wij hebben daarom een zienswijze geschreven en met een groot aantal betrokkenen een lobby opgestart om de schade beperkt te houden.

Het resultaat is dat verschillende politieke partijen moties en amendementen hebben ingediend waarvan de volgende zijn aangenomen:
1. dunnen van bosplantsoen blijft vergunningplichtig (geen compensatie nodig);
2. structuren Groene Kaart worden toegevoegd aan Groene Norm (de Groene Kaart als zodanig is afgeschaft);
3. bescherming van jonge aanplant door middel van vergunning- en compensatieverplichting bij kap binnen drie jaar;
4. het criterium Groene Norm van 70 jaar is aangepast naar 50 jaar of 125 centimeter stamomtrek;
5. de besteding van de reserve Bomenfonds: is alleen toegestaan voor ‘ander ecologisch waardevol groen’ als dat gebeurt in de directe omgeving van en/of ten behoeve van de bodemverbetering van een nieuw te planten boom. Het moet dus een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de bomen zelf of aan het versterken van de biodiversiteit in de directe omgeving van de boom.

Een enorme domper was dat D66 vlak voor de vergadering het amendement om de meldplicht uit het voorstel te schrappen heeft ingetrokken. Toen dit onmiddellijk werd overgenomen door Partij Sleutelstad kreeg het, zoals goe verwachten viel, onvoldoende steun.
Dit betekent in de praktijk dat in een laan of straat met een aantal ‘kwarrende’ bomen, deze bomen zonder vergunning gekapt kunnen worden als ze niet meer dan 30% van het totaal uitmaken. Wel is het college verplicht te reageren op iedere melding en deze reactie te publiceren.

De volgende punten zijn ook toegezegd of worden aangepast:
– het Register Ecologische Bomen zal regelmatig worden geüpdatet;
– basisbescherming (stamomtrek 45 cm) is in de verordening opgenomen (erratum);
– evaluatie meldplicht na 2 jaar;
– ‘kan’ wordt ‘zal’ (kapverbod als melding niet voldoet aan de voorwaarden);
– jaarlijks praten over bomen (hoe staan de bomen ervoor);
– opzetten project bomen voor particulier terrein ten laste van reserve Bomenfonds (vgl. Den Haag en Amsterdam).

Dossier Nieuwe Bomenverordening Leiden

Geplaatst in Bomenverordening Leiden, Leiden en getagd met , .