Oegstgeest

De nieuwe wethouder Huri Sahin moet beslissen over grootschalige kap in de Oranjewijk en de Bloemenbuurt, de verdere aanpak van de bouwontwikkelingen in het nu nog zo groene Overgeest en Endegeest en de voorbereiding van de nieuwe Bomenverordening.

Terwijl de Oranjewijk rustig blijft onder de ook daar op handen zijnde kap van bijna alle straatbomen is de Bloemenbuurt na de zomer op volle kracht in actie gekomen.
Enquêtes, gesprekken met de wethouder en raadsleden, inspreken in commissievergaderingen en op 8 oktober een nieuwe voorlichtingsavond voor de wijk. Met de Adviescommissie Groen en Natuur is de Bomenbond gehoord over onze visie op de Bomeninventarisatie en mogelijke nieuwe aanplant, maar net als de bewoners staan wij voor de grote vraag of het technisch nu echt niet mogelijk is om het riool zo aan te leggen dat er meer bomen gespaard kunnen blijven.

Uit gesprekken met raadsleden blijkt wel een toenemende bereidheid om te pleiten voor een nieuwe Bomenverordening die voor het gehele grondgebied van de gemeente Oegstgeest moet gaan gelden.

Bea Hoogheid
oktober 2018