Bomen Schuttersveld Leiden

In februari 2019 werd een kapvergunning aangevraagd voor de iep en de twee populieren op het Schuttersveld nabij de Maresingel, i.v.m. het plaatsen van de nieuwe Valkbrug en de daarmee samenhangende herinrichting van de openbare ruimte.

Door bezwaar uit de buurt en o.a. de Partij voor de Dieren kon de kap worden afgewend. De oplossing werd gevonden in een tijdelijke inrichting voor de aansluiting van het fiets- en voetpad op de brug. Of tijdelijk permanent zal worden is nog maar de vraag..

Protest tegen kap, maart 2019

De situatie voorjaar 2019