Meerburgerwatering bomen voorlopig gered

29 januari 2015

114, 214, 51 of 400 bomen voorlopig gered

Op 4 juli 2014 verleent de gemeente Leiden een vergunning voor het kappen van 214 bomen langs de Meerburgerwatering. De bomen moeten wijken voor het verbeteren van de walkant. De bomen staan volgens de vergunninghouder ‘Combinatie A4 Burgerveen’ langs de A4, tussen de Vrouwenvaart en afslag naar de N11. Bij de vergunning zit vreemd genoeg een kaart waarop (maar liefst) 400 bomen worden vermeld en een lijst met (maar) 114 te kappen bomen, waarvan veruit het grootste deel trouwens kerngezond is (zie de taartdiagram). Elke boom heeft zowel op de kaart als op de lijst een nummer, maar de nummers komen niet overeen. De vergunninghouder deelt tijdens de hoorzitting bovendien mee dat voor 51 andere te kappen bomen (om welke bomen het gaat blijft onduidelijk) per ongeluk geen vergunning is aangevraagd. 

Het standpunt van de Bomenbond is dat de walkant kan worden hersteld zonder de bomen te vellen. De Bomenbond is daarom boos dat burgemeester en wethouders zomaar een vergunning heeft verleend, terwijl de bomen op de zogenaamde Groene kaart staan. Voor Groene kaart bomen wordt in principe geen kapvergunning verleend. Althans volgens het college, want in de praktijk blijkt de bescherming van deze bomen nauwelijks iets voor te stellen.

De Commissie bezwaarschriften concludeert dat aan de aanvraag een groot aantal gebreken kleven, te veel om hier te noemen. De Commissie adviseert om het besluit te herroepen en geeft de vergunninghouder in overweging om een nieuwe vergunning aan te vragen. Burgemeester en wethouders nemen het besluit over en verklaren het bezwaarschrift gegrond. De 114, 214, 51 of 400 bomen zijn in elk geval voorlopig gered.

Meerburgerwatering Conditie bomenbestand Meerburgerwatering 2014

artikel: Mr. M. van Duijn, Recht voor Allen

Geplaatst in Groene Kaart, Leiden en getagd met .