Oproep aan iedereen!

Van de voorzitter

Doel en activiteiten

De Bomenbond Rijnland heeft als doel forse stadsbomen en ander groen te beschermen, te behouden en aan te planten met het oog op een bloeiende en groeiende woonplaats die het welzijn van de inwoners bevordert. Dit doet zij door middel van het volgen van het bomenbeheer in de gemeentes in de regio Rijnland en het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking voor het voortbestaan van volwassen groen.

In de lijn van de start in 1995, zijn we doorgegaan met het volgen van de plannen van gemeentes met bomen. In een procedure bezwaarden we in 2012 met anderen tegen de kap van 125 bomen in het Noorderpark in Leiden. Vooral samen met andere bezwaarmakers lukt het ons om grote bomen te behouden.

Nadat we twee keer op markten hadden gestaan en de animo en toezeggingen niet van de lucht waren leverde dit het geen nieuwe leden op. Ondertussen dwarsboomde de gemeente Leiden de bescherming van bomen door aan te komen met de nieuwe bomenverordening en in tegenstelling tot eerder bleek er haast bij te zijn. In het politieke besluitvormingsproces kregen we de steun van Recht voor Allen en wel om zo veel mogelijk moties en amendementen uit het vuur te slepen. Dat lukte maar gering en we hebben nu een verordening, die minder regeling en geen bescherming meer geeft voor bomen op prive-terrein en voor bomen in de openbare ruimte kleiner dan 0,20 meter doorsnee op borsthoogte. Bovendien zouden in de toekomst enkel bomen kapvergunningplichtig zijn die op de Groene Kaart staan die bij de bomenverordening 2012 is vastgesteld. Formeel zijn alle nieuwe boompjes onbeschermd, tenzij ze op de Groene Kaart staan.

De groene-kaart-bomen blijken inmiddels gemakkelijk geveld te worden. Op Vondellaan 47 zijn er prachtexemplaren gedood en rond sportvelden begint de kaalslag. Wat is een gemeente zonder grote bomen? Het blijkt dat de economische structuur van een stad en de openbare veiligheid van stadsruimte gebaat zijn bij forse gezonde bomen en een voldoende groenstructuur. Er is verband gelegd tussen de bloedingsziekte onder paardenkastanjes en de urine van honden. Er is samen met anderen ophef gemaakt over de terugkeer van round up, een scheikundig bestrijdingsmiddel, in de straten en de schade die het aanricht onder micro-organismen die samenleven met boomwortels. We hebben een tiental mensen kunnen steunen bij hun bezwaren tegen het doden van karakteristieke en nuttige bomen. We hebben in de clinch gelegen met vergunningverleners. Aangezien we niet bij elk bezwaar de rechtbank inschakelden, waren veel bomen al tijdens de procedure gekapt. Vooral het argument dat er enorm veel bladoppervlakte en dus verdamping, kooldioxideopslag en zuurstofproduktie is ingeleverd, door vervanging van grote bomen door sprietjes, snijdt geen hout bij de gemeentelijke commissies.
We kunnen dit enkel blijven doen met meer inzet van onze leden!!

Voor de tweede keer in korte tijd dreigt de Bomenbond Rijnland het onderspit te delven. Mensen, gooi het bijltje er niet bij neer en bescherm een boom. Of twee of drie of vier. Dat brengt geluk! 

Geplaatst in Diversen.