De Dolle Egel verzet zich tegen fietspad Ons Buiten

De Dolle Egel is een groep hobbytuinders, allen met een tuin op het volkstuincomplex ‘Ons Buiten’ die veel plezier beleven aan de rust en het groen van ons stukje grond. Het complex herbergt ruim vierhonderd tuinen met circa tweeduizend gebruikers. De gemeente wil een fietspad aanleggen en zo het tuinencomplex doormidden klieven. Wij verzetten ons tegen dit plan.

Geplaatst in Leiden.