Bomen op de Groene Kaart Leiden

wood-nature-leaves-tree
Tot 5 juni 2016 konden bomen in Leiden worden aangemeld  voor de nieuwe Groene Kaart. De aanmelding is nu gesloten.
De voorlopige versie van deze Groene Kaart is te vinden op www.leiden.nl/bomen.

Wat betekent het als een boom op de Groene Kaart staat?
Bomen die op de Groene Kaart staan, zijn beter beschermd tegen kap dan andere bomen.
Een kapaanvraag voor bomen op de Groene Kaart, met een stamomtrek van 30 cm of  meer (gemeten op 130 cm hoogte) moet aan meer eisen voldoen en maakt minder kans.
Staat een boom niet op de Groene Kaart maar wel op openbaar terrein dan is een kapvergunning alleen verplicht als de omtrek van de stam 45 cm of meer is (weer op 130 cm hoogte).
Bomen op particulier terrein kunnen zonder vergunning worden gekapt tenzij ze op de Groene Kaart staan. Dat is dan vaak omdat ze als waardevolle of monumentale boom zijn aangemerkt.

Wie kan bomen bij de gemeente aanmelden?
Alleen belanghebbenden kunnen een boom aanmelden:

  1. de eigenaar van de boom
  2. een buurt- of wijkvereniging
  3. plaatselijke of regionale verenigingen en stichtingen gericht op groen en bomen

Lees ook de Regels voor aanmelding (pdf) van de gemeente goed door.

Waarom heeft de Bomenbond bomen aangemeld?
De Bomenbond Rijnland behoort tot de 3e groep belanghebbenden en kan dus bomen aanmelden. We kunnen ook bezwaar aantekenen als meldingen niet door het College worden overgenomen. We hebben hulp van een deskundige ingeschakeld om te voldoen aan de eisen t.a.v. de argumenten om een boom op de Groene Kaart op te nemen.

En hoe nu verder met de aangemelde bomen?
De oorspronkelijke planning van de Gemeente was als volgt:

Na 5 juni stellen burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit op met toe- of afwijzingen van de aanmeldingen van bomen voor de Groene Kaart.
11 juli – 28 augustus: Dit ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd.
oktober: op basis van het ontwerpbesluit en binnengekomen zienswijzen komen de burgemeester en wethouders tot een vastgesteld besluit (en een bijgewerkte Groene Kaart).

Door het grote aantal bomen dat in 2016 is aangemeld (1500!) heeft dit echter vertraging opgelopen. De termijn waarop het concept-besluit van het College over de nieuwe Groene Kaart kan worden ingezien nu niet vop 11 juli start maar pas op 10 oktober (tot en met 18 november).
Ook het vaststellen van het besluit is als gevolg daarvan een paar maanden uitgesteld.

In de nieuwsberichten over de Groene Kaart Leiden vind je de laatste stand van zaken.

 


Definities

  • Boom: een houtachtig opgaand gewas zowel levend als afgestorven met een stamomtrek van minimaal 30 centimeter, gemeten op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld.
  • Boomstructuur: een lijnvormige, ecologische of ruimtelijke functionele eenheid van bomen, in midden en/of zijbermen van een weg.
  • Boomgebied: grote groeneenheid zoals een park of groenstrook met meerdere bomen.

Save

Save

Save

Save

SaveSave

SaveSave

SaveSave