Bomenverordening Leiden 2012

Kap van bomen simpeler? – Bomenverordening Leiden 2012 (Leidsch Dagblad)

Op 6 september a.s. wordt het voorstel met verwerkte inspraak besproken door de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en dan op 11 oktober 2012 staat het dan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering ter vaststelling.

Bomenbond Rijnland schreef het volgende commentaar:

Bomen van particulieren die niet op de groene kaart staan zullen in de toekomst vogelvrij worden verklaard. Dit is het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden aan de gemeenteraad. Als dit voorstel wordt aangenomen is er dus geen kapvergunning meer nodig voor deze bomen. Wat een uitkomst voor projectontwikkelaars en speculanten!! Dit betekent dat een heleboel bomen onbeschermd raken.
Het is te hopen dat er voldoende gemeenteraadsleden zijn die dit op 6 september a.s. een onzalige nieuwe verordening vinden. Het moet moeilijk blijven om een boom zomaar te kappen, vinden wij, aangezien je dan aan groenvernietiging doet.
De gevolgen van deze nieuwe boomverording zijn dat ambtenaren en B. en W. kunnen bepalen welke bomen op de groene kaart komen en vooral welke niet. Een fractie van de bomen in de stad staat op de kaart. Het merendeel niet en dat maakt van Leiden een grote kapvlakte.
Jonge bomen zullen hun bescherming verliezen, zodat we uiteindelijk geen volwassen bomen meer overhebben.
Namens Bomenbond Rijnland,
Rolf van Beek, voorzitter
Eva van Santen, secretaris

Lees de discussie verder bij op het Leidsch Dagblad of reageer verder hieronder!

Geplaatst in Bomenverordening Leiden, Leiden.