Hou Voorschoten groen – elke boom is beschermenswaardig!

De Bomenbond Rijnland en een groep inwoners van Voorschoten vragen u de petitie Hou Voorschoten groen! te tekenen.


Een van de redenen waarom Voorschoten een prettige gemeente is om in te wonen is de aanwezigheid van veel groen. Denk aan de Voorstraat met zijn karakteristieke linden, het burgemeester Berkhoutpark, landgoed Berbice, Rozenburg etc.

Binnenkort wordt in Voorschoten de kapvergunning afgeschaft en wordt er een zogenaamde ‘bomenlijst’ ingevoerd. Op deze lijst staat slechts 10% van de bomen in Voorschoten. Dit betekent in de praktijk dat 90% van de bomen onbeschermd is en zomaar gekapt kan worden. En ook voor de ‘beschermwaardige’ bomen die wèl op de bomenlijst staan is er geen goede bescherming: er is immers geen bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Wij verzoeken de gemeente Voorschoten de bomen beter te beschermen door:

1. Plaatsing van alle bomen in op de nog in te voeren ‘beschermwaardige bomenlijst’;
2. Aanscherping van de voorwaarden waaronder in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gekapt mag worden;
3. Het instellen van een bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Mocht je ons initiatief willen steunen klik dan door naar de petitie om deze te ondertekenen.

Geplaatst in Diversen.