Aalmarkt

Zoals velen in Leiden zo langzamerhand weten, zijn de plannen van het Aalmarktgebied al jaren een bron van ergernis, van onteigeningen en de daarbij gepaard gaande onzekerheid, frustraties en verdriet van huiseigenaren en/of huurders, van rechtszaken, van “lijken in de kast” en van voortdurende wijzigingen van het bouwplan. Allemaal dankzij de vorige wethouder en zijn ambtenaren.
Al eerder schreven we over “onze” bijzonder waardevolle krimlinde, die gemakshalve even over het hoofd werd gezien t.b.v. het bouwplan: in ons ledenblad, in de buurtkrant De Marepost en op de site van het Leidsch Dagblad.
Wij wonnen in februari 2006 het schorsingsverzoek en met de komst van een nieuwe wethouder en door onze niet aflatende felheid kwamen we eindelijk tot vruchtbare gesprekken waarbij we stevige woorden hebben gesproken en we eindelijk serieus werden genomen:
– onze eis, dat er een gedegen boomonderzoek moest komen, werd ingewilligd, maar helaas bleek dat de krimlinde te zwak was voor verplanting.
– onze eis, dat de te kappen bomen (de krimlinde, een groene beuk en een berk) gecompenseerd zouden worden werd ook eindelijk ingewilligd evenals de eis, dat we betrokken wilden worden bij het ontwerp van de Cultuurtuin.
– onze eis, dat de prachtige monumentale beuk de allerbeste bescherming zou krijgen voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden werd ook ingewilligd.
De aalmarktschool, de krimlinde, de groene beuk en de berk, ze zijn niet meer. Foto: met dank aan Theo Westra, freelance fotograaf
De bouw kan natuurlijk nooit goed zijn voor de mooie oude beuk; we houden ons hart vast. En hoewel we mee gaan praten over de invulling van de Cultuurtuin zal de prachtige tuin met al zijn kleine vliegende en kruipende bewoners helaas nooit te compenseren zijn. Inmiddels zijn 2 van de 3 bomen herplant, waaronder een krimlinde, die een herinneringsplaat krijgt ter nagedachtenis aan de krimlinde aan de Aalmarkt.
De nieuwe krimlinde aan de Boisotkade werd op 4 april geplant door wethouder Marc Witteman samen met de Bomenbond.
Geplaatst in Leiden.