Aangepaste Groene Kaart Oegstgeest

Naar aanleiding van de bomenkap begin januari 2023 aan de Kwaaklaan in Oegstgeest zijn er na protest van de Bomenbond veel nieuwe boomgebieden aan de Groene Kaart toegevoegd. Dat betekent dat ze niet zonder vergunning gekapt mogen worden. In de afbeelding hieronder zijn de nieuwe gebieden in rood aangegeven.