Archief Nieuwsberichten

Aanleg recreatievillapark desastreus voor bomen en natuur in Vlietland Noord

Op grond van de Wet open overheid (Woo) heeft de Bomenbond Rijnland op 1 juni 2023 opgevraagde documenten ontvangen aangaande de ontheffingsverzoeken Wet natuurbescherming (Wnb) die projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) bij de Omgevingsdienst Haaglanden in 2021 en 2022 had ingediend – en in mei 2023 weer ingetrokken.

Lees verder…
 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aanleg recreatievillapark desastreus voor bomen en natuur in Vlietland Noord

Boekhouden of biologie?

Op 1 juni stemde de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden in met de uitvoering van de herinrichting van de wijk de Hoge Mors. Onderwerp van gesprek was nog wel het Integraal Groenplan, nodig omdat er tussen 2019 en ca 2024 ruim 300 bomen zijn of worden gekapt. Dat betekent groot verlies aan functies van de bomen voor de natuur en de leefbaarheid van de wijk.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenkap, Hoge Mors, Inspraak, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Boekhouden of biologie?

Klimaatadaptatieplan Voorschoten geaccepteerd, wel aanbeveling bomenbeleid

Op donderdag 25 mei accepteerde de gemeenteraad van Voorschoten unaniem het klimaatadaptatieplan. In dit plan geeft de gemeente aan wat zij zal doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Een belangrijk plan wat de Bomenbond betreft.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbeleid, Inspraak, Klimaatadaptatie, Nieuws, Voorschoten | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatadaptatieplan Voorschoten geaccepteerd, wel aanbeveling bomenbeleid

WOO verzoek Bomenbond over plannen Vlietland blijft staan

Eerder schreven we al over ons WOO verzoek ten aanzien van documenten over Vlietland. Deze documenten betreffen de door onafhankelijke bureaus uitgevoerde ecologische onderzoeken (naar o.a. vleermuizen, vogels en zoogdieren in het gebied), de boominventarisatie en de daarop gebaseerde activiteitenplannen.

Lees verder…
 
Lees meer over Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor WOO verzoek Bomenbond over plannen Vlietland blijft staan

Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2023

Alle leden van de Bomenbond Rijnland worden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 mei aanstaande, vanaf 19:30 uur (inloop 19:00 uur) in het Dorpscentrum Oegstgeest. Om 21:00 uur wordt een lezing gegeven door Bart Nyssen, bosecoloog bij de Bosgroep Zuid Nederland.

Lees verder…
 
Lees meer over Algemene ledenvergadering, Bomenbond, Leden, Lezing, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2023

Geen grondwal in Vlietland: massale bomenkap daar voorlopig van de baan

Tijdens een hoorzitting van de Bezwarencommissie Zuid-Holland op 30 maart 2023 in het Provinciehuis Zuid-Holland over openbaarmaking van stukken inzake de aanleg van onder andere 222 recreatiewoningen en twee 10 meter hoge, 60 meter brede en in totaal 900 meter lange grondwallen in Vlietland, werd duidelijk dat de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) de daarvoor benodigde twee ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming intrekt.

Lees verder…
 
Lees meer over Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Geen grondwal in Vlietland: massale bomenkap daar voorlopig van de baan

Bomenkap bij Lammebrug en Europaweg

In december 2022 heeft de Bomenbond Rijnland een zienswijze ingediend op de partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en Milieu effectrapportage voor de Europaweg (N206). Het doel van de aanpassingen is de doorstroming van het autoverkeer. Al in 2014 was het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Nu gaat het om wijzigingen op dat eerdere plan, zoals een lichte verschuiving van de Europaweg.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Rijnlandroute | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap bij Lammebrug en Europaweg

Bomenkapbalans Leiden 2022

In 2022 is voor ruim 1.100 Leidse bomen een kapvergunning aangevraagd; de meeste vergunningen zijn inmiddels verleend [1]. Dat aantal is bijzonder hoog. Ter vergelijk: in 2021 ging het om ruim 500 gekapte bomen, in 2020 om 408 gekapte bomen, in 2019 om 367 bomen en in 2018 om 855 bomen. De grootste kap komt uit de herinrichting van de Europaweg (N206): deze neemt 333 bomen voor haar rekening. Leiden Bio Science Park staat met stip op 2 met 311 gekapte bomen.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Bomenkap, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkapbalans Leiden 2022

Behoud de bomen bij de Ananasflat

Wordt de kap bij de Mangoweg op de hoek van de Ananasflat de volgende rode stip op deze luchtfoto? Als het aan Jaap Bierman ligt niet. Vrijdag 17 maart 2023 was de hoorzitting bij de regionale commissie Beroep en Bezwaar waar zijn bezwaarschrift werd behandeld. Over zes weken volgt de uitspraak en weten we meer.

Lees verder…
 
Lees meer over Lammenschansweg, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Behoud de bomen bij de Ananasflat

Aanplant van 52 fruitbomen in de Leidse Oostvlietpolder

De Bomenbond Rijnland heeft in 2022 gelobbyd voor de aanplant van extra fruitbomen in de Oostvlietpolder te Gemeente Leiden. Dankzij deze bemiddeling heeft de Stichting Leiden European City of Science 2022 52 fruitbomen – symbolisch voor de 52 weken in het ‘Sciencejaar Leiden 2022’ – gedoneerd aan de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Afgelopen week zijn de bomen geplant.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomen planten, Leiden, Nieuws, Oostvlietpolder | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aanplant van 52 fruitbomen in de Leidse Oostvlietpolder

Bomenbond Rijnland verzoekt om openbaarheid stukken inzake Vlietland

Ons verzoek om openbaarheid van stukken betreffende een grote projectontwikkeling in recreatiegebied Vlietland door Dutch Lake Residence (DLR) is in behandeling bij de rechtbank Den Haag. DLR heeft namelijk verzocht om een voorlopige voorziening en heeft tevens bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking bij de provincie Zuid-Holland.

Lees verder…
 
Lees meer over Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond Rijnland verzoekt om openbaarheid stukken inzake Vlietland

Bomen beschermen in de Professorenwijk-Oost

Wijkvernieuwing als gevolg van rioleringswerk gaat dit jaar ook van start in het gebied tussen de Burggravenlaan, Meijerskade en de Vollenhovenkade (Professorenwijk-Oost). Uitzonderlijk is dat in dit gebied alleen gekapt zal worden vanwege beheertechnische redenen (9 bomen in Moddermanstraat, 1 boom aan de oever van de Meijerskade, 2 bomen in de Oppenheimerstraat) en niet vanwege het ontwerp van de herinrichting en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Professorenwijk | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bomen beschermen in de Professorenwijk-Oost

Het resultaat van een goed verlopen bezwaarprocedure

Eind 2021 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van twee grote platanen aan de Spreeuwenplaats te Leiden. De wortels van de bomen zouden al in de kruipruimte van het huis ernaast zitten. Dat is eenvoudig te bewijzen door de wortels vanaf de straat te onderzoeken. Na goede bemiddeling door het secretariaat van de Bezwarencommissie is besloten om dat dan ook te doen.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Merenwijk, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Het resultaat van een goed verlopen bezwaarprocedure

Bomenbeleid Leiderdorp: graag wat ambitieuzer!

Vanwege de keuze die de gemeenteraad van Leiderdorp in 2017 maakte voor kwalitatieve herplant boven kwantitatieve herplant, dreigt de omvang van het Leiderdorpse bomenbestand erop achteruit te gaan. De Bomenbond Rijnland vraagt de gemeenteraad meer ambitie te tonen.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Leiderdorp, Leiderdorp, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbeleid Leiderdorp: graag wat ambitieuzer!

Kaalslag op de Kwaaklaan

Op de Kwaaklaan in Oegstgeest klonk in de eerste week van het nieuwe jaar de kettingzaag. De bunkerheuvel van de Militaire Knooppuntcentrale Oegstgeest uit de Koude Oorlog, door de tijd bedekt geraakt met een klein bos, werd in rap tempo ontdaan van tientallen bomen. Een bezorgde buurtbewoner trok direct aan de bel. Mocht dit zomaar? Na contact met de gemeente Oegstgeest bleek dat er voor deze plek geen kapvergunning nodig was: de huidige regelgeving in Oegstgeest had de kap niet kunnen voorkomen.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenkap, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Kaalslag op de Kwaaklaan

Advies Bomenbond over Vlietzone-Midden

Langs de Vliet, in het verlengde van de Churchilllaan, wil de gemeente Leiden een nieuw bedrijventerrein inrichten in een waardevolle boomstructuur. Vlietzone-Midden ligt daarbinnen tussen sportpark De Vliet (met het Combi-bad) en de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeente heeft de Bomenbond Rijnland om advies gevraagd.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Omgevingsvisie, Vlietzone | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Advies Bomenbond over Vlietzone-Midden

Bomenbond scoort hattrick in twee raadscommissies

In maar liefst twee Leidse raadscommissies tegelijk (Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid & Bereikbaarheid van 24 november j.l.) werd gesproken over bomen.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Handhaving en toezicht, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond scoort hattrick in twee raadscommissies

Monumentale maretak uit meidoorn naar Naturalis

Het leven van het oude laanboompje aan de Juffermansstraat in Oegstgeest was na de herbestrating en de droge zomer nu echt in de eindfase gekomen. De top was er al uit gebroken en een specht had in de rottende stam een nest gemaakt. De gemeente besloot de boom nu dan toch echt te gaan vellen.

Lees verder…
 
Lees meer over Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Monumentale maretak uit meidoorn naar Naturalis

Het ontbrekende buurtpark

In Leiden worden in het komende decennium duizenden woningen bijgebouwd, maar het ‘bijbouwen’ van parken houdt daarbij geen gelijke tred. Jaap Bierman, actief lid van de Bomenbond Rijnland, maakt aantoonbaar – op basis van meting van wandelafstanden en de visuele weergave daarvan op een kaart – dat met name in de wijk Cronestein, de zogenoemde Lammenschansdriehoek, een buurtpark ontbreekt. In zijn rapport ‘Het ontbrekende buurtpark’ doet hij aanbevelingen om zo spoedig mogelijk een park in de wijk te realiseren.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Parken en perken | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Het ontbrekende buurtpark

Beroep tegen ‘Bijdorp’ ingetrokken

De Bomenbond Rijnland heeft een overeenkomst gesloten met de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten, in de volksmond ‘Huize klooster Bijdorp’. Het landgoed gaat danig op de schop, en de Bomenbond Rijnland had bezwaar tegen de aantasting van de natuurwaarden in het midden van het landgoed.

Lees verder…
 
Lees meer over Bijdorp, Nieuws, Voorschoten | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Beroep tegen ‘Bijdorp’ ingetrokken

Behoud het hout!

Soms moet een boom worden omgehakt, omdat de conditie achteruit gaat en er risico bestaat om omvallen. Wat gebeurt er echter met het hout na de kap? De Bomenbond Rijnland heeft een voorstel gedaan in haar zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie 2030 van Oegstgeest.

Lees verder…
 
Lees meer over Biodiversiteit, Ecologie, Nieuws, Oegstgeest, Omgevingsvisie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Behoud het hout!

Bomenbond aanwezig op de eerste Leidse Voedselmarkt

De Bomenbond Rijnland was op 16 oktober 2022 met een kraam aanwezig op de voedselmarkt in Leiden. We hebben daar uitleg gegeven over voedselbossen. Deze bestaan uit bomen waar iedereen letterlijk de vruchten van kan plukken: allerlei fruit- en notenbomen, maar ook bes-dragende struiken. Voedselbossen zijn schaars in de stad. De Bomenbond richt zich op de mogelijkheden in Leiden.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbond, Leiden, Nieuws, PR, Voedselbos | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond aanwezig op de eerste Leidse Voedselmarkt

ALV 2022 met lezing van Rinny Kooi

De ALV op zaterdag 3 september 2022 vond traditiegetrouw plaats op de Haagweg 4 in Leiden. Het was, na twee coronajaren, zeer leuk om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten. Daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt.

Lees verder…
 
Lees meer over Algemene ledenvergadering, Bomenbond, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor ALV 2022 met lezing van Rinny Kooi

Op zoek naar locaties voor nieuwe bomen in Leiden

Er zijn nog veel plaatsen in de stad Leiden waar bomen kunnen worden geplant. De Bomenbond wil de Gemeente Leiden graag aanmoedigen meer bomen in de stad te planten en heeft een doorlopende actie ‘Waarom staat hier nog geen boom’.

Lees verder…
 
Lees meer over Acties, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Op zoek naar locaties voor nieuwe bomen in Leiden

Bomenbond present op Groenmarkt Voorschoten

Leden van de Bomenbond waren op zaterdag 24 september aanwezig op de Groenmarkt in Voorschoten. Daar maakten we kennis met bestaande en nieuwe leden, en vertelden over onze activiteiten.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbond, Nieuws, PR, Voorschoten | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond present op Groenmarkt Voorschoten

In memoriam Isa Koornstra-Zibirre

Op donderdag 15 september is ons lid Isa Koornstra overleden. Isa was een van onze oudste leden, die kort na de oprichting in 1995 lid is geworden van de Bomenbond Rijnland. Ze was in die tijd goed bevriend met Eva Biesheuvel, een van de eerste bestuursleden. In de beginjaren heeft ze veel werk verzet om kapvergunningen na te gaan of bezwaar te maken tegen de kap. Maar ook op latere leeftijd was ze actief voor de Bomenbond. Zo was ze tot 2021 nog lid van de Kascommissie. 

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbond, Leden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor In memoriam Isa Koornstra-Zibirre

Bomenexcursie natuur- en recreatiegebied Vlietland 4 september 2022

De Bomenbond Rijnland organiseert een bomenexcursie in recreatiegebied Vlietland op zondagochtend 4 september 2022. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de oud cursisten van de cursus bomenbescherming maar deelname staat ook open voor andere leden van de Bomenbond.

Lees verder…
 
Lees meer over Cursus, Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenexcursie natuur- en recreatiegebied Vlietland 4 september 2022

Voorkom massale bomenkap in Vlietland – teken de petitie

Er ligt een plan klaar voor de realisatie van 222 vakantiewoningen en 569 parkeerplaatsen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland (Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’). Hierdoor zal een groot deel van het gebied niet langer openbaar zijn. De aanleg zal gepaard gaan met een massale bomenkap. Bomen die er al vijftig jaar staan. De tijd voor actie dringt want men wil snel van start gaan met de verkoop van de woningen.

Lees verder…
 
Lees meer over Leidschendam-Voorburg, Nieuws, Vlietland | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Voorkom massale bomenkap in Vlietland – teken de petitie

Oude populieren Robijnhof Leiden onbeschermd en beschadigd – Genoeg is genoeg!

Nadat op 8 juni door buren aan de bel was getrokken over de beschadiging van de oude populieren op Robijnhof, Leiden door aannemer De Nijs besloot de gemeente dat stil leggen van die bouw geen optie was. Dus hebben de bouwers eind vorige week nog even extra zwaar beladen wagens langs de populieren laten rijden (zie foto).

Lees verder…
 
Lees meer over Hoge Mors, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oude populieren Robijnhof Leiden onbeschermd en beschadigd – Genoeg is genoeg!

Bomenbond present op Groenmarkt Oegstgeest

De Bomenbond Rijnland was op vrijdag 17 juni 2022 aanwezig op de Groenmarkt in Oegstgeest, bij Winkelcentrum Lange Voort. Bij de diverse kraampjes werd informatie gegeven over groene daken, hoe je je tuin kunt vergroenen, over energiezuinig leven en over afval. Vier Oegstgeester leden van de Bomenbond stonden bij het standje en maakten kennis met inwoners van het groene dorp.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenbond, Nieuws, Oegstgeest, PR | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond present op Groenmarkt Oegstgeest

Nieuw beleidsplan Groen & Water Oegstgeest

De Bomenbond Rijnland leverde input voor de het nieuwe beleidsplan Groen & Water van de Gemeente Oegstgeest. Op Doemee.oegstgeest.nl zijn het beleidsplan en de bijbehorende visiekaart in te zien.


 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Oegstgeest, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw beleidsplan Groen & Water Oegstgeest

Bomen beschadigd bij bouw Robijnhof Leiden

En opnieuw zijn bomen beschadigd op een bouwplaats, nu aan de Carneoolstraat, Leiden. De oude populieren die beslist behouden zouden worden staan daar zonder enige bescherming, terwijl er bouwketen op hun wortelpakketten worden gezet en de toplaag van de bodem grondig is weggeschraapt. Hopelijk zet het nieuwe college met alle plannen voor bouwen en wegen nu ook vol in op de bescherming van bestaand groen!


 
Lees meer over Hoge Mors, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomen beschadigd bij bouw Robijnhof Leiden

Bomenbond kijkt terug op geslaagde eerste editie cursus Bomenbescherming

Eenentwintig enthousiaste en betrokken deelnemers verdiepten zich tijdens vier bijeenkomsten en drie excursies in de conditie van bomen, hun behoeften, het recht rondom bomen en wat mensen kunnen doen om bomen te helpen. Dick de Vos, secretaris van de Bomenbond en organisator van de cursus, had een divers aanbod van deskundigen weten te strikken voor de cursus.

De vier cursusavonden behandelden de biologie van bomen, de ideale groeiplaats voor bomen, boomziekten, de uitdagingen voor stadsbomen, hoe bomen een bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie in de stad, en wat de rol van ‘exoten’ in het ecosysteem kan zijn. Ook werd een avond aandacht besteed aan gemeentelijke regels rond bomen.

Tijdens de drie ochtendexcursies werden landgoed Oud Poelgeest, het Singelpark en het gebied rondom het LUMC Poortgebouw bezocht. De deskundigen lieten voorbeelden van een gezonde en ongezonde bodem zien, voelen en ruiken, bespraken de diverse bomen en hun conditie in het gebied, en lieten de planten bij de bomen zien. De cursisten konden op de bomen oefenen met een Visual Tree Assessment (VTA).

Tijdens de laatste cursusavond werd gekeken naar de toekomst: wat gaan we doen met wat we hebben geleerd en wie van de deelnemers wil zich inzetten voor de bomen in haar of zijn stad of dorp? Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Hieronder een impressie van de cursus in foto’s:


 
Lees meer over Bomenbond, Boomziekten, Cursus, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond kijkt terug op geslaagde eerste editie cursus Bomenbescherming

Waarom staat hier nog geen boom? Deel II: op zoek naar nog eens 100 plaatsen

Heb jij dat nou ook? Zo’n plek in de stad waar vroeger bomen hebben gestaan, maar dat je je inmiddels bijna niet meer kunt voorstellen hoe het toen was? Dat je ineens beseft: hier stonden vroeger bomen. Of dat je gewoon ergens langs loopt en denkt: waarom staat hier eigenlijk geen boom?

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Projecten | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Waarom staat hier nog geen boom? Deel II: op zoek naar nog eens 100 plaatsen

Enorme bomenkap in Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide”

Voor het aanleggen van een nieuwe waterwinning in Katwijk worden in een Natura 2000 gebied circa 340 bomen gekapt. In de bijlage ‘rapport Definitieve Natuurtoets’ bij de aanvraag voor ontheffing van de wet natuurbescherming wordt (op pag. 67) gesproken over 510 bomen. In de bijlage ‘kapvergunningtekeningen’ staat een lijst die optelt tot 547 bomen. Om hoeveel bomen gaat het nou eigenlijk?

Ook wordt er ontheffing gevraagd voor “het beschadigen of vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van meerdere vleermuissoorten en voor de boommarter, kerkuil, rugstreeppad en zandhagedis. […] het vangen en verplaatsen van de rugstreeppad en zandhagedis als mitigerende maatregel en voor het doden van deze soorten aangezien individuele verwonding en doding ondanks zorgvuldig werken niet geheel kan worden uitgesloten.”

Om toch nog iets aan natuur te doen wordt een ‘landschapspark’ van 50 hectare aangelegd. De Bomenbond is van mening dat hiermee het verlies aan natuurwaarden bij lange na niet wordt gecompenseerd en heeft een zienswijze ingediend.


 
Lees meer over Katwijk, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Enorme bomenkap in Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide”

Oratie Barbara Gravendeel ‘Klimaatadaptieve stadsjungles: van dromen naar daden’

Professor Barbara Gravendeel, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica met de leeropdracht Plantenevolutie sprak op woensdag 8 juni 2022 om 15.45 uur precies haar inaugurele rede uit getiteld:

Klimaatadaptieve stadsjungles: van dromen naar daden

De oratie is op Youtube terug te kijken: https://youtu.be/GgR_BUe9t0o


 
Lees meer over Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oratie Barbara Gravendeel ‘Klimaatadaptieve stadsjungles: van dromen naar daden’

Groenplan voor de Hoge Mors hoognodig bij kap 345 bomen

Een integraal groenplan voor de Hoge Mors is noodzakelijk! Alle al afgegeven vergunningen plus die in de pijplijn zitten plus te verwachte kap van zieke kastanjes en essen tellen op tot 345 bomen!

Klik hier voor het overzicht van deze kaalslag [PDF].


 
Lees meer over Hoge Mors, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Groenplan voor de Hoge Mors hoognodig bij kap 345 bomen

Bomenbond vraagt naar nakomen herplantplicht op Landgoed Endegeest

Op 13 februari 2019 werden nabij het Poortgebouw Endegeest door projectontwikkelaar Oudendal Groep, vanuit het niets drie monumentale bomen tot en met de stronk verwijderd van hun plek. Hiervoor was geen kapvergunning afgegeven. De illegale kap van de twee zomereiken en één tamme kastanje, die naar verluidt, nog door (de scholier) Jan Wolkers geplant werd, liet het terreintje zo goed als ‘bouwrijp’ achter. 

Meerdere malen heeft de Bomenbond Rijnland de Gemeente Oegstgeest er de afgelopen jaren in zienswijzen en inspraakreacties aan herinnerd dat Oudendal Groep de plicht heeft deze bomen te herplanten. Deze heeft, ondanks de verplichting hiertoe, tot op heden niet plaatsgevonden. De herplanttermijn is inmiddels dan ook ruimschoots verstreken.

Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald vraagt de Bomenbond de nieuwe gemeenteraad de herplant onmiddellijk te laten plaatsvinden, met bomen van dezelfde grootte, zodat deze weer kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in dit stukje bos. Misschien is Karina Wolkers, de weduwe van Jan, bereid om een nieuwe ‘Wolkerskastanje’ te planten.

Overigens zijn er nog veel meer bomen gekapt (met kapvergunning) die nog niet zijn herplant nabij het Mortuarium en nabij Kasteel Endegeest. De uiterste herplanttermijn komt hier ook naderbij. Hopelijk kan de afdeling Handhaving hier handhavend optreden.

Lees ook het artikel in het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Endegeest, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond vraagt naar nakomen herplantplicht op Landgoed Endegeest

Geef de bomen een stem!

Bomen vindt bijna iedere partij belangrijk. Zo staat het althans in de verkiezingsprogramma’s. Hierbij een stemhulp van de Bomenbond.

Lees verder…
 
Lees meer over Nieuws, Politiek | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Geef de bomen een stem!

Actie tegen bomenkap Lammenschansweg

Acht bomen aan de Lammenschansweg te Leiden worden gekapt ten behoeve van de herinrichting van het gebied rond het nieuwe Ananasgebouw. De ontwikkelaar beweerde eerder op een informatiebijeenkomst dat er geen bomen zouden verdwijnen. Daarnaast klopt de afgegeven kapvergunning niet: de kapaanvraag is op basis van oude regelgeving beoordeeld.

Buurtbewoner Jaap Bierman kwam in actie. Zie de website gekapt.nl.

Lees verder…


 
Lees meer over Lammenschansweg, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Actie tegen bomenkap Lammenschansweg

Cursus Bomenbescherming mei 2022

Om de doelen van de Bomenbond Rijnland te kunnen realiseren, wil het bestuur haar leden beter in staat stellen om daaraan een bijdrage te leveren. Denk aan het beoordelen van kapvergunningen, boomrapporten, Bomen Effect Analyses etc. Om hierop goed voorbereid te zijn hebben we een cursus Bomenbescherming ontwikkeld, speciaal voor leden van de Bomenbond Rijnland. De cursus wordt gehouden mei 2022 te Oegstgeest.

Lees verder…


 
Lees meer over Bomenbond, Cursus, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Cursus Bomenbescherming mei 2022

Bomenbond voegt zich bij beroepschrift bestemmingsplan De Geesten

Nadat de gemeenteraad van Oegstgeest akkoord is gegaan met het bestemmingsplan van De Geesten, heeft de Bomenbond Rijnland zich gevoegd bij het beroepschrift van de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten.
In het beroepschrift vragen we aan de Raad van State om het besluit te schorsen. De Bomenbond maakt zich vooral zorgen over de dreiging om unieke natuur te verliezen als de massale bouwplannen doorgaan die dit bestemmingsplan mogelijk maakt.

Lees verder…


 
Lees meer over Endegeest, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond voegt zich bij beroepschrift bestemmingsplan De Geesten

Iep Schuttersveld gekapt

Helaas heeft de inspraak van Bomenbond Rijnland [PDF] d.d. 30 september 2021 de iep niet kunnen redden.

De iep moest het veld ruimen voor een fietspad. Zie ook het dossier Bomen Schuttersveld.

De gevelde iep. De rode kern in de stam is het kernhout, de lichte rand er omheen het spinthout. Zie ook Wikipedia. (Foto d.d. 14-01-2022, © Bomenbond Rijnland.)


 
Lees meer over Leiden, Schuttersveld | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Iep Schuttersveld gekapt

Hoofdfietsroute dwars door De Geesten afgewend?

De Gemeente Oegstgeest werkt aan het Ontwerp-bestemmingsplan De Geesten (het gebied van kasteel Endegeest en park Rhijngeest). In juli 2020 en juli 2021 heeft de Bomenbond Rijnland hier een zienswijze voor ingediend en in november 2021 meegedaan met de inspraakronde.

Lees verder…
 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Hoofdfietsroute dwars door De Geesten afgewend?

Cursus Boomgezondheid

Wat betekent het als in een boomrapport staat dat de conditie ‘matig’ of ‘slecht’ is? Waaraan zie je dat? Hoe beoordelen boomdeskundigen de conditie, vitaliteit en levensverwachting van een boom? Op grond van welk onderzoek? Speciaal voor leden van de Bomenbond of zij die dat willen worden organiseren we een cursus Boomgezondheid. Daarin leer je de verschillen tussen VTA (Visual Tree Assesment), IBA (Integrierte Baumanalyse) en SIA (Statistic Intergrated Assesment). We gaan in op boomziekten en zwam-aantastingen, maar ook op de wet- en regelgeving van verschillende gemeenten.

We doen dit samen met Hans van Daalen van Stans Bomencursus. Naar verwachting zal de cursus zes dagdelen bevatten, inclusief excursies. Van de deelnemers vragen we een eigen bijdrage van 95 euro en we verwachten dat zij de kennis in praktijk willen brengen door na de cursus de kapvergunningen en omgevingsplannen van de gemeente te beoordelen. Wie geeft zich alvast op?

 


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Cursus Boomgezondheid

Het Bomenplantseizoen start – plant een zaailing in je tuin

Het Leidse bomenplantsseizoen is gestart met 69 bomen in de Stevenshof. Ook op andere plekken in de stad worden nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast is op 27 november de Leidse Zaailingenoogstdag waarbij zaalingen worden geoogst tijdens bosbeheer en worden uitgedeeld aan belangstellenden.

Lees verder…
 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Het Bomenplantseizoen start – plant een zaailing in je tuin

Problemen rond bomen en oever Bio Science Park

De Bomenbond merkte drie overtredingen op bij een bouwlocatie in het Leiden Bio Science Park: een ecologische oever met rietorchissen werd volgestort met aarde, een aantal bomen werd gerooid zonder kapvergunning en er werd niet gewerkt volgens het zgn. bomenprotocol.

Lees verder…


 
Lees meer over Bio Science Park, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Problemen rond bomen en oever Bio Science Park

Iep Schuttersveld opnieuw in gevaar

Situatie voorjaar 2019

Bij deze foto van de bomen op de hoek Schuttersveld en Maresingel uit 2019 juichten we nog. Wethouder Leewis trok de kapaanvraag in! Haar opvolger Ashley North houdt echter van snel fietsen en wil de iep tussen de twee grote Canadese populieren omzagen en daar een twee-richtingenfietspad èn een voetpad tussenin persen.

Lees verder…


 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Schuttersveld | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Iep Schuttersveld opnieuw in gevaar

Initiatieven ‘Meer bomen in de stad’

Naast onze eigen actie ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ zijn er verschillende (particuliere) initiatieven voor het aanplanten van extra bomen in de stad Leiden en het in kaart brengen daarvan, zowel op openbaar terrein als op privéterrein.

Lees verder…


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Initiatieven ‘Meer bomen in de stad’

16 bomen Oostvlietpolder gered van kap

Dankzij oplettendheid van de Bomenbond zijn 16 bomen in de Oostvlietpolder gespaard! De kwestie speelde alweer een tijdje geleden, nl. in februari 2021. Wat is er gebeurd?

Lees verder…


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor 16 bomen Oostvlietpolder gered van kap

Leidse zaken – zomer 2021

Terwijl de ontwikkelaars vooral lijken te bouwen voor de vrije sector koop en huur en er dus niets verandert aan de woningnood bij Leidse starters en werkende jongeren, raakt de openbare ruimte in de stad meer en meer verdicht en komt de natuur steeds verder in de knel.

Lees verder…


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leidse zaken – zomer 2021

Rapport ‘Waarom staat hier nog geen boom’ aangeboden aan Gemeente Leiden

Op donderdag 29 juli  boden we symbolisch ons rapport ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ aan de gemeente Leiden aan. Het rapport bevat tientallen versteende plekken in Leiden waar volgens ons best een boom zou kunnen staan. De plekken zijn aangemeld door leden en vrijwilligers van de Bomenbond en in een rapport verwerkt door vrijwilliger Tessa Viragh.

Lees verder…
 
Lees meer over Acties, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Rapport ‘Waarom staat hier nog geen boom’ aangeboden aan Gemeente Leiden

Nieuwe Bomenverordening in Leiden doet het ergste vrezen

Op 3 juni 2021 heeft de gemeente Leiden de Nieuwe Bomenverordening aangenomen. Het concept vonden wij een aanzienlijke verslechtering van de oude verordening. Wij hebben daarom een zienswijze geschreven en met een groot aantal betrokkenen een lobby opgestart om de schade beperkt te houden.Lees verder…


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Bomenverordening in Leiden doet het ergste vrezen

Zienswijze Bomenbond op Humanities Campus Doelencomplex

Een veelbesproken plan: de nieuwbouw van Universiteit Leiden op het stuk tussen Witte Singel en de Doelengracht (Doelencomplex) voor de ‘Humanities Campus‘, waarvoor 58 sociale-huurwoningen tussen Ceveringaplaats en Sebastiaansdoelen moeten verdwijnen.

Twee eerbiedwaardig oude platanen en het onduidelijk bestemmen van gebieden voor groen vormden het aanknopingspunt voor een zienswijze van de Bomenbond Rijnland.

Lees verder…


 
Lees meer over Doelencomplex, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Bomenbond op Humanities Campus Doelencomplex

Rapport over Bomenfonds Leiden roept veel vragen op

Het rapport van de Rekenkamercommissie over het Bomenfonds van de Gemeente Leiden roept veel vragen op bij de raadsleden. Naast hun eigen vragen hebben alle partijen ook de vragen van de Bomenbond overgenomen. Bij de vragen van de Bomenbond zit ook een overzicht van vergunningen die we niet hebben kunnen vinden in de Groenrapportage 2019 (30 stuks voor de kap van in totaal 938 bomen met een storting van ruim negen ton). 
Lees verder…


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Rapport over Bomenfonds Leiden roept veel vragen op

Actie: ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ Help mee!

Heb jij dat nou ook? Zo’n plek in de stad waar vroeger bomen hebben gestaan, maar dat je je inmiddels bijna niet meer kunt voorstellen hoe het toen was? Dat je ineens beseft: hier stonden vroeger bomen. Of dat je gewoon ergens langs loopt en denkt: waarom staat hier eigenlijk geen boom? Lees verder…


 
Lees meer over Acties, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Actie: ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ Help mee!

Oegstgeest: nomineer een boom voor de Bomenlijst

De gemeente Oegstgeest wil de meest waardevolle en monumentale bomen opnemen op een Bomenlijst. Zo krijgen ze extra bescherming middels een kapverbod. Oegstgeestenaren kunnen tot 1 mei 2021 bomen nomineren die aan een aantal criteria voldoen. Lees verder op de website van de Gemeente Oegstgeest.


 
Lees meer over Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oegstgeest: nomineer een boom voor de Bomenlijst

Referendum Roomburgerpark geslaagd!

Zoals onze leden uit het Leidse inmiddels wel weten: er is met een grote meerderheid (66%) tegen het plan voor een vierde hockeyveld ten koste van het Roomburgerpark gestemd. Veel leden van de Bomenbond hebben hier actief campagne voor gevoerd. We bedanken onze leden voor de steun en medewerking in alle stappen naar deze uitslag!

Lees verder…


 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Roomburgerpark | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Referendum Roomburgerpark geslaagd!

Bezwaren kunstgras ASC afgewezen, club legt velden aan

Op 29 december 2020 stond de Bomenbond samen met de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest en een omwonende bij de voorzieningenrechter met het bezwaar tegen de aanleg van twee kunstgrasvelden bij Sportclub ASC Oegstgeest. Op 12 januari 2021 was de uitspraak, waarin ons bezwaar helaas werd afgewezen.

Lees verder…
 
Lees meer over ASC, Kunstgras, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bezwaren kunstgras ASC afgewezen, club legt velden aan

Zienswijze Bomenbond Rijnland op nieuwe Bomenverordening Leiden

De Bomenbond Rijnland heeft een uitgebreide zienswijze geschreven op de concept nieuwe Bomenverordening Leiden. U leest hem hier: 20210316 Zienswijze BBR [PDF]

Voor uitgebreide informatie en inspiratie voor uw eigen zienswijze kijkt u op de pagina Dossier Nieuwe Bomenverordening Leiden.

Lees verder…
 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Groene Kaart, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Bomenbond Rijnland op nieuwe Bomenverordening Leiden

Uitzending Sleutelstad debat Referendum Roomburgerpark

Dick de Vos nam deel aan het debat Referendum Roomburgerpark op Sleutelstad TV/Online. Kijk het hieronder terug.

Lees verder…


 
Lees meer over Geen categorie, Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Uitzending Sleutelstad debat Referendum Roomburgerpark

Vragen en antwoorden nieuwe Bomenverordening Leiden

Afgelopen vrijdag 12 maart hield de Gemeente Leiden een extra informatieronde over de concept-Bomenverordening 2021. Op die dag werden ook de antwoorden ontvangen op vragen van een groep belangstellenden en de Bomenbond. U vindt ze in dit document [PDF].

Voor inspiratie voor uw eigen zienswijze gaat u naar de speciale pagina op deze site!
Let op: laatste mogelijkheid om te reageren is donderdag 18 maart a.s!

Lees verder…


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Vragen en antwoorden nieuwe Bomenverordening Leiden

Extra informatieavond voorstel nieuwe Bomenverordening Leiden

De Gemeente Leiden organiseert een extra informatieavond over het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening. Heeft u vragen over dit voorstel? Vrijdagavond 12 maart a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur houdt de gemeente een digitale sessie met toelichting en antwoorden. Lees verder…


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Extra informatieavond voorstel nieuwe Bomenverordening Leiden

Oproep: zienswijzen voor Nieuwe Bomenverordening Leiden

Update: tot en met donderdag 18 maart – het college heeft de termijn verlengd – kan iedereen een zienswijze op de concept Nieuwe Bomenverordening van de Gemeente Leiden indienen.

Om u hierbij te helpen hebben we op onze website de belangrijkste stukken bij elkaar gezet. U vindt er ook een voorbeeld en zienswijzen van anderen. Voor vragen over teksten of uw brief: mail naar secretaris@bomenbondrijnland.nl. Klimt u in de pen?

Ga naar ons dossier: Nieuwe Bomenverordening Leiden

Lees verder…


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oproep: zienswijzen voor Nieuwe Bomenverordening Leiden

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van  bomen met een gelijke ecologische waarde. In de praktijk lukt dat slechts ten dele. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Lees verder…


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | 2 reacties | 2 Comments

Uitspraak Europees hof over nieuwe Omgevingswet

De afgelopen jaren is gewerkt aan een wetswijziging om van 26 wetten naar één nieuwe Omgevingswet te komen.

Lees verder…


 
Lees meer over Leestafel, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak Europees hof over nieuwe Omgevingswet

Voor nieuwe sporthal dreigt kap op vier plaatsen in groene zoom

Vorig jaar stemde de raad in met het plan voor de bouw van de sporthal aan de Boshuizerkade. Het raadsvoorstel was heel stellig: “Bestaande groene rand met bomen en water is uitgangspunt voor het ontwerp”. En wat zien bewoners tijdens de info avond in januari: op maar liefst vier plekken wordt de groene rand gekapt voor extra doorgangen! Lees voor meer informatie deze heldere brief van een bewoonster in het LD van 29 jan j.l.

Lees verder…


 
Lees meer over Geen categorie, Leiden, Sporthal Boshuizerkade | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Voor nieuwe sporthal dreigt kap op vier plaatsen in groene zoom

Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Met veel bombarie heeft het college van Leiden deze week het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening gepresenteerd, met als slogan ‘De Groene Norm’. We komen er nog uitgebreider op terug maar vinden de regeling een verslechtering ten opzichte van de huidige Bomenverordening. De regeling is hopeloos ingewikkeld, vergunningen kunnen worden vervangen door meldingen en de Groene Kaart wordt afgeschaft. Hoezo meer bomen beschermd?

Lees verder…


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Red het Roomburgerpark!

Ondanks alle zinnige argumenten heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met het kaderbesluit ‘Wijksportpark Roomburg’. Alleen een referendum kan de kap van 67 bomen en de aanleg van 6000 m2 plastic kunstgras nog tegenhouden. Hiervoor zijn vorige maand bijna 2000 handgeschreven handtekeningen opgehaald waarna de referendumprocedure kon worden opgestart.Lees verder…


 
Lees meer over Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Red het Roomburgerpark!

Uitdagend plan van bewoners voor de Kaasmarkt, Leiden

In plaats van kadewoningen alle bomen behouden en een autoluw groen plein inrichten rond de bestaande prachtige oude platanen: dat is het voorstel van het Burgerinitiatief KaasmarktPark.Lees verder…


 
Lees meer over Kaasmarkt, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Uitdagend plan van bewoners voor de Kaasmarkt, Leiden

Vergunning twee kunstgrasvelden in Overveerpolder ASC Oegstgeest afgegeven

Voetbal- en cricketclub ASC meldt op haar website dat de gemeente Oegstgeest de benodigde vergunning voor de twee gewenste kunstgrasvelden op dinsdag 3/11 heeft verleend. De club onderzoekt nu hoe en wanneer de kunstgrasvelden kunnen worden aangelegd. De Bomenbond Rijnland en de Stichting behoud dorpskarakter Oegstgeest (SBDO) gaan samen de vergunning aanvechten en een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de aanleg van het kunstgras tijdens deze procedure niet kan beginnen. 

Lees verder…


 
Lees meer over ASC, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Vergunning twee kunstgrasvelden in Overveerpolder ASC Oegstgeest afgegeven

Behoud de platanen voor de kauwen

Voor het zomerreces 2020 heeft de Bomenbond Rijnland zich sterk gemaakt voor het behoud van de 17 platanen aan de Parmentierweg. In de gebiedsvisie voor de Schipholweg wordt ruim baan gemaakt voor bredere en hogere bebouwing op de bestaande kantoorlocaties. Zo breed zelfs dat het plantsoen met mooie platanen aan de Parmentierweg zou moeten wijken. Het parkje is al jaren een rustplaats voor een indrukwekkende kolonie kauwen (zo’n 350 vogels). Daarnaast biedt het broodnodig groen tussen alle steenkolossen. De kauw is een nuttige stadsvogel die bovendien beschermd wordt door de Wet Natuurbescherming. Nogal wat raadsfracties bleken wel gevoelig voor behoud van het park. De bouwer gaf desgevraagd aan dat hij bereid was mee te denken en zijn plannen eventueel aan te passen.


 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Schipholweg | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Behoud de platanen voor de kauwen

Boombeschermer vraagt om kap

Edwin Brussee, boombeschermer in Leiderdorp, heeft de gemeente Leiderdorp gewezen op de kapplicht van zieke iepen. Zijn pleidooi in het Leidsch Dagblad van 13 aug 2020: kap de twee zieke iepen vóór de andere twee ook ziek worden. Vandaag werd de boom gekapt.

,,De boom heeft te lang al gestaan, terwijl de tekenen van iepenziekte reeds overduidelijk zichtbaar waren en ik dit tijdig had aangegeven’’, zegt Brussee. Hij is blij dat de boom nu weg is en hoopt dat de andere twee iepen die er staan nog niet zijn aangetast. Van het oorspronkelijke groepje van vier meer dan tachtig jaar oude iepen zijn er nu twee gesneuveld.

Lees verder in het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Boomziekten, Leiderdorp | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Boombeschermer vraagt om kap

Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

De Bomenbond heeft zich krachtig verzet tegen de plannen om het openbare Roomburgerpark op te offeren voor een vierde veld van de hockeyclub die daar ook zit. Kunstgras aanleggen kan nooit een toename van de biodiversiteit inhouden, vinden wij. We ondersteunen de Vereniging Vrienden van het Roomburgerpark.

Lees verder.


 
Lees meer over Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Tagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

Geen bomenkap voor nieuwe fietsroutes

Aanleg van fietsroutes gaat steeds vaker ten koste van bomen. Zo ook in Leiden waar o.a. voor de nieuwe inrichting van de ventweg langs Haagweg bomen zullen worden gekapt en de nodige heesters en struiken zullen worden verwijderd. Om aandacht te vragen voor deze strijdigheid tussen twee duurzaamheidsambities (meer fietsverkeer en meer groen) hebben we op 8 juli 2020 een uitgebreide zienswijze ingediend op het concept Beleidsprogramma Fiets 2020 – 2030 van de gemeente Leiden.


 

Lees meer over Fietsroutes, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geen bomenkap voor nieuwe fietsroutes

Pokerspel in de Geesten

Endegeest en Rhijngeest zijn de twee natuurparels van Oegstgeest. Projectontwikkelaars wachten echter likkebaardend op een kans om er dure appartementen te bouwen, ten koste van het groen. Dat dreigde bijna te gebeuren, middels geheime afspraken, buitenspel zetten van de raad en een ondoorzichtig democratisch proces. Tot de VVD de steun voor dit plan introk. Daarop trad de wethouder af. De Bomenbond was er intensief bij betrokken en heeft een paar keer ingesproken en gelobbyd. Het plan is nu weer terug bij af. Er komt een nieuw plan. Lees verder…


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Pokerspel in de Geesten

Bomenbond tegen kunstgrasvelden ASC Overveerpolder

De Bomenbond heeft ingesproken tegen het voornemen van voetbal- en cricketvereniging ASC in Oegstgeest om er kunstgras aan te leggen. Dit tegen alle afspraken in die bij de verhuizing waren gemaakt. De gemeenteraad hield het college niet aan de bestaande afspraken maar nam het besluit om een nieuw bestemmingsplan te maken. Hiermee ligt alles weer open: ASC zal in elk geval alles uit de kast trekken om de nut en noodzaak van kunstgras aan te tonen. De Bomenbond zal krachtig weerwerk bieden!
Lees verder…


 
Lees meer over ASC, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond tegen kunstgrasvelden ASC Overveerpolder

Onttrekking aan het Bomenfonds van ruim 6 ton

In de commissie Leefbaarheid speelde het voorstel om ruim 6 ton uit het Bomenfonds over te hevelen naar een ‘Reserve Bomen en Openbaar Groen’.
Een aantal partijen en ook de wethouder kozen voor een verstandig alternatief, zodat dit geld nu eerst in een Reserve Bomen wordt gestopt.
Meer weten? Lees: inspraak Bomenbond cie LB 20200702


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking aan het Bomenfonds van ruim 6 ton

Gebiedsvisie Schipholweg Leiden

Of de commissie Stedelijke Ontwikkeling oog heeft voor het belang van het plantsoen met de 17 platanen zal later blijken. Wilt u meer over ons standpunt weten, lees: Inspraak Bomenbond Gebiedsvisie schipholweg 20200702


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Gebiedsvisie Schipholweg Leiden

De natuur in de Geesten

De Bomenbond heeft ingesproken over de plannen voor de Geesten in Oegstgeest. Op Landgoed Endegeest dreigde woningbouw en Park Rhijngeest wil men ‘opknappen’ – meestal een teken dat de natuurwaarden daar achteruit gaan. Politiek is het een wespennest worden. Het liep zo hoog op dat de wethouder is afgetreden. Lees verder….


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor De natuur in de Geesten

De bomen op de Kaasmarkt in Leiden zijn vogelvrij

Bea Hoogheid, secretaris van de Bomenbond, hield de volgende inspraak in de gemeenteraad van Leiden.

Bomenbond Rijnland bij agendapunt 9 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt, vergadering Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 19 mei 2020

Geachte voorzitter en leden van de commissie SO

Volgens de bomeninventarisatie van juli 2016 staan er 23 bomen in het ontwikkelgebied Kaasmarkt, waaronder 11 platanen. De vier oudste zijn in 1952 aangeplant, de andere tussen 1970 en 1972. Mits er standplaatsverbetering en wat achterstallig onderhoud plaatsvindt kunnen deze bomen makkelijk nog eens 40 jaar mee. Hetzelfde geldt voor de 8 lindes langs de kade, inmiddels 45 jaar oud.

De tekst van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) wekt de indruk dat het merendeel van de bomen ter plekke behouden kan blijven:(blz. 17)  het vertrekpunt is een groen binnenstadsplein aan het water en – ik citeer –  “De bestaande volwassen bomen vormen de basis voor de groene uitstraling van de ruimten.”

Dat geldt echter niet voor een aantal lindes want op blz 28 wordt bij de locatie van de grachtenpanden gemeld: “ De bebouwing gaat ten koste van 5 lindes aan de kade en 1 grote plataan. De plataan is verplantbaar en krijgt bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt.”

Ook aan de invloed van de bouwwerkzaamheden is gedacht. Zo wordt op blz 12 van de Inspraaknota gemeld: “De gemeente hecht zeer veel waarde aan de aanwezige bomen, met name de platanen, omdat zij bepalend zijn voor het karakter van de plek. Bij de bouwwerkzaamheden zal de conditie van de bomen nauwlettend in de gaten gehouden worden.(…)”

Het klinkt te mooi om waar te zijn en het ís dan ook niet waar.

Vanaf begin 2017 heeft de Bomenbond bij inmiddels vier opeenvolgende projectcoördinatoren gewezen op de manco’s in het rapport uit 2016. Zonder nader onderzoek is de aanname van het behoud van de platanen en zeker ook de verplantbaarheid van het grootste exemplaar op de hoek met de Hooigracht niet meer dan ‘wensdenken’.

Wij hebben 4 vragen en opmerkingen:

 • Hoe denkt het college de platanen bij cluster III te sparen? Wij hebben grote twijfels.

Meten is weten.  Rekent u even mee? De afstand tussen kademuur en de stamvoet van de vier platanen is amper 14 meter. In de bestrating is wortelopdruk te zien vanaf de stam tot op 2 meter van de kademuur. Het is dan ook aannemelijk dat veel wortels – waaronder die voor de stabiliteit –  tot zeker 10 meter vanaf de stamvoet richting kade lopen. Dit betekent dat voor de aanleg van de bouwput het wortelpakket rondom zo’n 4 meter zal moeten worden ingekort om kavels met een diepte van 8 meter (blz 28 SPvE) mogelijk te maken. Als de bomen dit al overleven zien ze er in ieder geval niet fraai meer uit omdat inname van het wortelpakket ook sterke reductie van de kroon vergt.

 • Conditie bewaken tijdens de bouw: hoe ziet de toezichthouder dit voor zich?

Tijdens de bouw van de clusters I, II en IV is sprake van veel en zwaar bouwverkeer. Dit leidt onvermijdelijk tot grote belasting van de wortelpakketten van de meeste platanen (zeker die bij de entree aan de Hooigracht) en tot schadelijke verdichting van de grond.                                                    Bij de bouw van de grachtenpanden dreigt bovendien verdroging van de wortelpakketten door wegsijpelend water richting bouwput. Hoe denkt men in dergelijke omstandigheden de conditie van de bomen te kunnen bewaken?                                                                                                                                             Natuurlijk is voor alles een oplossing te bedenken (aanvoer bouwmaterialen via het water, slaan van een damwand) maar wel tegen extra kosten.                                                                                                             Veel bouwverkeer betekent overigens ook grote kans op beschadiging van de kronen van de bomen. Of is het de bedoeling alle platanen uit voorzorg maar te knotten?

 • Hoe serieus neem het college haar eigen plannen tot verplanten?

Het college suggereert dat er voor de plataan bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt gevonden kan worden. Wij kunnen dit niet serieus nemen. Zeker niet in het licht van de nadrukkelijke vermelding dat het SPvE niet ingaat op de inrichtingvan de Kaasmarkt.  Bedenk wel: we hebben het over een boom met een hoogte van 18 meter en een omtrek van 2,5 meter. Verplanting van zo’n boom vraagt jarenlange voorbereiding. Vóór je daaraan begint is veel meer onderzoek nodig dan de enkele proefboringen uit 2016.                                                                                                                             Maar als we toch mogen ‘wensdenken’: volgens hetzelfde rapport zijn ook alle lindes verplantbaar….

 • Waarom is er geen Bomen Effectanalyse (BEA) gemaakt?

U herinnert zich misschien nog de pijnlijke discussie over de kap van drie grote bomen voor de brug naar het Schuttersveld. De vraag die toen opkwam is of het college deze consequentie duidelijker aan de orde had moeten stellen bij de voorbereidende besluiten.                                                                  Ook bij dit ontwikkelgebied is de helderheid rond de bomen ver te zoeken. Talloze voorstudies zijn verricht, o.a. voor het parkeren. Een grondige Bomen-Effectanalyse kost een fractie van de kosten van deze parkeerstudies maar opnieuw ging het BLIK weer vóór de BOOM. Gevolg is dat u nu moet beslissen op grond van niet onderbouwde aannames over behoud of verplanten van bomen.

Wij stellen dan ook voor dat er alsnog op korte termijn een BEA wordt uitgevoerd zodat helder wordt hoeveel bomen uiteindelijk behouden of verplant kunnen worden.

Ik dank u voor uw aandacht.


 
Lees meer over Kaasmarkt, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor De bomen op de Kaasmarkt in Leiden zijn vogelvrij

Opinie: ‘Er komt geen vierde hockeyveld in Roomburg’

Opinieartikel, verschenen in Leidsch Nieuwsblad, 17 mei 2020

Bomenbond: ‘Er komt geen vierde hockeyveld in Roomburg’

“Hockey is razend populair in Leiden, de vereniging krijgt een vierde veld in het park” stelt Bas Pietersen, voorzitter LHC Roomburg in het LN van 14 mei jl. Vreemd, want we kennen die plannen nog niet. Pietersen spreekt hiermee in elk geval voor zijn beurt, gezien de voorwaarden die de gemeenteraad aan zo’n uitbreiding heeft gesteld. Een extra hockeyveld kan er namelijk alleen komen als 1) de biodiversiteit en de ecologische waarden aantoonbaar worden uitgebreid, 2) de klimaatadaptatie aantoonbaar wordt verbeterd en 3) de ongestoordheid / prettige parkbeleving tenminste gelijk blijft of wordt verbeterd.

Biodiversiteit is een samenvoeging van ‘biologisch’ en ‘diversiteit’. Het gaat dus om de verscheidenheid aan planten, dieren in een gebied. In het algemeen geldt: hoe groter een gebied, hoe meer soorten je er vindt. Om de biodiversiteit te laten toenemen, zouden in elk geval het aantal vierkante meters onverhard gebied in het Roomburgerpark erop vooruit moeten gaan. Maar door de nieuwe plannen wordt het park juist kleiner, en intensiever gebruikt. Zouden beschermde planten zoals Daslook, Kleine Ratelaar, Slanke Sleutelbloem en de Gele Kornoelje een toename van de betreding overleven? En wat te denken van de wilde bijen en andere insecten, die minder bloeiende planten, dus ook minder voedsel zullen vinden. Er gaan ook verschillende oude bomen verdwijnen. Er komen dan wel weer jonge bomen voor terug, maar het duurt weer minstens 50 jaar voor die weer nest- en schuilgelegenheid gaan bieden aan bijvoorbeeld boomkruiper, bosuil, boomklever, groene specht en tal van vleermuizen. Allemaal dieren die nu in het Roomburgerpark voorkomen. Wij denken dat de biodiversiteit er eerder op achteruit zal gaan, dan toenemen.

Over de klimaatadaptatie is veel te zeggen. Het lijkt ons dat aanleggen van een extra hockeyveld van kunstgras in elk geval zal leiden tot meer hittestress. Ook de effecten op het waterverbruik zijn ons nog niet duidelijk.

Dan het derde criterium: de ongestoorde parkbeleving: die zal eerder afnemen dan toenemen. De hockeyclub wijst telkens op de groeibehoefte vanuit de ledengroei. Daarvoor zou dan een stuk openbaar park moeten worden opgeofferd. Echter, de natuurliefhebbers kunnen andersom geredeneerd precies hetzelfde claimen. Leiden groeit, en al die Leidenaren hebben ook steeds meer vrije tijd, dus trekken ze meer de natuur in. Natuur is hot. Gaan die natuurliefhebbers nu eisen dat er een van de hockeyvelden moet worden teruggeven aan de natuur? Nee, natuurlijk niet: leven en laten leven. In het geval van de planten en dieren letterlijk.

Kortom: de nieuwe inrichting voldoet geen van de drie criteria van het amendement. Wij vertrouwen erop dat het college dit inziet. Dat houdt in dat het vierde hockeyveld er niet komt. Als de gemeenteraad zichzelf serieus neemt.

Dick de Vos


 
Lees meer over Leiden, Opinie, Roomburgerpark | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Opinie: ‘Er komt geen vierde hockeyveld in Roomburg’

De Gebiedsvisie Schipholweg en andere sores

Vorige maand heeft de Bomenbond een zienswijze ingediend over de vergaande bebouwingsplannen voor de Schipholweg ter hoogte van de Parmentierweg waarbij de platanen tussen de huidige flats moeten verdwijnen. Die tekst ziet u hieronder.

Vrij snel daarna zaten we met aannemer Du Prie om tafel om te begrijpen waarom een aantal haagbeuken langs de Schipholweg moeten wijken voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. En op 16 januari maakten insprekers in de commissie Stedelijke Ontwikkeling duidelijk  dat er met de hoeveelheid nieuw steen eigenlijk geen sprake is van verrijking ondanks de titel “Verrijking stedenbouwkundig plan Stationsgebied”. En binnenkort wordt de laatste groene stapsteen uitgegumd met de plannen voor de Ypenburgbocht.

Wil de laatste boom de deur dichtdoen?

Lees de ingediende zienswijze van de Bomenbond Rijnland: Zienswijze Bomenbond op concept Gebiedsvisie Schipholweg Leiden 1461457


 
Lees meer over Leiden, Schipholweg | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor De Gebiedsvisie Schipholweg en andere sores

Ambitieuze bouwplannen Leiden. Groen als gewillig (?) slachtoffer…

Dat Leiden met de jaren voller en voller wordt, kan een ieder ervaren.
Dat het groen en de leefbaarheid steeds meer onder druk komen te staan eveneens.  En de beker is nog lang niet leeg.  Er staat de Leidenaar nog van alles te wachten.Leids Universitair Weekblad Mare dook in de plannen en onderwierp een en ander aan een analyse: https://www.mareonline.nl/achtergrond/dit-is-en-wordt-er-allemaal-gebouwd/


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Ambitieuze bouwplannen Leiden. Groen als gewillig (?) slachtoffer…

Naturalis: wel of geen daktuin?

Museum Naturalis in Leiden zou een daktuin krijgen: de tuin van Trix. De vraag was alleen wanneer. Hierover heeft de Bomenbond eerder aan de bel getrokken. Raadslid Lianne Raat van de Partij voor de Dieren dook er verder is en stelde technische vragen. Op 7 nov jl. geeft wethouder Dirkse antwoord: de planning van de tuin vindt hij ‘een zaak van Naturalis’. Ook  brengt hij de nuancering aan dat ‘het gaat om de aanleg van een biodiversiteitstuin’, dat kan dus ook op de grond.

Een misser van Dirkse, want in de afwegingen bij de kapvergunning is duidelijk een daktuin toegezegd. Dat was namelijk de reden dat de Bomenbond zich morrend heeft neergelegd bij de kap van 21 bomen (plus 35 kleinere) op het huidige parkeerterrein. De daktuin zou 7000 vierkante meter groot worden. Als die dus niet doorgaat. moet die 7000 m2 uit de directe omgeving van Naturalis te voorschijn getoverd worden. Wij zijn benieuwd hoe Naturalis en Dirkse dit denken te gaan oplossen….


 
Lees meer over Leiden, Naturalis | Geplaatst op | Tagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Naturalis: wel of geen daktuin?

Kappen voor biodiversiteit?

Het college van Leiden wil gezonde populieren kappen langs de Wassenaarseweg, dit tegen alle uitgangspunten van de Leidse Bomenverordening in. Het argument voor deze kap is dat hiermee ruimte ontstaat voor een meer diverse ondergroei.

Het college haalt hiermee één van de aanbevelingen uit het adviesrapport Biodivers Leiden Bio Science Park (6 juni 2018) uit zijn context en gebruikt dit als vrijbrief om te kappen. Eén van opstellers van het rapport reageerde naar ons als volgt: “Het verbaast mij te lezen dat onze aanbeveling wordt gelezen als dat geadviseerd wordt om populieren te kappen. De strekking van het hele rapport is om juist terughoudend te zijn met kappen vanwege de waarde van oud hout. Als er echter toch gekapt gaat worden, is onze aanbeveling om dat zeker niet over de hele linie in een keer te doen (omdat alle bomen even oud zijn en de rijen eiken al zijn geplant), maar gefaseerd om zodoende de lineaire structuur uit te laten komen. En ook om tot een meer diversere bomenrij te komen door soorten om en om te laten staan. In de reactie wordt gesuggereerd dat er bomen weggehaald gaan worden zonder herplant. Op zich is dan de ecologische redenering juist, maar de herplant staat er al in de vorm van eiken die veel meer loof en dus bladafval+schaduw geven. Dus het argument gaat niet op.”

Dat wordt nog wel ‘een dingetje’ als het college dit plan echt wil doorzetten. Misschien dat er meer winst te behalen is door de massale parkeerdruk van kermistrucks tegen te gaan die jaarlijks op dezelfde Wassenaarseweg de ondergrond totaal verplettert….

18 oktober 2019


 
Lees meer over Bio Science Park, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kappen voor biodiversiteit?

KANSEN OF KAPPEN: HOE COMPENSEER JE ZO’N ZO’N SLORDIGE 500 BOMEN?

Naar een schatting door de Bomenbond zijn de afgelopen 10 jaar vergunningen afgegeven voor de kap van zo’n 1500 bomen. Op deze kapkaart staan de ons bekende plekken waar gekapt is (bijvoobeeld 1 = het Bio Science Park), een vergunning voor kap is verleend (nr 21 Hooigracht) of kap dreigt (nr 28 combibad). Bij dit alles zijn de duizenden bomen voor de Rijnlandroute (nr 35) nog niet eens is meegeteld. Of alle kap is gecompenseerd met nieuwe aanplant valt niet na te gaan. Het is ook maar de vraag of de gemeente dit zelf weet.


 
Lees meer over Bio Science Park, Bomenbeleidsplan Leiden, Groene Kaart, Leiden, Rijnlandroute | Geplaatst op | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor KANSEN OF KAPPEN: HOE COMPENSEER JE ZO’N ZO’N SLORDIGE 500 BOMEN?

BOMENBOND: schiet op met ’tuin van Trix’

LEIDSCH DAGBLAD – Binnert Jan Glastra | 28 aug. 2019

Naast alle (begrijpelijke) positieve aandacht vestigt woordvoerder Dick de Vos namens Bomenbond Rijnland toch ook nog even graag de aandacht op uitstel van de daktuin van museum Naturalis.

Klik op onderstaande link voor het gehele artikel:

LDNaturalisaug2019


 
Lees meer over Leiden, Naturalis | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor BOMENBOND: schiet op met ’tuin van Trix’

In een dichtbebouwde stad heeft de natuur geen schijn van (groene) kans

Dinsdag 28 mei sprak de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden over de Groene Kansenkaart. Dat is een actie van de gemeente Leiden om de stad te vergroenen. Enige tijd daarvoor was er al ingesproken over dit onderwerp door de secretaris van de Bomenbond.

Dat was te merken in de reacties van de politieke partijen: door veel partijen werd de bijdrage van de Bomenbond in de discussie naar voren gebracht. Opvallend was het draagvlak bij vrijwel alle partijen voor biodiversiteit: de recente notitie van de VN over dit onderwerp was bij de Leidse Raad als Gods woord in een ouderling ingedaald.
Het leek wel of de wethouder zich de koning te rijk voelde bij alle plannen om zelfs het kleinste servet van een bloembak te voorzien en het tafellaken te honoreren met ecologisch verantwoorde flora. Is de Bomenbond blij met de groene kansen? Natuurlijk, want die zijn hard nodig in onze tijd.

De strategie van de Bomenbond Rijnland is om zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van de plannen van gemeenten betrokken te zijn en zo te bewaken, dat er ook werkelijk alles aan is gedaan om het kappen van grotere bomen te voorkomen. Daarnaast spannen we ons in om de regelgeving voor de bescherming van de natuur zo stringent mogelijk te krijgen. Daarbij is biodiversiteit leidend. Het blijkt haast ondoenlijk om alle (klein- en grootschalige) projecten te volgen.
Bouw- en leefbaarheidplannen staan op gespannen voet, maar worden door de onvoldoende  samenwerking tussen departementen nauwelijks op elkaar afgestemd. Het gevolg is dat steen het meestentijds wint van het groen. Daar helpt geen referendum of burgerprotest tegen.

Al decennia wordt er over het milieu en het klimaat gesproken. De kranten staan er vol van. Maar zijn de politici er ook echt vol van? Bij de renovatie en de aanleg van stadswijken lijken vooral de steenfabrieken goed garen te spinnen. Verstening heeft op alle fronten toegeslagen. Parken worden onderhoudsvrije evenementgebieden met kunstgrasvelden, het plein rondom Molen de Valk wordt zonder blikken of blozen een groen evenementplein genoemd enz.

De Groene kansenkaart lijkt op het oog een goede maatregel. Het lijkt geweldig om van iedere rechtgeaarde Leidenaar een ranger te maken. Maar vergeet niet dat de Groene kansenkaart de gevolgen moet maskeren van het bouwen van nog eens 8.500 woningen in een stad, die al zeer weinig groen kent. Daarmee wordt de biodiversiteit de nek omgedraaid.
Als voorbeeld: in mijn woonwijk broedde altijd een paartje scholeksters. Ze maakten dankbaar gebruik van een groot grasveld en open plekken. Het grote grasveld werd bebouwd, waardoor de plek verdween waar de jongen vliegles kregen. Die lessen werden dus gegeven op de straat voor het Diaconessenhuis. Toen ik daar een dag later langskwam, lag er op straat een platgereden jonge scholekster. Dat is het gevolg van het gemeentelijk beleid om de stad vol te bouwen. Mijn scholekster heeft niets aan een minibosje of een straat, waar drie stoeptegels tegen groene planten zijn uitgeruild. Echte biodiversiteit vergt meer, veel meer.

Kortom: Het wordt tijd voor een samenhangend beleid met meer visie, met ook een grotere rol voor stadsecologen. Een beter milieu begint bij jezelf, maar de overheid hoort hierin wel degelijk het voortouw te nemen. Dat is zij aan de burgers verplicht!

Arjan Korevaar


 
Lees meer over Leiden, Opinie | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor In een dichtbebouwde stad heeft de natuur geen schijn van (groene) kans

Regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/CVDR613176/CVDR613176_1.html


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

Bomenverordening Oegstgeest 2010

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Oegstgeest/CVDR76113.html


 
Lees meer over Bomenverorderingen Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenverordening Oegstgeest 2010

Uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2018


 
Lees meer over Bomenverordeningen Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2018

Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp

Bomenbeleidsplan_2017_Leiderdorp_met_bijlagen_herzien_mei2017 (1)


 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp

Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

LEIDERDORPS WEEKBLAD.NL  –  donderdag  4 juli 2019

Op het terrein op de hoek van de Brittenburg en de Brittenstein, waar woningcorporatie Rijnhart Wonen momenteel 56 sociale huurappartementen bouwt, moeten tien tot twaalf bomen meer worden gekapt dan oorspronkelijk was aangegeven. Bovendien komt, als de bouw klaar is, minder groen terug dan was gepland. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een dinsdag 2 juli aan de gemeenteraad verstuurde brief.

Door: Corrie van der Laan

Lees verder…


 
Lees meer over Leiderdorp | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

Energiepark: wordt dit park echt groen?

Woensdagavond 12 december 2018 bezocht Bomenbond Rijnland de eerste bijeenkomst “Toekomst Energiepark” in het gebouw “Nieuwe Energie”.  Het gebied (zie afbeelding) krijgt een nieuwe invulling. Deelnemers waren grotendeels buurtbewoners, zo bleek.

Simone Eefting (senior projectleider Energiepark) en Remko Slavenburg (stedenbouwkundige) gaven aan wat de ideeën zijn:
Het gebied moet GROEN worden (een woord als park is daarvoor niet altijd een garantie, denk bijv. aan het Churchillpark), plaats bieden aan wonen (ook voor senioren), werkruimte voor kleine ondernemers, kantoren, horeca en kleinschalige evenementen. Wiecher Steenge van wijkvereniging Noordervest-Molenbuurt somde de kansen, problemen én zorgen op. Men is huiverig voor te grote evenementen en parkeerdruk. Dit laatste wekt wat bevreemding met een gigantische parkeergarage in de buurt. Je zou toch denken, dat de gemeente wil dat die ook eens vol komt te staan met auto’s. En wat is nou 100 meter lopen voor de gemiddelde mens?

De vooraf ingevulde (973) enquêtes gaven aan, dat de overgrote meerderheid (liefst 87%!) MEER GROEN wil. Het is nu maar afwachten of dit ook gaat gebeuren.
Zo groot is het gebied niet, men wil wel erg veel realiseren. In de praktijk leidt dat vaak tot versnippering. Positief lijkt het, dat de bevolking serieus wordt betrokken bij het geheel. Het is afwachten of deze burgerparticipatie straks ook zichtbaar wordt (Zal de politiek de plannen niet teveel ‘uitkleden’?). Een kleine werkgroep van zo’n 20 deelnemers zal hierin het voortouw gaan nemen.

Er komen nog minstens 3 bijeenkomsten, de eerste 2 op 30 januari en 26 maart volgend jaar. Aanmelden kan via www.leiden.nl/energiepark.
Uitdrukkelijk en terecht werd gemeld: beide bijeenkomsten moeten bij interesse worden bezocht om herhaling van zetten e.d. te voorkomen.

Bomenbond Rijnland zal e.e.a. met veel interesse volgen.
Onze mooie stad kan én moet veel groener. Dat is in ons aller belang (economische ontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan van de leefbaarheid!). Hopelijk wordt mede door onze inzet Leiden (eindelijk!) ietsje groener. Het is bijzonder hard nodig!


 
Lees meer over Energiepark, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Energiepark: wordt dit park echt groen?

Bomenkap Leimuiden niet zonder tegengeluiden!

Niet alle burgers laten de kap van bomen geruisloos aan zich voorbijgaan.
Te vaak denken gemeentes dat men dit ongestraft kan (blijven) doen.
Het wordt tijd dat een ieder beseft dat bomen ook graag oud willen worden.

Zie artikel: Comité Red de Beuken naar Ombudsman RTV Lokaal Kaag & Braassem 26 oktober 2018.


 
Lees meer over Kaag & Braassem, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap Leimuiden niet zonder tegengeluiden!

Bomenbond: alle bomen Oegstgeest beschermen

De Bomenbond heeft een zienswijze ingediend op de concept Bomenverordening van Oegstgeest. Deze verordening is een uitwerking van het Bomenbeleidsplan 2018, waarover we hebben meegedacht. De verordening is in een aantal opzichten beter, maar in een aantal opzichten ook slechter voor de bescherming van de bomen.

Verbeterpunten zijn:

 • Behalve monumentale en waardevolle bomen zijn nu ook boomgebieden vergunningsplichtig.
 • De criteria voor de kap zijn helder en kunnen zo worden getoetst.
 • Alternatieven voor bomenkap moeten worden onderzocht; pas daarna kan tot kap worden overgegaan.

Een verslechtering is:

 • Alleen bomen met een stamomtrek van 31 centimeter worden nu vergunningsplichtig. Dat was 47 cm.

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

 • Breid de Bomenverordening uit tot heel het Oegstgeester grondgebied, dus niet alleen de groengebieden, maar álle bomen in de openbare ruimte.
 • Geef burgers en de gemeenteraad inspraak om individuele bomen of boomgebieden toe te voegen aan of af te voeren van de lijst beschermde bomen.
 • Maak ‘dunning’ eveneens vergunningsplichtig. Schakel altijd een boomexpert in, ook als het gaat om een bosje ‘uit te dunnen’.
 • Formuleer een Overlastprotocol waardoor klachten over bijvoorbeeld wortelopdruk, schaduw, bladafval, vogelgeluiden of uitwerpselen enzovoort, via een puntenstelsel worden gescoord. Dit voorkomt willekeur en zorgt voor transparantie in de afweging van klachten.

Onze zienswijze is hier te lezen: Zienswijze Bomenbond Bomenverordening Oegstgeest.

18 oktober 2018


 
Lees meer over Bomenverorderingen Oegstgeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenbond: alle bomen Oegstgeest beschermen

Kaalslag tijdens vaststelling Leidse Groene Kaart

Martine Leewis trapte vóór de zomer af in de Leidse Raad met de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur. Nu pakt ze door met het hete hangijzer Rhijnhof en staat ze binnenkort voor de beslissing over de nieuwe Groene Kaart. Ondertussen gaat de kaalslag voor de Rijnlandroute door.

Met een indrukwekkende veelheid van projecten en samengevoegde geldstromen maakt de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur op ons vooral een verwarrende indruk.

De Bomenbond heeft gepleit voor een heldere scheiding van budgetten en een betere uitwerking van de ijkpunten die straks nodig zijn om na te gaan of gestelde doelen zijn bereikt. Datzelfde methodologische probleem hebben we geconstateerd bij de invulling door het vorige College van het puntenstelsel voor de nieuwe Groene Kaart.

Helaas is de door BTL uitgevoerde studie voor deze kaart nog steeds niet openbaar en hebben we dus geen enkel idee welke bomen nu door de gemeente aan de kaart zijn toegevoegd of er juist van zijn afgehaald. We hebben onze zorgen hierover op tafel gelegd in ons kennismakingsgesprek met de wethouder, net als onze herhaalde vraag om inzicht in het Beheerplan dat straks gaat gelden voor de herplant langs het tracé van de Rijnlandroute. Het maakt namelijk nogal wat uit of je alle aanplant na 3 jaar kort knipt en als struik gaat beheren of dat je een aantal boompjes tot boom laat uitgroeien. En ondertussen ligt de volgende aanvraag voor de kap van nog eens ruim 400 bomen al bij de gemeente en zit er nog een voor het zelfde aantal aan te komen.

Dat brengt de score van de Rijnlandroute op bijna 10.000 bomen!

Bea Hoogheid
oktober 2018


 
Lees meer over Groene Kaart, Leiden, Rijnlandroute | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Kaalslag tijdens vaststelling Leidse Groene Kaart