Nieuws

Behoud de platanen voor de kauwen

Voor het zomerreces 2020 heeft  de Bomenbond Rijnland zich sterk gemaakt voor het behoud van de 17 platanen aan de Parmentierweg. In de gebiedsvisie voor de Schipholweg wordt ruim baan gemaakt voor bredere en hogere bebouwing op de bestaande kantoorlocaties. Zo breed zelfs dat het plantsoen met mooie platanen aan de Parmentierweg zou moeten wijken. Het parkje is al jaren een rustplaats voor een indrukwekkende kolonie kauwen (zo’n 350 vogels). Daarnaast biedt het broodnodig groen tussen alle steenkolossen. De kauw is een nuttige stadsvogel die bovendien beschermd wordt door de Wet Natuurbescherming. Nogal wat raadsfracties bleken wel gevoelig voor behoud van het park. De bouwer gaf desgevraagd aan dat hij bereid was mee te denken en zijn plannen eventueel aan te passen.
 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Boombeschermer vraagt om kap

Edwin Brussee, boombeschermer in Leiderdorp, heeft de gemeente Leiderdorp gewezen op de kapplicht van zieke iepen. Zijn pleidooi in het Leidsch Dagblad van 13 aug 2020: kap de twee zieke iepen vóór de andere twee ook ziek worden. Vandaag werd de boom gekapt.

,,De boom heeft te lang al gestaan, terwijl de tekenen van iepenziekte reeds overduidelijk zichtbaar waren en ik dit tijdig had aangegeven’’, zegt Brussee. Hij is blij dat de boom nu weg is en hoopt dat de andere twee iepen die er staan nog niet zijn aangetast. Van het oorspronkelijke groepje van vier meer dan tachtig jaar oude iepen zijn er nu twee gesneuveld.

Lees verder in het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Boomziekten, Leiderdorp | Geplaatst op | Geen reacties | Tagged , , | Leave a comment

Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

De Bomenbond heeft zich krachtig verzet tegen de plannen om het openbare Roomburgerpark op te offeren voor een vierde veld van de hockeyclub die daar ook zit. Kunstgras aanleggen kan nooit een toename van de biodiversiteit inhouden, vinden wij. We ondersteunen de Vereniging Vrienden van het Roomburgerpark.

Lees verder.


 
Lees meer over Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Geen reacties | Tagged , , , , , | Leave a comment

Geen bomenkap voor nieuwe fietsroutes

Aanleg van fietsroutes gaat steeds vaker ten koste van bomen. Zo ook in Leiden waar o.a. voor de nieuwe inrichting van de ventweg langs Haagweg bomen zullen worden gekapt en de nodige heesters en struiken zullen worden verwijderd. Om aandacht te vragen voor deze strijdigheid tussen twee duurzaamheidsambities (meer fietsverkeer en meer groen) hebben we op 8 juli 2020 een uitgebreide zienswijze ingediend op het concept Beleidsprogramma Fiets 2020 – 2030 van de gemeente Leiden.


 

Lees meer over Fietsroutes, Leiden | Geplaatst op | Geen reacties | Tagged , , , | Leave a comment

Pokerspel in de Geesten

Endegeest en Rhijngeest zijn de twee natuurparels van Oegstgeest. Projectontwikkelaars wachten echter likkebaardend op een kans om er dure appartementen te bouwen, ten koste van het groen. Dat dreigde bijna te gebeuren, middels geheime afspraken, buitenspel zetten van de raad en een ondoorzichtig democratisch proces. Tot de VVD de steun voor dit plan introk. Daarop trad de wethouder af. De Bomenbond was er intensief bij betrokken en heeft een paar keer ingesproken en gelobbyd. Het plan is nu weer terug bij af. Er komt een nieuw plan. Lees verder…


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Geen reacties | Tagged , , , , | Leave a comment
U moet een widget, rij of vooraf gebouwde layout toevoegen voordat u hier iets ziet. 🙂