Nieuws

Iep Schuttersveld gekapt

Helaas heeft de inspraak van Bomenbond Rijnland [PDF] d.d. 30 september 2021 de iep niet kunnen redden.

De iep moest het veld ruimen voor een fietspad. Zie ook het dossier Bomen Schuttersveld.

De gevelde iep. De rode kern in de stam is het kernhout, de lichte rand er omheen het spinthout. Zie ook Wikipedia. (Foto d.d. 14-01-2022, Bomenbond Rijnland.)


 
Lees meer over Leiden, Schuttersveld | Geplaatst op | Tagged , | Leave a comment

Hoofdfietsroute dwars door De Geesten afgewend?

De Gemeente Oegstgeest werkt aan het Ontwerp-bestemmingsplan De Geesten (het gebied van kasteel Endegeest en park Rhijngeest). In juli 2020 en juli 2021 heeft de Bomenbond Rijnland hier een zienswijze voor ingediend en in november 2021 meegedaan met de inspraakronde.

Lees verder
 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Leave a comment

Cursus Boomgezondheid

Wat betekent het als in een boomrapport staat dat de conditie ‘matig’ of ‘slecht’ is? Waaraan zie je dat? Hoe beoordelen boomdeskundigen de conditie, vitaliteit en levensverwachting van een boom? Op grond van welk onderzoek? Speciaal voor leden van de Bomenbond of zij die dat willen worden organiseren we een cursus Boomgezondheid. Daarin leer je de verschillen tussen VTA (Visual Tree Assesment), IBA (Integrierte Baumanalyse) en SIA (Statistic Intergrated Assesment). We gaan in op boomziekten en zwam-aantastingen, maar ook op de wet- en regelgeving van verschillende gemeenten.

We doen dit samen met Hans van Daalen van Stans Bomencursus. Naar verwachting zal de cursus zes dagdelen bevatten, inclusief excursies. Van de deelnemers vragen we een eigen bijdrage van 95 euro en we verwachten dat zij de kennis in praktijk willen brengen door na de cursus de kapvergunningen en omgevingsplannen van de gemeente te beoordelen. Wie geeft zich alvast op?

 


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Leave a comment

Het Bomenplantseizoen start – plant een zaailing in je tuin

Het Leidse bomenplantsseizoen is gestart met 69 bomen in de Stevenshof. Ook op andere plekken in de stad worden nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast is op 27 november de Leidse Zaailingenoogstdag waarbij zaalingen worden geoogst tijdens bosbeheer en worden uitgedeeld aan belangstellenden.

Lees verder
 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Problemen rond bomen en oever Bio Science Park

De Bomenbond merkte drie overtredingen op bij een bouwlocatie in het Leiden Bio Science Park: een ecologische oever met rietorchissen werd volgestort met aarde, een aantal bomen werd gerooid zonder kapvergunning en er werd niet gewerkt volgens het zgn. bomenprotocol.

Lees verder


 
Lees meer over Bio Science Park, Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Lees verder in het nieuws archief…

Volg ons op Facebook