Leidse zaken – zomer 2021

Terwijl de ontwikkelaars vooral lijken te bouwen voor de vrije sector koop en huur en er dus niets verandert aan de woningnood bij Leidse starters en werkende jongeren, raakt de openbare ruimte in de stad meer en meer verdicht en komt de natuur steeds verder in de knel.

De fraaie afronding van de laatste stukjes Singelpark wegen niet op tegen de aanleg van snelfietspaden, nieuwe hoogbouw en sportpaleizen. Alsof er geen klimaatcrisis bestaat streeft de Lammenschans-driehoek naar de nominatie voor meest onherbergzaam gebied, wil het Stationsgebied daarin niet achterblijven en zijn de aanbevelingen voor meer biodiversiteit in het Bio Science Park de spreekwoordelijke bureaula in verdwenen.

Gelukkig zien we dat steeds meer inwoners van de stad zich zorgen maken over het verlies aan ruimte en groen. Zo is er actief ingesproken op plannen voor de herinrichting van de Jan van Houtkade, de Kaasmarkt, de herinrichting rond de nieuwe sporthal aan de Boshuizerkade, het plein bij station Lammenschans en de gevolgen van de aanleg van nieuwe rioleringen in o.a. de Gasthuiswijk, de Professorenwijk en de Vogelwijk.

Door de toenemende alertheid van bewoners is de rol van de Bomenbond daarbij vaak vooral ondersteunend. In andere gevallen zwengelen we de discussie aan zoals bij de beoogde fietsbrug vanaf het Werninkterrein die een ongerept stukje natuur langs het laatste stuk van de Morsweg bedreigt.

Door de voortdurende druk van alle projecten ontbreekt het zicht op daadwerkelijke uitvoering van beleid zoals de door het college toegezegde verbeteringen op het gebied van compensatie van gekapte bomen (zie het rapport van de Rekenkamercommissie!), inzet van geld uit het Bomenfonds en uitvoering van het uitstekende advies van de stadsecoloog uit november 2019.

Het bestuur van de Bomenbond beraadt zich dan ook op zijn activiteiten voor de periode tot de verkiezingen in maart 2022 en verder, met als centrale vraag in hoeverre we de inzet van onze beperkte tijd laten dicteren door de bouwwoede van dit college of dat we ons meer gaan richten op politiek belangrijke keuzes tussen natuur en steen. Daarbij blijft de vertaling daarvan in verkiezingsprogramma’s een minstens zo belangrijke activiteit.

De komende maanden staan in het teken van onderzoek naar een aantal omvangrijke projecten, zoals de voorgenomen werkzaamheden aan riolering en waterberging in de Gasthuiswijk, fases I en II. In die gebieden staan in totaal ca 600 bomen waarvan nog moet blijken hoeveel er over zullen blijven na de herinrichting.

Maar ook kleinere projecten gaan weer van start zoals de renovaties rond de Hoflaan en nieuwbouw aan het Bizetpad met zijn schuil- en broedplek voor een paartje ransuilen. De aanvraag voor een tijdelijke brug in de Poelwetering lijkt ook het nodige groen te gaan kosten. Het nalopen van afgeronde projecten vormt ook een vast agendapunt; zo hebben we gevraagd waar de beloofde aanplant van bomen in de Korte Vlietzone blijft… Bij al deze en nog veel meer projecten kunnen we ondersteuning gebruiken, dus meldt u zich s.v.p. aan als lid of vrijwilliger!

Geplaatst in Geen categorie.