Gedicht van Rolf

Voor de ALV heeft onze voorzitter Rolf weer een gedicht geschreven. Hieronder kun je het alvast lezen.

De vereniging groeit gestaag
leden en buitenlui kloppen aan
ze komen wel eens ver hier vandaan
met een melding, bericht of vraag

Een groene kaart geven we nog niet
daar zijn de lintjes voor
die we doorknippen op het juiste spoor
Rijnlandroute, Oranjepark en Kanaalweg zonder riet

Overleg, onderhandelen, vergunningen en fraaie bomen
we zullen er toch niet onder komen
en vragen maar of dat nou nog voor kan komen

De Kooi, het OBSP-park met Stal
Oostvliet, de Vrouwenweg en het Rhijnhof
we zien bomen kiemen uit het aardse stof

gedicht-rolf-2016

Gedragscode flora en faunawet 2014 – 2019

Toegevoegd aan de site:

Gedragscode flora en faunawet  bestendig beheer en onderhoudgroenvoorzieningen (PDF 14MB) De Flora- en faunawet gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is herzien en vanaf 29 oktober 2014 weer voor 5  jaar goedgekeurd. Dit betekent dat de gedragscode ook weer als vrijstelling voor het beperken van schade aan flora en fauna kan worden ingezet. De gedragscode blijft het instrument om eenduidig en geborgd zorgvuldig te kunnen handelen zodat overtredingen worden voorkomen. (via stadswerk.nl)

Verslag maatschappelijke stage bij Bomenbond Rijnland

Leerlingen van het Davinci-college Kagerstraat hebben drie dagen lang stage gelopen bij de Bomenbond Rijnland. De bomenbond deed voor het eerst mee met de maatschappelijke stage. De drie leerlingen hebben veel geleerd over bomen en hun doelen in de maatschappij.

De leerlingen hebben veel geleerd over bomen door verschillende opdrachten te doen en met hun begeleider rond te lopen. De opdrachten die zij hebben gekregen zijn: foto-opdrachten en bladeren determineren. De begeleider bleef bij sommige bomen stilstaan om er iets over uit te leggen. Later toen ze aangaven dat ze wat actiefs wilden doen, gingen ze een bankje ingraven op een boerderij. Dit was tussen de bomen in het polderpark Cronesteyn, de leerlingen vonden dit erg leuk.

Al met al hebben de leerlingen veel over bomen geleerd en iets actiefs gedaan toen ze dit wilden.

Aaran, Jelle en Luuk.

Oproep aan iedereen!

Van de voorzitter

Doel en activiteiten

De Bomenbond Rijnland heeft als doel forse stadsbomen en ander groen te beschermen, te behouden en aan te planten met het oog op een bloeiende en groeiende woonplaats die het welzijn van de inwoners bevordert. Dit doet zij door middel van het volgen van het bomenbeheer in de gemeentes in de regio Rijnland en het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking voor het voortbestaan van volwassen groen.

In de lijn van de start in 1995, zijn we doorgegaan met het volgen van de plannen van gemeentes met bomen. In een procedure bezwaarden we in 2012 met anderen tegen de kap van 125 bomen in het Noorderpark in Leiden. Vooral samen met andere bezwaarmakers lukt het ons om grote bomen te behouden.

Nadat we twee keer op markten hadden gestaan en de animo en toezeggingen niet van de lucht waren leverde dit het geen nieuwe leden op. Ondertussen dwarsboomde de gemeente Leiden de bescherming van bomen door aan te komen met de nieuwe bomenverordening en in tegenstelling tot eerder bleek er haast bij te zijn. In het politieke besluitvormingsproces kregen we de steun van Recht voor Allen en wel om zo veel mogelijk moties en amendementen uit het vuur te slepen. Dat lukte maar gering en we hebben nu een verordening, die minder regeling en geen bescherming meer geeft voor bomen op prive-terrein en voor bomen in de openbare ruimte kleiner dan 0,20 meter doorsnee op borsthoogte. Bovendien zouden in de toekomst enkel bomen kapvergunningplichtig zijn die op de Groene Kaart staan die bij de bomenverordening 2012 is vastgesteld. Formeel zijn alle nieuwe boompjes onbeschermd, tenzij ze op de Groene Kaart staan.

De groene-kaart-bomen blijken inmiddels gemakkelijk geveld te worden. Op Vondellaan 47 zijn er prachtexemplaren gedood en rond sportvelden begint de kaalslag. Wat is een gemeente zonder grote bomen? Het blijkt dat de economische structuur van een stad en de openbare veiligheid van stadsruimte gebaat zijn bij forse gezonde bomen en een voldoende groenstructuur. Er is verband gelegd tussen de bloedingsziekte onder paardenkastanjes en de urine van honden. Er is samen met anderen ophef gemaakt over de terugkeer van round up, een scheikundig bestrijdingsmiddel, in de straten en de schade die het aanricht onder micro-organismen die samenleven met boomwortels. We hebben een tiental mensen kunnen steunen bij hun bezwaren tegen het doden van karakteristieke en nuttige bomen. We hebben in de clinch gelegen met vergunningverleners. Aangezien we niet bij elk bezwaar de rechtbank inschakelden, waren veel bomen al tijdens de procedure gekapt. Vooral het argument dat er enorm veel bladoppervlakte en dus verdamping, kooldioxideopslag en zuurstofproduktie is ingeleverd, door vervanging van grote bomen door sprietjes, snijdt geen hout bij de gemeentelijke commissies.
We kunnen dit enkel blijven doen met meer inzet van onze leden!!

Voor de tweede keer in korte tijd dreigt de Bomenbond Rijnland het onderspit te delven. Mensen, gooi het bijltje er niet bij neer en bescherm een boom. Of twee of drie of vier. Dat brengt geluk! 

Protest bomenkap Amelisweerd

Het ligt niet in de Rijnland regio maar omdat het vandaag in het landelijk nieuws is ter inspiratie: Vrienden van Amelisweerd

Wij Utrechters & Bunnikers roepen Tweedekamer & Kabinet op

  • Geen onnodig asfalt aan te leggen met autoverkeer-aantrekkende werking
  • Ons unieke natuur- en recreatiegebied te respecteren
  • Voor onze economie meer spoor, tram en fietsvoorzieningen aan te leggen
  • Met de gemeente Utrecht samen te werken om ons leefmilieu te verbeteren

Zie ook:  Bijna tweeduizend mensen protesteren boomkap (nu.nl)

Nieuwe onderdelen

De site van de bomenbond heeft twee sinds kort twee nieuwe onderdelen en dat zijn:

Boomwaarde – een informatiepagina met verzamelde wetenschappelijke informatie over de belangrijke rol van  bomen in binnensteden, vooral ook voor de mens zelf. Fantastisch materiaal om anderen te laten begrijpen dat het om veel meer gaat dan een aangezicht.

Groene kaart Leiden – waar op dit moment een formulier staat waarmee de Bomenbond geattendeerd kan worden op bomen die op deze kaart zouden moeten staan maar dat nog niet zijn. Meer informatie over de huidige situatie van de Groene Kaart volgt binnenkort.