Het Roomburgerpark in Leiden wordt al jaren belaagd door de hockeyclub LHC Roomburg, dat een vierde hockeyveld wil aanleggen in het openbare park. De gemeenteraad had het plan twee keer afgewezen, tot het college een foef bedacht: we gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid en het draagvlak voor een wijksportpark. Daarmee was een meerderheid van de raad het eens.

Participatietrajecten

Het onderzoek naar draagvlak werd een participatietraject naar de aanleg van een hockeyveld. Alleen het hoe stond nog ter discussie! De Bomenbond heeft in dit traject geparticipeerd. De voor- en tegenstanders van een extra hockeyveld kwamen niet tot elkaar. Geen nood: het college stelde een tweede participatietraject in, waarbij de Bomenbond dit keer NIET was uitgenodigd. Wel adviseerden wij de Vrienden van het Roomburgerpark. Een voorwaarde van de raad was namelijk dat de biodiversiteit er aanzienlijk op vooruit moest gaan. Een werkgroepje, bestaande uit prof.dr. Helias Udo de Haes, dr. Rinny Kooi en Dick de Vos werkte de criteria daarvoor uit, die lauw werden ontvangen door de projectleider. 

De gemeenteraad stemt in

De voorzitter van de hockeyclub liep voor de muziek uit en zei zelfverzekerd in het Leids Nieuwsblad van 14 mei 2020 dat het vierde veld er zeker zou komen. Wij hielpen hem uit de droom middels een opiniestuk dat de week erna in het Leids Nieuwsblad verscheen. In het najaar van 2020 kwam het voorstel echter toch door de gemeenteraad heen. Alleen de geplande nieuwe hockeykantine(/’theehuis’) verviel in het plan. De rest van het plan bleef overeind.

Kosten

De investeringskosten van het plan bedragen 5,9 miljoen euro in zijn oorspronkelijke vorm. Onderdelen hiervan zijn 0,8 miljoen voor de aanleg van het vierde hockeyveld, 1,5 miljoen voor de nieuwe hockeykantine(/’theehuis’) (maar deze kosten vervallen) en 3,6 miljoen voor het inpakken van het hockeyveld in een ‘wijksportpark’. Daarom wordt ook wel gesproken van het duurste hockeyveld van Nederland. Voor dit plan moet in Leiden worden bezuinigd. De stad heeft bovendien in december 2020 een schuld van bijna 900 miljoen op een begroting van 500 miljoen euro per jaar.

Referendum

In een uiterste inspanning het plan in deze vorm te stoppen is geprobeerd middels een referendum de Leidse raad te overtuigen. Dat is gelukt. De eerste ronde haalde snel de 750 benodigde handtekeningen. Ook de tweede ronde haalde ruimschoots de 5000 benodigde steunbetuigingen van Leidse burgers. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 kon er gestemd worden voor het referendum. Twee derde van de kiezers in Leiden sprak zich vervolgens uit tegen het herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De coalitiepartijen D66 Leiden, GroenLinks Leiden en de PvdA Leiden hebben laten weten de uitslag te respecteren: het plan in deze vorm is van tafel.

Voor alle informatie kunt u terecht op de uitgebreide website van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark.

Lees meer op onze website over de bezwaren tegen kunstgras.

Toekomstschets Roomburgerpark (dec. 2020)