Nieuws

ALV en lezing over bomen

Op 25 oktober is er een Algemene Ledenvergadering van de Bomenbond Rijnland. Deze wordt gehouden in Oegstgeest om 20:00 u. Na afloop houdt bomendeskundige Essi Laine een interessante lezing over veterane bomen.

Nog geen lid maar wil je dat wel worden? Meld je aan als lid en je krijgt alsnog een uitnodiging voor de ALV.


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor ALV en lezing over bomen

Bomenbond Rijnland: kom dinsdag 26 september 19.30 uur naar de raadsvergadering van Leidschendam-Voorburg voor het natuurbelang van Vlietland

Van onze wnd. voorzitter, Monique Lamers:

Zoals bekend spant de Bomenbond Rijnland zich in voor het behoud van een groen Vlietland. We werken hiervoor intensief samen met de Vrienden van Vlietland, het Burgerinitiatief Vlietland en de AVN (de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming). 

Eerder hebben wij verzocht om documenten over onderzoek naar de natuurwaarden  van Vlietland. Deze waren niet openbaar. Wij hebben deze documenten ontvangen nadat wij hierom hebben verzocht via de Woo (Wet Open Overheid). 

Deze documenten lieten zien hoe ontwikkelaar DLR van plan was om te gaan met de natuurwaarden van Vlietland. Wij schrokken hiervan: duizenden bomen kappen en bomen in bakken zetten om vleermuizen te bedienen, beschouwen wij zeker niet als zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden. Zie onze website voor deze documenten.

Op 11 juli jl. hebben wij ingesproken in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, waarbij wij pleitten voor  het zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden van Vlietland en hierover transparant te zijn naar de huidige en toekomstige burgers van de regio.

Aanstaande dinsdag 26 september om 19.30 uur zal de gemeenteraad  van Leidschendam-Voorburg besluiten over het geheimhouden van stukken die via de Woo zijn opgevraagd over het juridisch advies aan de gemeente. Dan wordt ook besloten om die geheimhouding ook te laten gelden voor alle lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures. Dit zou dan moeten gelden tot er definitief is besloten over het Bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland-Noord”. Dat betekent dat burgers niet meer de informatie van de gemeente kunnen controleren.  

Juist omdat de Bomenbond Rijnland de vinger aan de pols houdt voor de natuur in Vlietland, en omdat wij ook de eerdere informatie niet hadden gekregen als wij er niet om hadden verzocht, roepen wij op om de oproep te ondersteunen om de documenten wel openbaar te maken. Dat kan door naar de raadsvergadering te komen, die wordt gehouden op dit adres: Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 – 74, 2271 CK Voorburg. 

De Bomenbond zal dan ook zelf inspreken. 

Monique Lamers, voorzitter Bomenbond Rijnland (wnd.)

Poster met oproep om op dinsdag 26 september 19.30 uur naar de raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg te komen voor het natuurbelang van Vlietland
Locatie: Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 – 74, 2271 CK Voorburg

 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond Rijnland: kom dinsdag 26 september 19.30 uur naar de raadsvergadering van Leidschendam-Voorburg voor het natuurbelang van Vlietland

Stadsbomen in een veranderend klimaat

Op maandagavond 18 september 2023 is een Groen Ideecafé over het onderwerp ‘Stadsbomen in een veranderend klimaat’. Plaats van bijeenkomst: Scheltema Leiden, Marksteeg 1. Inloop 19.30 uur. Opening programma: 20.00 uur.

De Bomenbond Rijnland organiseert deze avond samen met het programmateam van de stichting Ideewinkel.

Op 7 september 2023 aangepaste programma van het Groen Ideecafé op 28 september over Stadsbomen in een veranderend klimaat
Inloop 19.30 uur; start inhoudelijk programma om 20.00 uur

Hoe belangrijk zijn bomen voor de stad van de toekomst? Hoe wordt in de stedenbouw en architectuur rekening gehouden met de functie en het eindbeeld van bomen? Welke keuzen worden daarbij gemaakt, wie maakt die keuzen en in welke arena worden deze verantwoord?

Bomen in de stad hebben het moeilijk. Ze vallen sneller uit door veranderende klimaatomstandigheden (droogte, hitte) en door de stedelijke verdichting (gebouwen, infrastructuur) komt er steeds minder ondergrondse en bovengrondse groeiruimte voor bomen.

In het Leidse bomenbeleid wordt in compensatieplannen de nieuwe aanplant van bomen afgewogen aan de hand van de wijze waarop deze bijdragen aan ecologie, klimaat en beeldkwaliteit. 

Welke bomen willen wij over 25 tot 30 jaar in de stad zien?

Hoe kijken ecologen, klimaatdeskundigen, architecten en stedenbouwers aan tegen ‘het groen in de grote stad’ in het jaar 2050? Wat is nodig om tot een goede aanpak te komen?

19.30 uur                Inloop

20.00 uur                Opening

20.05 uur                Ecosysteemdiensten van stadsbomen

Leendert Koudstaal, gemeente Den Haag

20.25 uur                Effecten van de architectuur van stadsbomen op het microklimaat

René van der Velde, TU Delft

20.45 uur                Stedenbouw en klimaatadaptatie

Jolanda de Schiffart en Ashley North, gemeente Leiden

21.05 uur                Column: Dick de Vos

21.10 uur                Paneldiscussie met de sprekers, betrokkenheid vanuit de zaal: gespreksleider Robber Folmer

21.30 uur                PAUZE

21.45 uur                Pubquiz

22.15 uur                Afronding en laatste mededelingen

22.30 uur                Einde

Sinds 2009 organiseert de werkgroep Groene ideecafé avondbijeenkomsten over actuele ‘duurzame’ onderwerpen. Doorgaans op de derde maandag van de maand van 20.00 tot 22.30 uur in Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden; https://www.ideewinkel.nl/ideecafe

Over de sprekers

Leendert Koudstaal is beleidsadviseur bomen en groen bij de gemeente Den Haag, voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen namens de G32 Gemeenten en o.a. Bestuurslid van het OOGST fonds (ontwikkelen onderzoek groen in de stad).

René van der Velde is associate professor Landscape Architecture & Urban Forestry bij de TU Delft. In zijn werk besteed hij veel aandacht aan de relatie tussen bomen en stedelijk klimaat.

Jolanda de Schiffart heeft gewerkt als stedenbouwkundige en is nu programmamanager Vergroenen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit bij de gemeente Leiden.

Dick de Vos is schrijver van natuurboeken en secretaris van de Bomenbond Rijnland.

Organisatie

Deze discussieavond over ‘Stadsbomen in een veranderend klimaat‘ is georganiseerd door Marijke Langeveld en Robbert Folmer van het programmateam Groen Ideecafé en Eduard Groen van de Bomenbond Rijnland.


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Stadsbomen in een veranderend klimaat

Bomenexcursie Leiden Bio Science Park 20 aug.

Zondag 20 augustus gaan we op excursie naar het Leiden Bio Science Park. We ontmoeten elkaar om 10.00 uur bij de ingang van Lab071 Bar & Kitchen, Poelweteringspad 5, 2333 BM Leiden.

Lees verder…
 
Lees meer over Bio Science Park, Excursie, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenexcursie Leiden Bio Science Park 20 aug.

Oegstgeester Golfclub: 63 bomen in gevaar

Het is dat wij zulke actieve leden in Oegstgeest hebben, anders hadden we er zo overheen gelezen. Er was een vergunningsaanvraag voor ‘kappen bomen’ aan de Van Houdringelaan 15. Een particulier adres dachten we, maar een van de leden is toch even langsgefietst. Daar bleek het te gaan om het terrein van de Golfclub waar maar liefst 63 bomen zouden moeten wijken.

Lees verder…
 
Lees meer over Kapaanvraag, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Oegstgeester Golfclub: 63 bomen in gevaar

Inspraak over wéér een nieuwe bomenverordening

Amper twee jaar na de discussie over de huidige bomenverordening (Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen) komt het Leidse college met wéér een nieuwe versie. Je mening geven (zienswijze schrijven) kan tot en met 31 augustus 2023. 

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Leiden, Bomenverordening Leiden, Leiden, Nieuws, Zienswijze | Geplaatst op | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Inspraak over wéér een nieuwe bomenverordening

Demonstratie voor het behoud van bomen: dinsdag 11 juli om 19.00 uur in Voorburg

De Bomenbond Rijnland vindt het behoud van duizenden bomen in recreatiegebied Vlietland zo belangrijk dat we van harte mee willen doen aan de demonstratie die het Burgerinitiatief Vlietland en de Vrienden van Vlietland organiseren op dinsdag 11 juli 2023 om 19.00 uur bij het gemeentehuis in Voorburg, waar die avond een besloten extra raadsvergadering wordt gehouden over de zogenoemde second opinion.

Lees verder…
 
Lees meer over Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Demonstratie voor het behoud van bomen: dinsdag 11 juli om 19.00 uur in Voorburg

Aanleg recreatievillapark desastreus voor bomen en natuur in Vlietland Noord

Op grond van de Wet open overheid (Woo) heeft de Bomenbond Rijnland op 1 juni 2023 opgevraagde documenten ontvangen aangaande de ontheffingsverzoeken Wet natuurbescherming (Wnb) die projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) bij de Omgevingsdienst Haaglanden in 2021 en 2022 had ingediend – en in mei 2023 weer ingetrokken.

Lees verder…
 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aanleg recreatievillapark desastreus voor bomen en natuur in Vlietland Noord

Boekhouden of biologie?

Op 1 juni stemde de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden in met de uitvoering van de herinrichting van de wijk de Hoge Mors. Onderwerp van gesprek was nog wel het Integraal Groenplan, nodig omdat er tussen 2019 en ca 2024 ruim 300 bomen zijn of worden gekapt. Dat betekent groot verlies aan functies van de bomen voor de natuur en de leefbaarheid van de wijk.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenkap, Hoge Mors, Inspraak, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Boekhouden of biologie?

Klimaatadaptatieplan Voorschoten geaccepteerd, wel aanbeveling bomenbeleid

Op donderdag 25 mei accepteerde de gemeenteraad van Voorschoten unaniem het klimaatadaptatieplan. In dit plan geeft de gemeente aan wat zij zal doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Een belangrijk plan wat de Bomenbond betreft.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbeleid, Inspraak, Klimaatadaptatie, Nieuws, Voorschoten | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatadaptatieplan Voorschoten geaccepteerd, wel aanbeveling bomenbeleid

Lees verder in het nieuws archief…