Algemene ledenvergadering 2016

Theehuis Tuin van Noord
We verwachten deze week de aankondiging dat de aanmelding van bomen voor opname op de nieuwe Groene Kaart start.
Aanmelding van bomen kan niet door individuele burgers gebeuren. We moeten dus besluiten, welke rol de Bomenbond hierin wil spelen. Daarom deze wat overhaaste Algemene Ledenvergadering 2016.

Plaats en tijd
De vergadering is:
* zaterdag 23 april
* van 15.00 tot 17.00 uur
* in het Theehuis in de Tuin van Noord (hierboven afgebeeld). Adres: Joop Vervoornpad 1, Leiden

Agenda
Naast de Aanmeldingen Groene Kaart staan de volgende punten op de agenda:
– Verslag vorige ALV
– Samenstelling bestuur
– Financieel jaarverslag
– Juridische zaken
– Wat verder ter tafel komt

Vergaderstukken
De stukken vind je hieronder in digitale vorm.
Agenda jaarvergadering 2016
Criteria Nadere Regels Bomenverordening 2015
Bomenverordening 2015
Groene Kaart 2012
Interim Groene Kaart (Pas op: groot bestand, laden duurt lang!) + handleiding
Verslag jaarvergadering 2015

Bestuurslid worden?
Op de positie van voorzitter na zijn alle functies vacant. Meldt u dus aan als secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid!

Contributie
Tot slot: de contributie voor 2016. We herinneren u er vriendelijk aan om (liefst per omgaande) uw Contributie voor 2016 (nog steeds minimaal €10, meer mag ook) over te maken op rekening
NL49 INGB 0004 5695 84

Bij voorbaat dank en graag tot ziens op de ALV zaterdag 23 april!

Save

Geplaatst in Algemene ledenvergadering.