WORD LID!

Rijnland is een flink gebied om te behappen! Dit vergt enorme inzet en dus is de Bomenbond Rijnland altijd op zoek naar meer leden.

Help ons bij ons werk door een jaarlijkse bijdrage van € 10,- of meer te storten op onze bankrekening:
NL 49 INGB 0004569584 t.n.v. Bomenbond Rijnland.
Wilt u via een e-mail aan onze secretaris (secretaris@bomenbondrijnland.nl) uw naam, adres en e-mailadres doorgeven?
U ontvangt als lid onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten van de Bomenbond Rijnland. We sturen alles het liefst
per e-mail om papier en kosten te besparen. Als u post van ons liever op papier ontvangt, wilt u dat dan laten weten?

secretaris@bomenbondrijnland.nl
Eijmerspoelstraat 40
2334 BX Leiden

Actieve vrijwilligers voor het behoud van de natuur gezocht

De Bomenbond Rijnland draait geheel op vrijwilligers. Het bestuur en actieve leden zijn onmisbaar!

  • ondersteunen bij promotie en ledenwerving (o.a. op evenementen)
  • maken van beeldmateriaal (denk aan foto’s, filmpjes)
  • contactpersoon zijn in 1 van de 14 gemeenten in regio Rijnland
  • ondersteuning juridische zaken
  • bestuursleden

Hoe dan ook: elke bijdrage in tijd, geld of middelen, hoe klein ook, is zeer welkom!

ANBI-status

Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI organisatie. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat uw gift of donatie fiscaal aftrekbaar is.  Klik voor meer info:
ANBI status van de Vereniging Bomenbond Rijnland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris@bomenbondrijnland.nl.

Save

SaveSave

SaveSave