In Memoriam – Margot Timmerman

Op 16 november jongstleden kwam voor ons het trieste bericht van het overlijden van onze penningmeester Margot Timmerman. Op de crematie hield de voorzitter van de Bomenbond, Jan Hartstra, een korte toespraak. Deze luidde als volgt:
Beste mensen,

Vandaag herdenken wij Margot Timmerman. Margot is begin 2008 als penningmeester bestuurslid van de Bomenbond Rijnland geworden. Ik wil heel kort over Margot drie dingen zeggen:

– Margot was een uitstekend penningmeester, die zeer nauwgezet de financiën van de vereniging regelde. Maar Margot deed meer, dan dat. Zo zorgde zij ook voor ons verenigingsblad De Bonte Boom, waar zij de lay-out voor deed

– Margot was een sympathieke, positieve en stimulerende persoonlijkheid. Ook in dit opzicht was zij van grote waarde voor ons ook in ander opzicht prettige bestuur, waar zij uitstekend in paste.

– Wij hebben Margot ervaren als een enorme doorzetter. Toen zij in 2008 in ons bestuur kwam was zij al ziek. Maar nog tot eind vorige week zette zij zich voor de Bomenbond in

Kortom, Margot was een stille, maar zeer grote kracht voor de Bomenbond. Wij zullen zonder haar verder moeten en dat is (en vele organisaties, waarvoor zij actief was, zullen dat met mij zeggen) een bijzonder zwaar verlies.
Geplaatst in Diversen.