Behoud het Bewaarde Land in Meijendel – teken de petitie!


Twee weken geleden kreeg Hugo Bakker, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, een heel enge brief van de gemeente Leiden. In deze brief staat dat B&W van Leiden het voornemen heeft om zijn baan op te heffen (raadsvoorstel 11.0003). Dat zou het einde kunnen betekenen voor het Bewaarde Land in Meijendel. Want, hoewel het Bewaarde Land ieder jaar een flink deel van de kosten zelf bijeensprokkelt uit giften en sponsoring, een volledig salaris kan het niet opbrengen.

Ook de Vrienden van het Bewaarde Land kunnen deze klap financieel niet opvangen. Ze doen wel hun best om de gemeente Leiden op andere gedachten te brengen. Op do 17 feb hield de commissie Werk en Financiën van de gemeente Leiden een vergadering waarin het raadsvoorstel besproken werd. Tijdens deze vergadering was mogelijk om als burgers in te spreken. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door Ton Lommers, oud schoolhoofd van , Aad de Vette, namens de Vrienden van het Bewaarde Land en Gerrit Jan de Bruyn, namens de Vereniging Natuurbeleving Duin- en Bollenstreek.

Dit was de inspreektekst van de Vrienden van het Bewaarde Land :

Wij zijn ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren van kinderen die naar het Bewaarde Land zijn geweest en die daar zóó enthousiast van terug kwamen

Wij staan vierkant achter de doelstelling van het Bewaarde Land waarin staat : “dat het bij kinderen en grote mensen verwondering wil wekken voor de rijkdom en veelzijdigheid van de natuur, besef ontwikkelen van de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid van mens en natuur, en respectvol gedrag bevorderen tegenover het leven in al zijn verschijningsvormen: planten, dieren en mensen, landschappen, ecosystemen en de aarde als geheel”

Wij zijn in het Bewaarde Land geweest en hebben gezien hoe kinderen in 3 dagen vertrouwd zijn geraakt met de natuur. Leerzamer dan boeken, leuker dan een schoolreisje

Wij zijn geraakt door het enthousiasme en de inzet van de tientallen vrijwilligers, uit alle lagen van de bevolking, zonder wie dit programma niet mogelijk zou zijn

Wij hebben grote waardering voor de professionaliteit, het geduld en het enthousiasme van Hugo, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, naar kinderen, volwassenen en organisaties

Wij hebben vernomen dat B&W van Leiden het voornemen heeft om de WIW-baan van Hugo op te heffen (raadsvoorstel 11.0003 van 2011)

Wij steunen het Bewaarde Land programma met donaties, voor bijv. kleine gebruiksartikelen of een EHBO-training voor wachters, maar we kunnen helaas niet het salaris van een coördinator opbrengen

Wij zouden het heel erg vinden als dit soepel draaiende en zeer nuttige project, dat door de jarenlange inzet van velen tot stand is gekomen, zou stoppen

Wij vragen de gemeente Leiden om te zorgen dat het Bewaarde Land in Meijendel kan blijven voortbestaan

De Vrienden van het Bewaarde Land hebben een online petitie aangemaakt. Zou je deze willen ondertekenen en doorsturen naar iedereen waarvan je denkt dat ze ook niet zouden willen dat het Bewaarde Land in Meijendel verdwijnt.


Daarnaast kun je helpen door in je omgeving bekendheid te geven aan deze actie. Ken je toevallig mensen in je eigen omgeving die actief zijn in de Leidse politiek of kom je ze wel eens tegen bij de bakker: praat eens niet over het weer, maar begin over het Bewaarde Land.

Op 11 maart neemt de gemeenteraad van Leiden de definitieve beslissing.

Geplaatst in Leiden.