Leiderdorp

Onze bezwaren tegen de kapvergunning in de Van Lennepdreef zijn door de Commissie Bezwaarschriften niet gegrond verklaard, echter onder het gelijktijdige advies aan het College om de verleende vergunning op alle door ons aangedragen punten aan te vullen. Dat advies is door het College opgevolgd met een herziene vergunning. Wij hebben het secretariaat gemeld dat de formulering van het advies voor een gewoon mens niet te begrijpen is. En dat is toch jammer voor een Commissie, die in haar advies het puur juridische in evenwicht moet kunnen brengen met wat maatschappelijk als rechtvaardig wordt gevoeld.

Bea Hoogheid
oktober 2018