Groene kaart 2017 – wat is de waarde?


Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden.
Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen!
Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden.

Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen
De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding zoals vorig jaar. Na onze actie in 2016, waarbij we met vrijwilligers en experts bomen geïnventariseerd hebben, is een groot aantal aanmeldingen voor de Groene Kaart 2016 afgewezen. Dat waren vooral de aanmeldingen van zogeheten boomgebieden (vooral kleine parkjes) en boomstructuren (rijen bomen langs langere straten).

De Bomenbond heeft bezwaar aangetekend tegen deze afwijzingen. Het bestuur kiest ervoor om eerst de behandeling van dat bezwaar af te wachten en zo duidelijkheid te krijgen over de uiteindelijke waarde van de Groene Kaart.

Onduidelijkheid over beoordelingscriteria
Het College stelt in haar besluit van 11 oktober 2016: “… de beoordelingscriteria uit de Nadere Regels [zijn] dermate ruim en subjectief te interpreteren dat dit ertoe heeft geleid, dat bijna alle overgebleven aangemelde bomen voldeden aan opname op de Groene Kaart. Dit is in onze ogen een ongewenste situatie.(…) Een onwenselijke situatie want naar onze mening dient de Groene Kaart als extra beschermings-module boven de Bomenverordening voor “het neusje van de zalm” aan bomen in Leiden. “

Omdat de huidige aanmelding voor de Groene Kaart 2017 weer dezelfde criteria hanteert bestaat er helaas nog geen duidelijkheid over de “zalm” die in de ogen van de gemeente kwalificeert voor opname op de Kaart.

foto: Stadskrant gemeente Leiden

Geplaatst in Leiden.