Enorme bomenkap in Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide”

Voor het aanleggen van een nieuwe waterwinning in Katwijk worden in een Natura 2000 gebied circa 340 bomen gekapt. In de bijlage ‘rapport Definitieve Natuurtoets’ bij de aanvraag voor ontheffing van de wet natuurbescherming wordt (op pag. 67) gesproken over 510 bomen. In de bijlage ‘kapvergunningtekeningen’ staat een lijst die optelt tot 547 bomen. Om hoeveel bomen gaat het nou eigenlijk?

Ook wordt er ontheffing gevraagd voor “het beschadigen of vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van meerdere vleermuissoorten en voor de boommarter, kerkuil, rugstreeppad en zandhagedis. […] het vangen en verplaatsen van de rugstreeppad en zandhagedis als mitigerende maatregel en voor het doden van deze soorten aangezien individuele verwonding en doding ondanks zorgvuldig werken niet geheel kan worden uitgesloten.”

Om toch nog iets aan natuur te doen wordt een ‘landschapspark’ van 50 hectare aangelegd. De Bomenbond is van mening dat hiermee het verlies aan natuurwaarden bij lange na niet wordt gecompenseerd en heeft een zienswijze ingediend.

Geplaatst in Katwijk, Nieuws.