Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

Herfstblaadjes
De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015.

Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere:

  1. De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de Stadsberichten,
  2. Het concept gaat niet in op verschillende beleidsmogelijkheden maar slechts op de ene door het College voorgestane weg,
  3. Het voorstel geeft onvoldoende informatie om adequate beoordeling mogelijk te maken, zo ontbreekt een evaluatie van de Bomenverordening 2012 en wordt niet duidelijk hoeveel bomen nu wel of niet onder de Vergunningplicht gaan vallen,
  4. De Raadsleden hebben geen inzage gehad in de oorspronkelijke bezwaarschriften maar slechts in een door het College opgestelde samenvatting.

Op grond van deze omissies wordt het College verzocht de lopende, onjuiste inspraakprocedure te schorsen of de concept Verordening in te trekken.

Geplaatst in Bomenverordening Leiden en getagd met .