– Update oktober 2022-

De Bomenbond Rijnland heeft het beroep bij de Raad van State ingesproken tegen het bestemmingsplan over het landgoed Bijdorp. Het klooster zal op termijn sluiten en het landgoed krijgt een meer openbare bestemming, Onder andere zijn er plannen voor de bouw van woningen. De Bomenbond vind dat er met de bouw een uniek stuk natuur verloren gaat in de toch al overvolle Randstad. Het park van Huize Bijdorp is een landgoedbiotoop en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De plannen zijn niet alleen in strijd met het coalitieakkoord in Voorschoten, maar volgens ons ook onwettelijk. De Bomenbond heeft daarom een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Helaas heeft de voltallige gemeenteraad op 16 december 2021 toch ingestemd met het bestemmingsplan.

Na het instellen van beroep volgde een intensief traject waarbij De Bomenbond en de Congregatie nader tot elkaar zijn gekomen. Daarbij kregen wij voldoende vertrouwen dat de natuurwaarden zoveel mogelijk worden gehandhaafd.  Op grond daarvan hebben we het beroep ingetrokken. 

Geschiedenis

Buitenplaats Bijdorp werd in 1634 aangelegd op de plek van een hofstede. In de 19de eeuw werd het landhuis grondig verbouwd en het park veranderde van formeel en strak naar landschapsstijl. Het bos met de slingerende waterpartij aan de straatzijde is hier van overgebleven. In 1875 werd de buitenplaats door de Congregatie van de heilige Catharina van Siena in gebruik genomen als klooster met onderwijsfunctie en kreeg het landhuis wat uitbreidingen. In 1995 werd het landhuis grondig gerenoveerd en de buitenplaats deed daarna dienst als rusthuis voor bejaarde nonnen. In het voorjaar van 2020 kwam het nieuws dat de congregatie samen met de Gemeente Voorschoten een herontwikkeling van het landgoed is gestart: voor de instandhouding van de buitenplaats is geld nodig wat verdiend zal gaan worden met het bouwen van woningen. Daarnaast wordt het landgoed opengesteld voor inwoners van Voorschoten.