Gedicht van Rolf

Voor de ALV heeft onze voorzitter Rolf weer een gedicht geschreven. Hieronder kun je het alvast lezen.

De vereniging groeit gestaag
leden en buitenlui kloppen aan
ze komen wel eens ver hier vandaan
met een melding, bericht of vraag

Een groene kaart geven we nog niet
daar zijn de lintjes voor
die we doorknippen op het juiste spoor
Rijnlandroute, Oranjepark en Kanaalweg zonder riet

Overleg, onderhandelen, vergunningen en fraaie bomen
we zullen er toch niet onder komen
en vragen maar of dat nou nog voor kan komen

De Kooi, het OBSP-park met Stal
Oostvliet, de Vrouwenweg en het Rhijnhof
we zien bomen kiemen uit het aardse stof

gedicht-rolf-2016

29 oktober ALV

Zaterdag 29 oktober is er weer een algemene ledenvergadering van de vereniging. Je bent van harte welkom in ‘Old School’ in Leiden. We beginnen om 14:00 uur.

Belangrijke agendapunten zijn:
– nieuwe bestuursleden
– commissies die zich op specifieke onderwerpen gaan richten
– en natuurlijk voortgang van de Groene Kaart

Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 14:00 -16:00 uur
Locatie: Old School, Pieterskerkhof 4a in Leiden

old-school-leidenBy Dqfn13 CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Algemene ledenvergadering 2016

Theehuis Tuin van Noord
We verwachten deze week de aankondiging dat de aanmelding van bomen voor opname op de nieuwe Groene Kaart start.
Aanmelding van bomen kan niet door individuele burgers gebeuren. We moeten dus besluiten, welke rol de Bomenbond hierin wil spelen. Daarom deze wat overhaaste Algemene Ledenvergadering 2016.

Plaats en tijd
De vergadering is:
* zaterdag 23 april
* van 15.00 tot 17.00 uur
* in het Theehuis in de Tuin van Noord (hierboven afgebeeld). Adres: Joop Vervoornpad 1, Leiden

Agenda
Naast de Aanmeldingen Groene Kaart staan de volgende punten op de agenda:
– Verslag vorige ALV
– Samenstelling bestuur
– Financieel jaarverslag
– Juridische zaken
– Wat verder ter tafel komt

Vergaderstukken
De stukken vind je hieronder in digitale vorm.
Agenda jaarvergadering 2016
Criteria Nadere Regels Bomenverordening 2015
Bomenverordening 2015
Groene Kaart 2012
Interim Groene Kaart (Pas op: groot bestand, laden duurt lang!) + handleiding
Verslag jaarvergadering 2015

Bestuurslid worden?
Op de positie van voorzitter na zijn alle functies vacant. Meldt u dus aan als secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid!

Contributie
Tot slot: de contributie voor 2016. We herinneren u er vriendelijk aan om (liefst per omgaande) uw Contributie voor 2016 (nog steeds minimaal €10, meer mag ook) over te maken op rekening
NL49 INGB 0004 5695 84

Bij voorbaat dank en graag tot ziens op de ALV zaterdag 23 april!

Save

Jaarvergadering 30 mei 2013

Op 30 mei is er in Klein Minerva aan de Boommarkt in Leiden de jaarvergadering

Aanvang: 19.45 uur

Op het programma staan:

 • de bomenridders uit Rotterdam
 • interne aangelegenheden
 • wat kunt u doen als u een boom wilt behouden

Algemene Ledenvergadering: jaarvergadering 2012

Konvokaat voor de Jaarvergadering 2012op
donderdagavond zeventien mei 2012, twintig uur
te Leiden, Boommarkt 23, hotel Nieuw Minerva.
Geachte leden,
Ubentwelkomopbovengenoemdebijeenkomst,onzeJaarvergadering 2012, waarvoor de agenda en toelichting luiden zoals hieronder aan­ge­ge­ven.
Leiden, april 2012, BBR-bestuur.

BBR, jaarvergadering 2012, agenda
 1. Opening, agenda, berichten van verhindering e.a. mededelingen.
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering donderdagavond 10 nov. 2011.
 3. Secretarieel Jaarverslag 2011 en in 2012 doorlopende acties.
 4. Acties en activiteiten in 2012; bijenmarkt za. negen juni 2012.
 5. Financiën 2011: financieel jaarverslag en balans.
a) Toelichting penningmeester.
b) Rapportage en advies kascommissie.
c) Goedkeuringfinanciëlejaarstukken endéchargebestuurinzake2011.
 1. Financiën 2012.
a) Begroting en toelichting penningmeester.
b) Benoeming kascommissie inzake 2012.
 1. Voorstel contributieverhoging naar twaalf Euro per jaar ingaande 2013.
 2. Samenwerking met Het Bewaarde Land, de Leidse afdeling van Mi­lieu­de­fen­sie en andere organisaties voor na­tuur en milieu.
 3. Verkiezing nieuwe voorzitter en\of een ander bestuurslid.
Voorzitter Jan Hartstrais in 2009 voor drie jaar ge­ko­zen en daarom in2012volgensroosteraftredend.Dezit­ten­devoorzitterisnietbe­schik­baar voor herverkiezing. Ook de functie van vice-voor­zitter is va­cant.
 1. Verdere punten en rondvraag.
 2. Sluiting.

Tothetbeginvandevergaderingkanmenkandidatenvoordragenenkunnenkandidatenzichmelden.