Roomburgerpark

Het Roomburgerpark wordt al jaren belaagd door de hockeyclub LHC Roomburg, dat een vierde hockeyveld wil aanleggen in het openbare park. De gemeenteraad had het plan twee keer afgewezen, tot het college een foef bedacht: we gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid en het draagvlak voor een wijksportpark. Daarmee was een meerderheid van de raad het eens.

Het onderzoek naar draagvlak werd een participatietraject naar de aanleg van een hockeyveld. Alleen het hoe stond nog ter discussie! De Bomenbond heeft in dit traject geparticipeerd. De voor- en tegenstanders van een extra hockeyveld kwamen niet tot elkaar.

Geen nood: het college stelde een tweede participatietraject in, waarbij de Bomenbond dit keer NIET was uitgenodigd. Wel adviseerden wij de Vrienden van het Roomburgerpark. Een voorwaarde van de raad was namelijk dat de biodiversiteit er aanzienlijk op vooruit moest gaan. Een werkgroepje, bestaande uit prof. dr. Helias Udo de Haes, dr. Rinny Kooi en Dick de Vos werkte de criteria daarvoor uit, die lauw werden ontvangen door de projectleider. De plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan het college en die zal er najaar 2020 over beslissen. 

De voorzitter van de hockeyclub liep echter voor de muziek uit en zei zelfverzekerd in het Leids Nieuwsblad van 14 mei 2020 dat het vierde veld er zeker zou komen. Wij hielpen hem uit de droom middels een opiniestuk dat de week erna in het Leids Nieuwsblad verscheen.