Bomenbond Rijnland: kom dinsdag 26 september 19.30 uur naar de raadsvergadering van Leidschendam-Voorburg voor het natuurbelang van Vlietland

Van onze wnd. voorzitter, Monique Lamers:

Zoals bekend spant de Bomenbond Rijnland zich in voor het behoud van een groen Vlietland. We werken hiervoor intensief samen met de Vrienden van Vlietland, het Burgerinitiatief Vlietland en de AVN (de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming). 

Eerder hebben wij verzocht om documenten over onderzoek naar de natuurwaarden  van Vlietland. Deze waren niet openbaar. Wij hebben deze documenten ontvangen nadat wij hierom hebben verzocht via de Woo (Wet Open Overheid). 

Deze documenten lieten zien hoe ontwikkelaar DLR van plan was om te gaan met de natuurwaarden van Vlietland. Wij schrokken hiervan: duizenden bomen kappen en bomen in bakken zetten om vleermuizen te bedienen, beschouwen wij zeker niet als zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden. Zie onze website voor deze documenten.

Op 11 juli jl. hebben wij ingesproken in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, waarbij wij pleitten voor  het zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden van Vlietland en hierover transparant te zijn naar de huidige en toekomstige burgers van de regio.

Aanstaande dinsdag 26 september om 19.30 uur zal de gemeenteraad  van Leidschendam-Voorburg besluiten over het geheimhouden van stukken die via de Woo zijn opgevraagd over het juridisch advies aan de gemeente. Dan wordt ook besloten om die geheimhouding ook te laten gelden voor alle lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures. Dit zou dan moeten gelden tot er definitief is besloten over het Bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland-Noord”. Dat betekent dat burgers niet meer de informatie van de gemeente kunnen controleren.  

Juist omdat de Bomenbond Rijnland de vinger aan de pols houdt voor de natuur in Vlietland, en omdat wij ook de eerdere informatie niet hadden gekregen als wij er niet om hadden verzocht, roepen wij op om de oproep te ondersteunen om de documenten wel openbaar te maken. Dat kan door naar de raadsvergadering te komen, die wordt gehouden op dit adres: Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 – 74, 2271 CK Voorburg. 

De Bomenbond zal dan ook zelf inspreken. 

Monique Lamers, voorzitter Bomenbond Rijnland (wnd.)

Poster met oproep om op dinsdag 26 september 19.30 uur naar de raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg te komen voor het natuurbelang van Vlietland
Locatie: Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 – 74, 2271 CK Voorburg
Geplaatst in Geen categorie.