Cursus Bomenbescherming mei 2022

Om de doelen van de Bomenbond Rijnland te kunnen realiseren, wil het bestuur haar leden beter in staat stellen om daaraan een bijdrage te leveren. Denk aan het beoordelen van kapvergunningen, boomrapporten, Bomen Effect Analyses etc. Om hierop goed voorbereid te zijn hebben we een cursus Bomenbescherming ontwikkeld, speciaal voor leden van de Bomenbond Rijnland. De cursus wordt gehouden mei 2022 te Oegstgeest.

Lees verder

Gedicht van Rolf

Voor de ALV heeft onze voorzitter Rolf weer een gedicht geschreven. Hieronder kun je het alvast lezen.

De vereniging groeit gestaag
leden en buitenlui kloppen aan
ze komen wel eens ver hier vandaan
met een melding, bericht of vraag

Een groene kaart geven we nog niet
daar zijn de lintjes voor
die we doorknippen op het juiste spoor
Rijnlandroute, Oranjepark en Kanaalweg zonder riet

Overleg, onderhandelen, vergunningen en fraaie bomen
we zullen er toch niet onder komen
en vragen maar of dat nou nog voor kan komen

De Kooi, het OBSP-park met Stal
Oostvliet, de Vrouwenweg en het Rhijnhof
we zien bomen kiemen uit het aardse stof

gedicht-rolf-2016

29 oktober ALV

Zaterdag 29 oktober is er weer een algemene ledenvergadering van de vereniging. Je bent van harte welkom in ‘Old School’ in Leiden. We beginnen om 14:00 uur.

Belangrijke agendapunten zijn:
– nieuwe bestuursleden
– commissies die zich op specifieke onderwerpen gaan richten
– en natuurlijk voortgang van de Groene Kaart

Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 14:00 -16:00 uur
Locatie: Old School, Pieterskerkhof 4a in Leiden

old-school-leidenBy Dqfn13 CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Algemene ledenvergadering 2016

Theehuis Tuin van Noord
We verwachten deze week de aankondiging dat de aanmelding van bomen voor opname op de nieuwe Groene Kaart start.
Aanmelding van bomen kan niet door individuele burgers gebeuren. We moeten dus besluiten, welke rol de Bomenbond hierin wil spelen. Daarom deze wat overhaaste Algemene Ledenvergadering 2016.

Plaats en tijd
De vergadering is:
* zaterdag 23 april
* van 15.00 tot 17.00 uur
* in het Theehuis in de Tuin van Noord (hierboven afgebeeld). Adres: Joop Vervoornpad 1, Leiden

Agenda
Naast de Aanmeldingen Groene Kaart staan de volgende punten op de agenda:
– Verslag vorige ALV
– Samenstelling bestuur
– Financieel jaarverslag
– Juridische zaken
– Wat verder ter tafel komt

Vergaderstukken
De stukken vind je hieronder in digitale vorm.
Agenda jaarvergadering 2016
Criteria Nadere Regels Bomenverordening 2015
Bomenverordening 2015
Groene Kaart 2012
Interim Groene Kaart (Pas op: groot bestand, laden duurt lang!) + handleiding
Verslag jaarvergadering 2015

Bestuurslid worden?
Op de positie van voorzitter na zijn alle functies vacant. Meldt u dus aan als secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid!

Contributie
Tot slot: de contributie voor 2016. We herinneren u er vriendelijk aan om (liefst per omgaande) uw Contributie voor 2016 (nog steeds minimaal €10, meer mag ook) over te maken op rekening
NL49 INGB 0004 5695 84

Bij voorbaat dank en graag tot ziens op de ALV zaterdag 23 april!

Save

Jaarvergadering 30 mei 2013

Op 30 mei is er in Klein Minerva aan de Boommarkt in Leiden de jaarvergadering

Aanvang: 19.45 uur

Op het programma staan:

  • de bomenridders uit Rotterdam
  • interne aangelegenheden
  • wat kunt u doen als u een boom wilt behouden