Dossier Nieuwe Bomenverordening Leiden

De Gemeente Leiden heeft een nieuwe bomenverordening ter inspraak gelegd. De gemeente communiceert dit als volgt op haar website. Tot en met donderdag 18 maart 2021 – het college heeft de termijn verlengd – kon iedereen hierop een zienswijze indienen. Op deze pagina vindt u de zienswijze van de Bomenbond en een verzameling van andere zienswijzen.
Vragen en antwoorden
In aanloop naar de extra digitale informatie avond op 12 maart 2021 heeft een groep belangstellenden samen met de Bomenbond een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Vragen en antwoorden ziet u in deze PDF.
In een tweede vragenronde is op 17 maart 2021 nog een aantal aanvullende antwoorden van de gemeente ontvangen. U ziet ze in deze PDF.
Voorstel voor nieuwe verordening
Het voorstel voor de nieuwe verordening moet de huidige verordening uit 2015 vervangen. De stukken die ter inzage stonden op de inspraaksite van de gemeente hebben we hieronder op een rijtje gezet: het voorstel voor de nieuwe Verordening, een Beleidskader en een Register Ecologische Bomen.
 
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Het zijn er te veel om op te noemen. We hebben een samenvatting gemaakt op hoofdlijnen.
Zienswijze Bomenbond Rijnland
De Bomenbond heeft al op 23 januari 2021 een eerste kritische reactie geschreven. Goede punten vinden wij dat nieuwe bomen voortaan worden gekozen om hun bijdrage aan de ecologie en het klimaat. Ook de verplichte Quick Scan voorafgaand aan de Bomen Effect Analyse is een verbetering, mits dit in de artikelen wordt opgenomen en dat is nu niet geval.
 
Verslechteringen zijn er ook: een veel complexere regeling waar geen bouwer of burger meer wijs uit wordt, afschaffing van de Groene Kaart en voor veel bomen die nu nog een kapvergunning nodig hebben, geldt nu slechts een meldingsplicht. Per saldo denken we dat de verordening negatief uitpakt: een boom is sneller gekapt dan je denkt. 
 
De volledige zienswijze van de Bomenbond vindt u hier [PDF].
Andere zienswijzen

Zienswijze [PDF] van Emile de Heer, bioloog, bestuurslid wijkcomité Tuinstad-Staalwijk.
Zienswijze [PDF] van Wilma van Griethuizen, wijkambassadeur duurzaamheid.
Zienswijze [PDF] van Joost Mentink.
Zienswijze [PDF] van Noor Evertsen.
Zienswijze [PDF] van Tessa Viragh.
Zienswijze [PDF] van Y. de Jong.
Zienswijze [PDF] van Rinny Kooi.
Zienswijze [PDF] van Sancia Vermeulen.
Zienswijze [PDF] van Marianne Oosterop.
Zienswijze [PDF] van de Wijkvereniging Merenwijk.
Zienswijze [PDF] van de Vereniging van vrienden van de Leidse Hout.
Zienswijze [PDF] van Eduard Groen.
Zienswijze [PDF] van Ant Brandenburg.
Zienswijze [PDF] van Stichting Groen Cronesteyn.
Zienswijze [PDF] van Milieudefensie Leiden.
Zienswijze [PDF] van Hella Hollander.

Wat vinden anderen ervan?

De Rekenkamer Leiden-Leiderdorp is met een kritisch rapport gekomen over het Bomenfonds (een onderdeel van zowel de huidige als de nieuwe Bomenverordening). Dit rapport is een onderzoek naar de verplichte stortingen in het Bomenfonds na de kap, en de verplichte herplant. Klik hier voor hun samenvatting.

De Leidse Milieuraad heeft op 26-2-2021 een advies [PDF] uitgebracht.

Hoe is het geregeld in andere gemeenten? 
Veel steden hebben uitstekende bomenkaarten waarop alle bomen in het gemeentelijke bomenbestand individueel op de kaart staat. Zie bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag.
Ook de gemeente Rotterdam kan mogelijk als inspirerend voorbeeld dienen als het gaat om de transparantie over voorgenomen kan en de vervanging van bomen.
Vragen of opmerkingen?
Meldt u zich bij secretaris@bomenbondrijnland.nl. Zienswijzen konden tot en met donderdag 18 maart 2021 ingestuurd worden onder zaaknummer Z21/3214992. 

Wat kun jij zelf doen?

Zie je dat ergens een boom gekapt wordt? Leer met deze praktische tips hoe jij zelf kan ingrijpen!