De bomen op de Kaasmarkt in Leiden zijn vogelvrij

Bea Hoogheid, secretaris van de Bomenbond, hield de volgende inspraak in de gemeenteraad van Leiden. Bomenbond Rijnland bij agendapunt 9 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt, vergadering Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 19 mei 2020 Geachte voorzitter en leden van de commissie SO Volgens de bomeninventarisatie van juli 2016 staan er 23 bomen in het ontwikkelgebied Kaasmarkt, […]

Lees verder...