Bomen en ander groen: veel meer waard dan velen beseffen

5-5-2009
In de 12 afgelopen maanden heeft het bestuur van de Bomenbond zich, net als alle voorgaande jaren, ingezet voor behoud van bomen en, als het helaas niet anders kon, voor een goed groencompensatieplan op de hieronder vermelde locaties.
Vaak met een bevredigend resultaat en in goede harmonie met groene ambtenaren en een enkele projectleider van de gemeente Leiden. Ook met andere gemeenten heeft de Bomenbond een steeds beter contact.
Maar er zijn soms ook teleurstellende berichten, zoals het al verschillende malen door Commissies van Bezwaar en Beroep uitbrengen van een voor de te kappen bomen negatief advies met het volgende argument: “Klager heeft gesteld dat het College een ruimere blik op groen en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur mist. De Commissie deelt dit standpunt niet. De kapvergunningen hebben geen betrekking op bomen die voorkomen op de lijst met waardevolle of monumentale bomen die bijzondere bescherming behoeven”.
Onvoorstelbaar: bestaat de natuur alleen uit waardevolle en monumentale bomen??!! Evenals het volgende: als wij wijzen op het ontbreken van een groencompensatieplan beweert de Commissie, “dat een adequate groenvoorziening in voldoende mate is gewaarborgd, want aan de kapvergunning is het voorschrift verbonden dat de vervangingswaarde van de te kappen bomen in het Bomenfonds gestort moet worden”. Alsof dit een garantie is voor een verantwoord compensatieplan. Wij weten helaas beter.
Ook kan de sfeer helaas grimmig zijn, wanneer duidelijke onwil bestaat vanuit projectleiders, -managers, -ontwikkelaars, politiek en of woningbouwverenigingen om naar de Bomenbond te luisteren en bij wie het belang van en het respect voor de natuur ver te zoeken is.
Bij sommige locaties was alleen een gesprek of een zienswijze al genoeg, bij andere volgden bezwaarschriften en zittingen voor de Bezwaar- en Beroepencommissie. Er lopen nog steeds rechtszaken over de illegale kap aan de Maredijk te Leiden en een andere rechtszaak om een voorlopige voorziening (ROC Lammenschans te Leiden) draaide uit op “ongegrond” , daar de rechter voor het grote geld koos, terwijl er geen onderzoek is gedaan naar en geen ontheffing is aangevraagd voor de beschermde diersoorten ter plaatse.
Ook missen we nog al te vaak een koppeling van sloop/bouwplannen met een groencompensatieplan.
Luifelbaan te Leiden
Middelgeest te Leiderdorp
Willem van Otterloostraat te Leiderdorp
Oranjegracht te Leiden
Van Speykstraat te Leiden
Surinamestraat te Leiden
Van ’s Gravensandestraat/Van Bachemhof te Leiden
V.d. Valk Boumanweg (Oude Rijn) te Leiderdorp
ROC Lammenschansplein te Leiden
Nieuw Leyden en Groenoordhallenterrein
Langegracht Politiebureau
Rijnkade
Zwethofpolder te Zoeterwoude
Haagweg/Potgieterlaan (NS) te Leiden
V.d. Valk Boumanweg (middenberm) te Leiderdorp
Dunning Houtkamp te Leiderdorp
Voorthuysenschoollocatie te Leiden
Dunningen bosplantsoen en sportparken te Leiden
Sylviusterrein in de Leeuwenhoek te Leiden
V. ’s Gravensandeweg en omgeving te Leiden
Advies voor verbetering bomen en groen in De Kooi en Noorderkwartier te Leiden
Lijnbaan/Touwbaan/Beukenschans te Leiderdorp
Lammenschansweg te Leiden
Dijkhoflaan te Leiden
Zijldijk te Leiderdorp
Driftstraatschool en Brede School in De Kooi te Leiden
Rechtszaken illegale kap Maredijk te Leiden
Illegale kap Hooigracht te Leiden
Roomburgerstraat te Leiden
Wijckersloothpark te Oegstgeest
Onafhankelijkheidsweg te Leiden
Bos van Bosman te Leiden
Kenauweg te Leiden
Andries Schotkade te Leiden
Lorentzschool te Leiden
Nieuw Leyden Zwarte Pad, Koningstraat, Johan Willem Frisostraat te Leiden
Kennedylaan te Leiden
Boerhaavelaan te Leiden
Doelensteeg/-gracht te Leiden
Grotiuslaan te Leiderdorp
Haagse Schouwweg te Leiden
Genestetstraat te Leiden
Loethe en omgeving te Zoeterwoude
Petronella Moenspad te Leiden
Aalmarktgebied te Leiden
Geplaatst in Diversen.