Bestrijdingsmiddel Roundup

Heel Pancras-West wil af van bestrijdingsmiddel Roundup 

(Sleutelstad.nl – Leiden – 16 oktober 2011)
Afgelopen week zijn er dan ook oproepen verspreid in de overige straten en stegen, om zich aan te melden de bestrijding van onkruid zelf ter hand te nemen en daarmee het gebruik van Roundup in de hele wijk overbodig te maken.

Roundup and birth defects researcher presents findings to German government 
(Earth Open Source, 3 oktober 2011)

Germany has a special responsibility in the Roundup controversy because it is the rapporteur member state for glyphosate, responsible for liaising between the pesticide industry, the EU Commission and the EU member states on the EU approval of glyphosate. Germany will remain as the rapporteur member state for the 2015 review of the substance.


Tuinvereniging Ons Buiten

LEIDEN – Tuinders van tuinvereniging Ons Buiten zien niets in een plan van de gemeente om door te gaan met het kappen van bomen rond hun terrein. Een fietspad dóór het complex vinden ze al helemaal niets.

Voorzitter van Ons Buiten Corrie Bink: ‘Dit jaar heeft de gemeente een drietal vergunningen aangevraagd voor de kap van meer dan 500 bomen in en rond onze tuinvereniging, waarbij bijna alle bomen rondom het complex verdwijnen. Dit ter realisatie van het park De Tuin van Noord, dat het tuincomplex in zich zou moeten opnemen. De tuinders van het complex vragen zich af hoe de gemeente denkt een park te kunnen aanleggen door ruim 500 bomen te kappen.’ 

Lees verder op dichtbij.nl

Bomen Voorschoten zijn vogelvrij

Bomenbond: ‘Voorschotense bomen vogelvrij’

“Begin juli boden de Bomenbond en een groep bezorgde Voorschotenaren wethouder Blommers de petitie ‘Hou Voorschoten groen’ aan. Daarin wordt gepleit voor bescherming van alle bomen in het dorp en het instellen van een bomenfonds. “Als er dan gekapt moet worden, is er geld voor vervanging, zodat het totale aantal bomen gelijk blijft,” licht Hartstra toe. De voorlopige lijst beschermwaardige bomen wordt in oktober definitief vastgesteld door de raad.”

Lees het hele artikel op weekkrant.nl (9 augustus 2011)

Hou Voorschoten groen – elke boom is beschermenswaardig!

De Bomenbond Rijnland en een groep inwoners van Voorschoten vragen u de petitie Hou Voorschoten groen! te tekenen.


Een van de redenen waarom Voorschoten een prettige gemeente is om in te wonen is de aanwezigheid van veel groen. Denk aan de Voorstraat met zijn karakteristieke linden, het burgemeester Berkhoutpark, landgoed Berbice, Rozenburg etc.

Binnenkort wordt in Voorschoten de kapvergunning afgeschaft en wordt er een zogenaamde ‘bomenlijst’ ingevoerd. Op deze lijst staat slechts 10% van de bomen in Voorschoten. Dit betekent in de praktijk dat 90% van de bomen onbeschermd is en zomaar gekapt kan worden. En ook voor de ‘beschermwaardige’ bomen die wèl op de bomenlijst staan is er geen goede bescherming: er is immers geen bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Wij verzoeken de gemeente Voorschoten de bomen beter te beschermen door:

1. Plaatsing van alle bomen in op de nog in te voeren ‘beschermwaardige bomenlijst’;
2. Aanscherping van de voorwaarden waaronder in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gekapt mag worden;
3. Het instellen van een bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Mocht je ons initiatief willen steunen klik dan door naar de petitie om deze te ondertekenen.

Burgerinitiatief – Geef vogels ook in nieuwbouw de ruimte!


Bert Houkes mailt ons:

“Ik probeer op allerlei manieren aandacht te vragen voor de stads en dorpsvogels. Veel mensen realiseren niet dat veel gewone vogels worden beschermd en op de rode lijst staan. Als we daar mee doorgaan weten onze kinderen vaak niet meer hoe ze er uit zien. Mussen, zwaluwen, spreeuwen die vroeger nog in grote getalen voor kwamen worden tegenwoordig zeldzaam. Vaak zijn er geen biologische redenen daarvoor aan te wijzen maar wel heeft ons gedrag een behoorlijke invloed daar op.

Om hieraan wat te doen probeer ik een burgerinitiatief indienen om bij bouw nieuwe wijken of gebouwen rekening te houden met de vogels. Voor dit burgerinitiatief heb ik veertig duizend petities nodig om het in de Tweede Kamer te brengen.”

Wilt u helpen? Ga naar ruimtevoorvogels.nl en teken de petitie.