214 Bomen (voorlopig) gered

A4 bomen

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad.

Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend.

Het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 30 september jl. maakt korte metten met fouten in de huidige Verordening 2012. Belangrijke onderdelen van deze Verordening zijn het Bomenregister 2011 en de Groene Kaart 2012. Het Register is verouderd, wijkt af van de Kaart, is niet digitaal in te zien en bovendien zijn beide stukken in strijd met de bepalingen in de Verordening niet tijdig bijgewerkt.

De gemeente heeft in 2008 en 2014 vergunningen verleend die wij met succes hebben aangevochten. Desondanks heeft de gemeente het in april van dit jaar voor de 3e keer geprobeerd met een redenatie dat de bomen niet onder de Verordening 2012 zouden vallen maar onder de Boswet. De Commissie Bezwaarschriften heeft deze uitweg terecht niet gevolgd en in plaats daarvan gewezen op de al genoemde fouten.

We zijn blij met het uiteindelijke resultaat maar vragen ons af wanneer het mooie Leidse groen nu eens echt de eenduidige en onderbouwde bescherming krijgt die het verdient.

Op 6 oktober jl. heeft het College van B&W van de gemeente Leiden besloten het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen. Dit advies was opgesteld n.a.v. het bezwaarschrift van de Bomenbond Rijnland tegen de voorgenomen kap van 214 bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11. Hiermee is de kap van deze bomen op korte termijn van de baan en kan deze casus dienen als voer voor de discussie in de Raad over het voorstel voor een nieuwe Bomenverordening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Geplaatst in Bomenverordening Leiden, Leiden en getagd met , , , , .