Bomen Voorschoten zijn vogelvrij

Bomenbond: ‘Voorschotense bomen vogelvrij’

“Begin juli boden de Bomenbond en een groep bezorgde Voorschotenaren wethouder Blommers de petitie ‘Hou Voorschoten groen’ aan. Daarin wordt gepleit voor bescherming van alle bomen in het dorp en het instellen van een bomenfonds. “Als er dan gekapt moet worden, is er geld voor vervanging, zodat het totale aantal bomen gelijk blijft,” licht Hartstra toe. De voorlopige lijst beschermwaardige bomen wordt in oktober definitief vastgesteld door de raad.”

Lees het hele artikel op weekkrant.nl (9 augustus 2011)

Geplaatst in Diversen.