Nieuwe Bomenverordening in Leiden doet het ergste vrezen

Op drie juni 2021 heeft de gemeente Leiden de Nieuwe Bomenverordening aangenomen. Het concept vonden wij een aanzienlijke verslechtering van de oude verordening. Wij hebben daarom een zienswijze geschreven en met een groot aantal betrokkenen een lobby opgestart om de schade beperkt te houden.

Het resultaat is dat verschillende politieke partijen moties en amendementen hebben ingediend waarvan de volgende zijn aangenomen:
1. dunnen van bosplantsoen blijft vergunningplichtig (geen compensatie nodig)
2. structuren Groene Kaart worden toegevoegd aan Groene Norm (de Groene Kaart als zodanig is afgeschaft)
3. bescherming van jonge aanplant door middel van vergunning- en compensatieverplichting bij kap binnen drie jaar
4. Het criterium Groene Norm van 70 jaar is aangepast naar 50 jaar of 125 centimeter stamomtrek
5. De besteding van de reserve Bomenfonds: is alleen toegestaan voor ‘ander ecologisch waardevol groen’ als dat gebeurt in de directe omgeving van en/of ten behoeve van de bodemverbetering van een nieuw te planten boom. Het moet dus een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de bomen zelf of aan het versterken van de biodiversiteit in de directe omgeving van de boom.

Een enorme domper was dat D66 vlak voor de vergadering het amendement om de meldplicht uit het voorstel te schrappen heeft ingetrokken. Toen dit onmiddellijk werd overgenomen door Partij Sleutelstad kreeg het, zoals goe verwachten viel, onvoldoende steun. Dit betekent dat in een laan of straat met een aantal ‘kwarrende’ bomen, deze bomen zonder vergunning gekapt kunnen worden als ze niet meer dan 30% van het totaal uitmaken. Wel is het college verplicht te reageren op iedere melding en deze reactie te publiceren.

De volgende punten zijn ook toegezegd of worden aangepast:
– Register Ecologische Bomen zal regelmatig worden geüpdated;
– basisbescherming (stamomtrek 45 cm) is in de verordening opgenomen (erratum);
– evaluatie meldplicht na 2 jaar;
– ‘kan’ wordt ‘zal’ (kapverbod als melding niet voldoet aan de voorwaarden);
– jaarlijks praten over bomen (hoe staan de bomen ervoor)
– Opzetten project bomen voor particulier terrein ten laste van reserve bomenfonds (vgl DH en A’dam).

Vragen en antwoorden nieuwe Bomenverordening Leiden

Afgelopen vrijdag 12 maart hield de Gemeente Leiden een extra informatieronde over de concept-Bomenverordening 2021. Op die dag werden ook de antwoorden ontvangen op vragen van een groep belangstellenden en de Bomenbond. U vindt ze in dit document [PDF].

Voor inspiratie voor uw eigen zienswijze gaat u naar de speciale pagina op deze site!
Let op: laatste mogelijkheid om te reageren is donderdag 18 maart a.s!

Lees verder

Oproep: zienswijzen voor Nieuwe Bomenverordening Leiden

Update: tot en met donderdag 18 maart – het college heeft de termijn verlengd – kan iedereen een zienswijze op de concept Nieuwe Bomenverordening van de Gemeente Leiden indienen.

Om u hierbij te helpen hebben we op onze website de belangrijkste stukken bij elkaar gezet. U vindt er ook een voorbeeld en zienswijzen van anderen. Voor vragen over teksten of uw brief: mail naar secretaris@bomenbondrijnland.nl. Klimt u in de pen?

Ga naar ons dossier: Nieuwe Bomenverordening Leiden

Lees verder

Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Met veel bombarie heeft het college van Leiden deze week het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening gepresenteerd, met als slogan ‘De Groene Norm’. We komen er nog uitgebreider op terug maar vinden de regeling een verslechtering ten opzichte van de huidige Bomenverordening. De regeling is hopeloos ingewikkeld, vergunningen kunnen worden vervangen door meldingen en de Groene Kaart wordt afgeschaft. Hoezo meer bomen beschermd?

Lees verder