ASC en het kunstgras

In 2017 is sportvereniging ASC verhuisd van het centrum van Oegstgeest naar de Overveerpolder, voor die tijd een prachtig stuk natuur waar tal van weidevogels zich thuisvoelden. De raad heeft in 2006 besloten dat daar in elk geval geen kunstgras zou mogen komen: de sport is ‘te gast’ in de natuur, en daar past geen kunstgras bij. Dit is in de aankoopakte van 2007 nog eens bevestigd. 

Echter, door een juridische fout in het bestemmingsplan in 2017 bleek deze clausule niet opgenomen. ASC was er als de kippen bij en kondigde aan alsnog kunstgras velden aan te leggen. De gemeente stelde zich merkwaardig genoeg op het standpunt dat ze een vergunning niet kon weigeren, sterker nog, dat er helemaal geen vergunning nodig was. Dit ondanks juridisch advies van advocatenkantoor Pels Rijcken. De gemeente baseert zich op eigen juristen die de belangen van ASC zwaarder vonden wegen dan het natuurbelang. 

De Bomenbond komt op voor natuur in het algemeen en heeft zowel ingesproken in de vergadering van de Commissie Ruimte op 16 juni, als een schriftelijke inspraak eind juni 2020. 

De raad had het juridische steekspel kunnen afwijzen en van het college eisen dat ze zich aan de oorspronkelijke afspraak houdt. Echter, de raad besloot vervolgens toch een voorbereidingsbesluit te nemen voor een nieuw bestemmingsplan. Hierin zou de fout wordt hersteld en kunstgras verboden worden. Is het gevaar nu geweken? Nee, integendeel. De VVD, als grootste collegepartij, is verklaard voorstander van het aanleggen van kunstgras. Het wachten is dus wat er exact in het nieuwe bestemmingsplan staat. En ook daarop is weer inspraak mogelijk. Als Bomenbond hebben alvast onze advocaat op de hoogte gebracht. We trekken hierin samen op met de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest, die zich al in 2006 fel tegen de verhuizing naar de polder en het gebruik van kunstgras heeft verzet. Wij vinden: afspraak = afspraak.