In februari 2019 werd een kapvergunning aangevraagd voor de iep en de twee populieren op het Schuttersveld nabij de Maresingel, i.v.m. het plaatsen van de nieuwe Valkbrug en de daarmee samenhangende herinrichting van de openbare ruimte.

Door bezwaar uit de buurt en o.a. de Partij voor de Dieren kon de kap worden afgewend. De oplossing werd gevonden in een tijdelijke inrichting voor de aansluiting van het fiets- en voetpad op de brug.

Helaas kwam er een nieuw plan voor de herinrichting waarin de iep niet behouden kon blijven. Deze werd gekapt in januari 2022. Bij de werkzaamheden die daarop volgden werden tijdens het graven van een kabelgeul de wortels van de populieren ernstig beschadigd. 

Protest tegen kap, maart 2019

De situatie voorjaar 2019

De gevelde iep. De rode kern is het kernhout, de lichte rand er omheen het spinthout.
Juni 2022