Uitdagend plan van bewoners voor de Kaasmarkt, Leiden

In plaats van kadewoningen alle bomen behouden en een autoluw groen plein inrichten rond de bestaande prachtige oude platanen: dat is het voorstel van het Burgerinitiatief KaasmarktPark.

Bewoners van de wijken rond de Kaasmarkt tekenen samen met professionele landschapsarchitecten voor een gedurfd ontwerp. Hieronder kunt u de PDF van het plan inzien.