Archief

Naturalis: wel of geen daktuin?

Museum Naturalis in Leiden zou een daktuin krijgen: de tuin van Trix. De vraag was alleen wanneer. Hierover heeft de Bomenbond eerder aan de bel getrokken. Raadslid Lianne Raat van de Partij voor de Dieren dook er verder is en stelde technische vragen. Op 7 nov jl. geeft wethouder Dirkse antwoord: de planning van de tuin vindt hij ‘een zaak van Naturalis’. Ook  brengt hij de nuancering aan dat ‘het gaat om de aanleg van een biodiversiteitstuin’, dat kan dus ook op de grond.

Een misser van Dirkse, want in de afwegingen bij de kapvergunning is duidelijk een daktuin toegezegd. Dat was namelijk de reden dat de Bomenbond zich morrend heeft neergelegd bij de kap van 21 bomen (plus 35 kleinere) op het huidige parkeerterrein. De daktuin zou 7000 vierkante meter groot worden. Als die dus niet doorgaat. moet die 7000 m2 uit de directe omgeving van Naturalis te voorschijn getoverd worden. Wij zijn benieuwd hoe Naturalis en Dirkse dit denken te gaan oplossen….


 
Lees meer over Naturalis | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

WE ZATEN ER GOED NAAST: 5000 I.P.V. 1500 GEKAPTE BOMEN!

In Leiden zijn de afgelopen 10 jaar vermoedelijk geen 1500, maar 5000 bomen gekapt en dat nog zonder de bijna 9000 voor de Rijnlandroute! Vorig jaar kregen we -dankzij vragen van Antje Jordan (D66) – inzicht in de pot van het Bomenfonds, dit jaar dankzij Martine Gerritsen (PvdD) in de aantallen gekapte bomen. In de periode 2016 t/m medio 2019 zijn dat er al 2393. Onze kapkaart (zie afbeelding hieronder) en bijbehorende schatting is dus al weer achterhaald. En wat we al dachten: compensatie in aantallen of soorten bomen vanuit het Bomenfonds zijn niet bekend….

Het is toch wel bedenkelijk, dat Leiden (die al tot de minst groene steden van Nederland behoort) met een “groen college” geen concrete cijfers kan overleggen m.b.t. herplant.
Er wordt hard getrommeld op het gebied van duurzaamheid (wat zelfs ten koste gaat van meerdere bomen!), maar wat nog steeds ontbreekt: een duidelijk groen omkaderd beleid.

kap Bio Science Park (jaar: 2015)


 
Lees meer over Geen categorie, Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

KANSEN OF KAPPEN: HOE COMPENSEER JE ZO’N ZO’N SLORDIGE 500 BOMEN?

Naar een schatting door de Bomenbond zijn de afgelopen 10 jaar vergunningen afgegeven voor de kap van zo’n 1500 bomen. Op deze kapkaart staan de ons bekende plekken waar gekapt is (bijvoobeeld 1 = het Bio Science Park), een vergunning voor kap is verleend (nr 21 Hooigracht) of kap dreigt (nr 28 combibad). Bij dit alles zijn de duizenden bomen voor de Rijnlandroute (nr 35) nog niet eens is meegeteld. Of alle kap is gecompenseerd met nieuwe aanplant valt niet na te gaan. Het is ook maar de vraag of de gemeente dit zelf weet.


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

BOMENBOND: schiet op met ‘tuin van Trix’

LEIDSCH DAGBLAD – Binnert Jan Glastra   28 aug.2019

Naast alle (begrijpelijke) positieve aandacht vestigt woordvoerder Dick de Vos namens Bomenbond Rijnland toch ook nog even graag de aandacht
op uitstel van het dakpark bij museum Naturalis.

Klik op onderstaande link voor het gehele artikel:

LDNaturalisaug2019

 


 
Lees meer over Nieuws | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

KAALSLAG VLIETLAND DREIGT!

 
Brieven van belangenorganisaties (o.a.de Vereniging van vrienden van Vlietland, Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, de Bomenbond) en van ca. 60 bewoners, raadsvragen in Leiden van GL en PvdD: het is duidelijk dat de voor september aangekondigde kaalslag in Vietland op breed protest stuit. De provincie kiest voor lapmiddelen boven gedegen meerjarenbeheer!
Klik onderstaande link aan en lees de Open Brief, die Bomenbond Rijnland 7 augustus 2019 aan GS en PS van Zuid Holland heeft gestuurd:

Vlietlandkap2_2019_OpenbriefCollege


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Bomenbeleid Oegstgeest

Oegstgeest BOMENBELEID_def_21062018_vastgesteld


 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Oegstgeest | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Bomenverordening Oegstgeest 2010

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Oegstgeest/CVDR76113.html


 
Lees meer over Bomenverorderingen Oegstgeest | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

LEIDERDORPS WEEKBLAD.NL  –  donderdag  4 juli 2019

Op het terrein op de hoek van de Brittenburg en de Brittenstein, waar woningcorporatie Rijnhart Wonen momenteel 56 sociale huurappartementen bouwt, moeten tien tot twaalf bomen meer worden gekapt dan oorspronkelijk was aangegeven. Bovendien komt, als de bouw klaar is, minder groen terug dan was gepland. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een dinsdag 2 juli aan de gemeenteraad verstuurde brief.

Door: Corrie van der Laan

Lees verder


 
Lees meer over Diversen, Nieuws | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

STEUN DE PETITIE RHIJNHOF!

Heeft u hem al gezien: De kaart met foto van de vijver op het oude deel van begraafplaats Rhijnhof? Deze wordt in de maand augustus in de woonomgeving van de begraafplaats, maar ook op belangrijke plekken in de stad (o.a. musea, restaurants, bioscopen) verspreid. Ook op Facebook en Instagram vragen we hiervoor aandacht!

Na de zomer gaat het erom spannen hoe deze zaak verder loopt. Wethouder Leewis buigt zich nog over de verleende kapvergunning voor maar liefst 44 bomen. Voor al meer dan 700 ondertekenaars van de petitie ‘Red het natuurgebied op Rhijnhof’ is het
echter wel duidelijk: laat dit bijzondere gebied met rust!

Sinds eind vorige eeuw is gewerkt aan de uitbreiding van de begraafplaats op het terrein van de vroegere volkstuinen. Dat nieuwe deel is al weer een paar jaar klaar, waarmee voldoende plek voor nieuwe graven is gerealiseerd. Op dat nieuwe stuk (rechts van de aula) is ook een vijver aangelegd en zijn met grote tussenruimtes bomen geplant. Ook zijn er de nodige beukenhagen neergezet.

Het verschil met het oude deel blijft echter zichtbaar: netjes-park tegenover natuurlijk vergroeid. Gras op het nieuwe deel, bloeiende kruiden en stinzenplanten op het oude. Dat oude deel aan de andere kant van de aula was de vroegere ‘voortuin’ van het buitenhuis aan de Rijn. In dit stuk ligt een oude vijver en een dammetje (met duiker) waarover je verder de begraafplaats op kunt lopen.
In de eerdere plannen zouden hoge ramen in de aula zicht bieden op de oude vijver.
De bomen rond de vijver zouden worden gekapt, de vijver groter gemaakt, een nieuwe brug toegevoegd.

Van dit plan resteert alleen nog de kap, het uitgraven van de vijver en de brug. De aanleiding, namelijk het zicht vanuit de aula, is vervallen! In plaats van hoge ramen is er nu een nauwelijks 50 cm hoge ‘plint’ van glas. Kortom:
er wordt op achterhaalde gronden vastgehouden aan een oud ontwerp van 20 jaar terug.
De nieuwe kaalslag als gevolg van de kap voor de Rijnlandroute speelt geen rol bij de afwegingen. We moeten echter zuinig zijn op elke stapsteen die in dit steeds kaler wordende gebied nog bestaat.

De Bomenbond ondersteunt daarom graag het initiatief van Juliana Fintorova, betrokken inwoonster van Leiden. U toch ook?
Zie voor de petitie:
https://petities.nl/petitions/red-het-natuurgebied-op-rhijnhof


 
Lees meer over Leiden, Rhijnhof | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor STEUN DE PETITIE RHIJNHOF!

Vliegende start versterkt bestuur met dreigende vernieling oud-Rhijnhof


Laatste update:
Juliana Fintorova is 24 juni 2018 een PETITIE “Red het natuurgebied op Rhijnhof” gestart. Wilt u deze ook ondertekenen? Met excuses voor de taalfouten, maar het is de intentie die telt!

Klik hier:

Nauwelijks waren op de goed bezochte ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden – Dick de Vos en Johan Volkers – benoemd of het eerste besluit was genomen. De Bomenbond gaat in beroep tegen de vergunning voor de kaalslag op het oude deel van Rhijnhof.

Met de verwijdering van het volkstuinencomplex Veldheim is voldaan aan de destijds gevoelde noodzaak tot uitbreiding met nieuwe grafplaatsen. Ook is op de Veldheim-kant een grote nieuwe waterpartij gemaakt ter compensatie van gedempte slootjes.
Daarmee kan de begraafplaats weer vooruit zou je denken, maar nee, er rest nog één ‘dingetje’, de kers op de architectentaart: een volkomen overbodige brug over de vijver in het oude historische gedeelte.

En om die te plaatsen wordt de vijver groter gemaakt, het dammetje op de scheidslijn tussen het oude en nieuwe deel verwijderd en een lel van een brug dwars over de vijver geplaatst. O ja, dat gaat ten koste van alle 44 oudere bomen op de schuine kanten, de nodige knolletjes van soms zeldzame sneeuwklokjes en nog meer van die onbelangrijke zaken als nestelplekken, bodemleven en fraai landschap. En dat kan allemaal in een gebied dat al jaren op die belangrijke, toch extra bescherming biedende Groene Kaart staat. En in een wijdere omgeving, die troosteloos aandoet na de massale kap voor de Rijnlandroute en nieuwbouw in het Bio Science Park.

Gelukkig is de Bomenbond niet de enige die hierover vragen stelt.
Ondertussen hebben maar liefst 6 fracties schriftelijke vragen ingediend.

Lees hier:

We zijn zeer benieuwd naar de reactie van het nieuwe College!


 
Lees meer over Leiden, Rhijnhof | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Vliegende start versterkt bestuur met dreigende vernieling oud-Rhijnhof

Bomenkap Maresingel

Kap langs Rijnsburgersingel en Maresingel een feit. Wat is het volgende?

Voor de bewonersgroepen rond de Rijnsburger- en Maresingel en deelnemers aan alle gespreksrondes over de herinrichting kwam het niet onverwacht: ruim 60 grote bomen zouden worden gekapt. De Bomenbond is door onderbezetting pas laat bij dit project betrokken geraakt. Onze inzet op dit deel van het Singelpark én op de Lammermarkt is daarom beperkt gebleven.

Daar staat tegenover dat volgens onze informatie de bewonersparticipatie op dit project goed is verlopen en dat rekening is gehouden met de problemen bij sommige huizen met wateroverlast en een stevige inzet op herplant.

De bomeninventarisatie gaf een gemengd beeld:
– soms mindere kwaliteit of levensverwachting,
– soms te grote kans op beschadiging van wortels door het opbreken en verleggen van de weg,
– soms niet passend in de route van de wandelpromenade van het Singelpark.

Dat het College van B&W, gesteund door de Raad, er voor kiest om dit hele traject in één keer opnieuw in te richten is begrijpelijk als je kijkt naar kosten en de tijd dat wegen opgebroken zijn, maar het komt wel hard aan wanneer je zoveel bomen in een klap ziet verdwijnen.

En dit is nog niet het laatste: andere onderdelen van het Singelpark en de Centrumroute komen eraan. Ondertussen dreigt er ook kap voor de oude platanen op de Kaasmarkt, kan er elk moment een vergunning afgegeven worden voor de kap van 44 bomen op begraafplaats Rhijnhof, zit een tweede kap van ruim 800 bomen voor de Rijnlandroute er aan te komen en weten we nog steeds niet wat Pro Rail wil gaan doen met de bomen langs de spoorlijn naar Utrecht (de ‘noodkap’ weet u nog?).

Intussen heeft het College de lat hoger gelegd voor het plaatsen van bomen op de Groene Kaart, zijn we het nog steeds oneens met de berekeningen voor de compensatie voor de Rijnlandroute, kijken we reikhalzend uit naar de aanbevelingen om de biodiversiteit in het Bio Science Park te versterken (die werkgroep kan meteen door met de steenmassa in de Lammenschansdriehoek) en volgen we een groot aantal bouwplannen met gevolgen voor groen (Combibad de Zijl, torens in de Merenwijk, langs de 5 Meilaan, de Smaragdlaan, de Turkooislaan en de Hoge Morsweg).

In Oegstgeest is de Bomenbond o.a. betrokken bij het nieuwe Bomenbeleidsplan. De grootste uitdaging is de Kapverordening voortaan te laten gelden voor heel Oegstgeest in plaats van alleen de oude kern.

In Leiderdorp heeft de Bomenbond de kapvergunning voor de Van Lennepdreef aangevochten: we wachten nog op de uitspraak van de Commissie Bezwaren. Intussen hebben actieve bewoners dit voorbeeld gevolgd bij de kapvergunning voor 24 bomen op de Vossiuslaan.

SaveSave

SaveSaveSaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap Maresingel

Ontmoeting raadsleden en Bomenbondleden

Op zaterdag 17 februari stonden 6 raadsleden en 1 aspirant raadslid klaar om de vragen, wensen en hartekreten in ontvangst te nemen van ruim 40 leden en bekenden van de Bomenbond.

Het werd een geanimeerde, doorlopend goed bezochte middag waarin de opzet volop ruimte bood voor 1 op 1 gesprekken en veel bezoekers hun vraag, wens etc. ook op papier bij de raadsleden hebben achtergelaten.
Omgekeerd hadden de raadsleden vooraf schriftelijk antwoord gegeven op de vraag of Verdichten en Vergroenen in Leiden samen kunnen gaan.

Gezien de ontvangen reacties lijkt dit een goede formule om informeel de banden tussen burgers en raadsleden aan te halen. Voor herhaling vatbaar, misschien ook wel in Oegstgeest en Leiderdorp!

Verdichten of Vergroenen van de stad?
De bijdrages zijn niet bedoeld als kieswijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar u kunt de hier antwoorden van
Roeland Storm (CDA)
Pieter van der Woerd (CU)
Antje Jordan (D66)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren) en
Antoine Theeuwen (SP)
nalezen. En wie weet helpen de antwoorden u straks toch op weg bij het maken van uw keuze….

SaveSave


 
Lees meer over Diversen, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Ontmoeting raadsleden en Bomenbondleden

180 bomen weg voor Zwembad De Vliet?

Opnieuw een plan met grote bomenkap.

De Bomenbond Rijnland raakt de tel kwijt…
Rijnland route: 9000 bomen;
Rijnsburgersingel: 65;
Blekerspark: 20;
Ankerpark: enkele 10-tallen;
brug naar Poelgeest: 155;
te verwachten nieuwe aanvraag voor kap langs de spoorlijn naar Utrecht: ruim 100;
en ‘verstopt’ in het Uitvoeringsbesluit Combibad De Vliet nu weer 180 bomen.

In dit Uitvoeringsbesluit (dat 8 februari wordt besproken in de raadscommissie) staat dat het niet mogelijk was om op korte termijn een Integraal Planologisch Kader op te stellen. Dat is jammer want er is ook al jaren geen ecologische visie voor de hele stad.
Maar even makkelijk wordt een voorstel gedaan voor kap van 180 bomen in een gebied dat op de Groene Kaart van Leiden staat. De ambtenaren weten het zeker: alle bomen zijn in slechte staat. Of dat klopt kunnen we niet nagaan want het onderzoek naar de bomen is niet openbaar.
Er is de afgelopen maanden geen enkel overleg met de Bomenbond geweest over deze plannen. Daarom is gisteren (maandag 5 februari) in een open brief aan de wethouders en de raadsleden gevraagd de behandeling van het Besluit aan te houden, het bomenrapport vrij te geven en in het Besluit te benoemen wat de gevolgen van de kap zullen zijn voor de natuurwaardes in het gebied.

foto: Vrienden van de Vliet


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor 180 bomen weg voor Zwembad De Vliet?

Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Van Lennepdreef, Leiderdorp

Bomenbeleidsplan

Dit jaar begon spannend met de behandeling in de Raad van het concept Bomenbeleidsplan. Met dit voorstel lag de weg open voor kapaanvragen bij bijvoorbeeld verminderd rendement van zonnepanelen door schaduwwerking van bomen. De actieve inbreng van bezorgde bewoners en de inzet van de Bomenbond tijdens de voorbereidende bespreking in het Politiek Forum in december 2016 heeft de wethouder tot het verstandige besluit gebracht om dit onderdeel uit het Bomenbeleidsplan te schrappen. De Bomenbond leest nu mee met het concept voor de nieuwe Bomenverordening.

Van Lennepdreef

De oude verordening uit 2009 geldt nog voor de aangekondigde kap van 20 bomen aan de Van Lennepdreef. Het regende reacties van het Groen Overleg, de Bomenstichting en de buurtvereniging i.o. Op Dreef op de gepubliceerde kapaanvraag. Helaas heeft de gemeente nogal formeel gereageerd op dit signaal. In plaats van een gesprek met de bezorgde burgers aan te gaan is gekozen voor een schriftelijke reactie en het verlenen van de kapvergunning. Tsja, dat vraagt om bezwaren….

SaveSave


 
Lees meer over Bomenverordeningen Leiderdorp, Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Jaaroverzicht 2017: Oegstgeest

De Bomenbond is sinds dit jaar bij nogal wat projecten in Oegstgeest betrokken.

Wilhelminapark

Zo is er de grootschalige kap in het Wilhelminapark.  Hoe jammer de Bomenbond de gekozen oplossing ook vindt: de gemeente heeft de plannen grondig doorgesproken met de bewoners en die zijn blij met het nieuwe ontwerp. Gelukkig komt er de nodige nieuwe aanplant voor terug maar het blijft zonde van de oude grote bomen.

Houtwallen

Meer verdeeldheid bestaat er bij bewoners in de Haaswijk over de voorgenomen kap op de houtwallen tussen de Kleyn Proffijtlaan en het Oegstgeesterkanaal.
Vrijwilligers van de Bomenbond en het MEC hebben deze zomer alle houtwallen onderzocht op aanwezige planten, insecten, vogels en vleermuizen.

Onder ruim 150 huishoudens is een vragenlijst verspreid die met een hoge respons binnen 1 week van dik 50 reacties kennelijk een schot in de roos was. Niet alleen het onderwerp zelf maar ook het gevoel niet gehoord te worden of voor voldongen feiten te worden geplaatst speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben de gemeente dan ook geadviseerd nog meer tijd in de uitleg van de aanpak te steken en zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe dit tweede stuk houtwal nu wordt aangepakt. Om dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen is op 14 november tijdens de inloopavond met een aantal bewoners de afspraak gemaakt ter plekke te laten zien hoe gekozen zal worden voor kap versus behoud van bomen.
Meer over de uitkomsten  vindt u in de samenvatting van de resultaten van de enquête.

Oranjewijk

Het volgende grote project dient zich al aan: de Bomenbond is gevraagd mee te denken over de grootschalige vervanging van bomen in de Oranjewijk.  De werkzaamheden aan de riolering hebben het wortelpakket van veel bomen geen goed gedaan. Bovendien zijn er straten waar de bomen door slechte groeiplaatsen al niet in beste staat verkeren. Voeg daar het graafwerk bij en dan kun je de situatie voor de komende jaren wel uittekenen. Oegstgeest heeft daarom bij de start van de werkzaamheden al budget gereserveerd voor grootschalige vervanging van groen. Spannend project waar bewoners actief over kunnen meedenken.

SaveSave


 
Lees meer over Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Oegstgeest

Jaaroverzicht 2017: Leiden

Groene Kaart

Na ons laatste bericht op de website dat de Bomenbond niet zou reageren op de oproep van de gemeente om bomen voor de Groene Kaart 2017 aan te melden is er nogal wat gebeurd. Allereerst de duidelijke uitspraak van de Bezwarencommissie op ons bezwaar tegen de Groene Kaart 2016. Eén van de hoofdpunten in dat bezwaar betrof de stellingname van de gemeente dat alleen individuele bomen konden worden aangemeld en geen boomgebieden of boomstructuren. Tijdens de zitting gaf de jurist van de gemeente al aan dat die stelling niet houdbaar was. Wat is het dan toch jammer dat een gemeente officiële antwoorden schrijft waar dit soort onzin wel keihard in staat. Na vele maanden nadenken, veel langer dan de officiële termijn toelaat, kwam het besluit van de gemeente eindelijk los. Het is echter de vraag wat dit nog voor nut heeft omdat de gemeente inmiddels een heel andere koers vaart met de Groene Kaart.

Voor de vorm (het staat nu eenmaal in de Verordening) zijn de aanmeldingen voor 2017 nog afgehandeld en ter inzage gelegd. Weer met een onleesbare kaart op A3 formaat en zonder enige toelichting op de veranderingen die vergeleken met de kaart 2016 zijn aangebracht. Het is echter de vraag hoelang deze kaart geldig blijft want de gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven tot een grote inventarisatie van de bomen in de stad én tot een voordracht voor een nieuwe Groene Kaart. Dus, beste bewoners, dank u voor uw aanmeldingen, de bomen staan even op de Groene Kaart 2017, maar kunnen straks even snel weer van de kaart verdwijnen als het externe bureau uw mening niet deelt. Hoezo je burgers betrokken houden bij je groenbeleid?

Singelpark

Onze grootste misser dit jaar was dat we te laat zijn ingestapt bij de planvorming rond het Singelpark. Hier zijn twee redenen voor.
De eerste is dat we met het team vrijwilligers keuzes moeten maken, waar we wel en niet op reageren.
De tweede was de naïeve veronderstelling dat een park extra groen en bomen betekent en dat de meeste parken beschermd worden door hun plek op de Groene Kaart. Helaas hebben we kunnen zien aan de kaalslag op de Lammermarkt wat er gebeurt als de landschapsarchitecten de vrije hand krijgen. De bomen in het Katoenpark en het Ankerpark lijkt hetzelfde lot beschoren.
Inmiddels is ook voor de gemeente duidelijk dat ze niet alles kunnen doordrukken en is er ‘time out’ ingelast voor het Katoenpark. Dan maar proberen het Ankerpark ‘te regelen’. Tijdens de algemene informatiemarkt van 28 november werden de plannen voor dit park duidelijk. Omwonenden waren het zo oneens met het ontwerp van het externe bureau dat het College nu zijn heil zoekt in het argument van bodemsanering. En wonder boven wonder: voor die sanering moeten de meeste bomen in het Ankerpark worden gekapt en moet ook de grote heuvel worden afgegraven. En dat voor vervuiling die nergens als urgent staat aangegeven. Ook een manier om te proberen je actieve bewoners buiten spel te zetten!

Rhijnhof

De relatieve waarde van de Groene Kaart blijkt ook uit de kapaanvraag voor de begraafplaats Rhijnhof. In alle stukken over het Bio Science Park is gewezen op het belang van groene ‘wiggen’ door dit gebied om de groene zones van Endegeest en het Bos van Bosman via het Bio Science Park te verbinden met de groene gebieden van Rhijnhof, de randen van de wijk Bockhorst en het park Kweeklust. In de aanvraag die nu is ingediend wordt het hele gebied rond de vijver op het oude deel van Rhijnhof kaalgeslagen. Hoezo bescherming van de Groene Kaart? De Bomenbond heeft een uitgebreide zienswijze ingediend.

Kap bij Janssen, Bio Science Park

Begin dit jaar werd de Bomenbond opgeschrikt door de kap aan de Einsteinweg voor nieuwbouw van het farmaceutisch bedrijf Janssen. Ook hier was sprake van kap van bomen op de Groene Kaart maar werd ook nog eens een deel van het leefgebied van een buizerdpaar vernietigd. We hebben het er niet bij laten zitten en stonden op 30 november voor de rechtbank in Den Haag. Het vonnis van de rechter wordt medio januari verwacht.

SaveSaveSaveSave

SaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Leiden

Ankerparkperikelen

AnkerparkVandaag heeft de gemeente Leiden van ons een brief gehad over de gang van zaken rond het Ankerpark.
Eind augustus werd aan de buurtbewoners een ontwerp gepresenteerd voor het vernieuwde park, als onderdeel van het Singelpark. In dit plan worden zo ongeveer alle bomen gekapt en de heuvel afgegraven. De buurtbewoners schrokken zich een hoedje! Deze plannen zien zij absoluut niet zitten.

Ondanks meerdere beloftes dat er een vervolgbijeenkomst zou worden gehouden, is er sinds augustus geen gesprek met de omwonenden meer geweest. In plaats daarvan begint de gemeente nu met bodemsanering die in het park nodig zou zijn en waarvoor – heel toevallig – alle bomen gekapt moeten worden en de heuvel afgegraven…

Daarom hebben wij wethouder Dirkse vandaag gevraagd, om deze plannen stil te leggen en weer contact op te nemen met de bewoners; om samen tot een voor iedereen acceptabele aanpak te komen.

De volledige brief vindt u hier.

Foto: Ria Zirkzee

SaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Ankerparkperikelen

Toen en nu: Nieuwe Beestenmarkt, Leiden

Bij alle werkzaamheden rond de Lammermarkt en de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden zijn de nodige bomen gesneuveld. Oud-voorzitter Jan Hartstra heeft uit zijn archief twee fotos uit 1996 opgediept, waarop de bomen nog in volle glorie staan… nu is het een kale stenige bedoening.

Lees verder


 
Lees meer over Leiden, Toen en nu | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Toen en nu: Nieuwe Beestenmarkt, Leiden

Groene kaart 2017 – wat is de waarde?


Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden.
Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen!
Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden.

Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen
De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding zoals vorig jaar. Na onze actie in 2016, waarbij we met vrijwilligers en experts bomen geïnventariseerd hebben, is een groot aantal aanmeldingen voor de Groene Kaart 2016 afgewezen. Dat waren vooral de aanmeldingen van zogeheten boomgebieden (vooral kleine parkjes) en boomstructuren (rijen bomen langs langere straten).Lees verder


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Groene kaart 2017 – wat is de waarde?

Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Hoofdstraat Leiderdorp in de winterHet nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen…

De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst aan te vullen en te verbeteren. De tekst vind je hieronder.

Lees verder


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Boomvalken terug in Bio Science Park

Vorig jaar zijn in het Bio Science Park honderden bomen gekapt, waaronder een boom waarin een paar boomvalken was neergestreken. Ook de boom met het nest en alles er omheen. Ter compensatie werden verderop kunstnesten geplaatst. Een schrale vergoeding voor de aangerichte schade.

Boomvalken zijn kleine valken die insecten en kleinere vogels eten. Ze kunnen zelf geen nesten bouwen – ze gebruiken oude nesten van kraaien en eksters. Boomvalken zijn zeldzaam, ze staan op de Rode Lijst van beschermde diersoorten.

Maar… er is prachtig nieuws. Want dit jaar heeft een paar boomvalken gebroed in een van de kunstnesten!
Op de foto de oudervogel op de rand van het nest nadat de eieren zijn uitgekomen.

Foto met dank aan Gert Jan van Pelt.
Het verhaal over de kap vind je op de site van onze advocaat. Boomvalk Leiden


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Boomvalken terug in Bio Science Park

1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Groene Kaart Leiden 2012Alle personen en organisaties die bomen hebben aangemeld voor de Leidse Groene Kaart  hebben op 11 juli een brief gehad van de gemeente.
Hierin stond in elk geval het blije bericht dat er in totaal maar liefst 1500 bomen zijn aangemeld voor de nieuwe Groene Kaart!

Vertraging bij verwerking door gemeente
Maar… Er zijn veel meer bomen aangemeld dan verwacht en daar loopt de gemeentelijke molen op vast. Het College heeft nu besloten de behandeltermijn met 3 maanden te verlengen. Dat betekent dat de termijn waarop het concept-besluit van het College over de nieuwe Groene Kaart kan worden ingezien nu niet op 11 juli start maar op 10 oktober (tot en met 18 november).

Net als iedereen die heeft bijgedragen aan de inventarisatie van de Bomenbond in mei vinden we dit jammer. Zo blijft onduidelijkheid bestaan over het nut van de Groene Kaart en weten we voor onze komende inventarisatieronde niet welke argumenten de gemeente hanteert voor afwijzing van een aanmelding. We hopen dat er op 10 oktober een degelijk en goed onderbouwd besluit van het College zal liggen waar iedereen met hart voor bomen op verder kan bouwen.

Zomerronde inventarisatie bomen
Ondertussen zitten we niet stil. Zoals al eerder aangekondigd willen we deze zomer al beginnen met een nieuwe inventarisatieronde van bomen. Zo zijn we goed voorbereid voor de nieuwe aanmeldingsperiode volgend jaar tussen 1 maart en 1 mei 2017.
Waarom nu al inventariseren? Omdat wanneer bomen vol in blad staan het makkelijker is om te beoordelen, hoe gezond ze zijn. Daarnaast is het natuurlijk heerlijk om op een mooie zomerdag een wandeling langs bomen in de stad te maken.
Doe mee met de geplande zomerronde om bomen te helpen inventariseren. Op naar de volgende 1500!

De aanmelding voor de inventarisatierondes is gesloten.

Save

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor 1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Rapenburg Leiden

Succesvolle aanmeldingsactie

De oproep van de Bomenbond om mee te doen aan de aanmeldingen voor de Groene Kaart van Leiden is succesvol geweest. Er is een flink aantal mooie bomen opgegeven waaronder ook in privé tuinen.
Daarnaast hebben enthousiaste vrijwilligers meegeholpen met een grote inventarisatie waarbij een steekproef is genomen in een aantal delen van Leiden. Verspreid over de hele stad, in oudere of juist jongere wijken, met veel groen of juist meer steen is uren rondgelopen, gefotografeerd en beschreven.
Tot slot is de hele lijst nog een keer nagelopen op de typering van de bomen en de waarderingen zoals die staan vermeld in de Nadere Regels bij de Bomenverordening Leiden 2015.

Verbetering digitale Groene Kaart hoognodig

Op 3 juni is alles ingeleverd als bijlage bij een brief aan wethouder Laudy met een aantal eerste conclusies. De digitale kaart zoals die op de website van de gemeente stond was voor deze inventarisatie in elkaar gezet met gegevens uit 2012 en een later bestand (meest uit 2014). Het zal nog een klus zijn voor de gemeente om de nieuwe kaart 2016/17 gebruiksvriendelijker te maken. Maar als dat lukt ligt er een goed uitgangspunt voor verdere inventarisatie. Want uit onze steekproef bleek wel dat er nog het nodige moet worden verduidelijkt, aangevuld en verbeterd.

Eerste gesprek met de gemeente Leiden

In de praktijk blijken de lijnen van de Bomenstructuur die bij de nieuwe Verordening zijn ingevoerd niet eenduidig. Op 10 juni hadden wij een gesprek met wethouder Laudy  over de ervaringen met de aanmeldingen. De wethouder heeft dit knelpunt toen onderkend.
Aanvullingen zijn bijvoorbeeld een Herdenkingsboom op de Zeemanlaan die niet op de kaart is opgenomen en voorstellen voor nieuwe Boomgebieden zoals een nieuw deel van het Bos van Bosman. Ook moet de kaart nodig verbeterd worden op hele gebieden waar nu nog een Bomenstructuur staat aangegeven maar inmiddels alles is gekapt voor nieuwbouw: hoek Willem de Zwijgerlaan en Kooilaan bijvoorbeeld.

Wachten op de uitslag en nieuwe ronde!

Op 11 juli wordt het resultaat van alle meldingen en de reactie daarop vanuit de gemeente ter inzage gelegd. Dan weet iedere melder wat er wel of niet is overgenomen en zien we hoe de Groene Kaart er uit gaat zien tot de nieuwe ronde in 2017. Die nieuwe ronde begint met een nieuwe aanmeldingsperiode tussen 1 maart en 1 mei 2017. Zolang wil de Bomenbond echter niet wachten! Daarom roepen we vrijwilligers op om nog deze zomer met ons mee te werken aan een nieuwe inventarisatie ronde.
Heb je interesse om mee te lopen? Laat het ons weten met onderstaand formulier.

De aanmelding voor de inventarisatieronde is gesloten.

Save

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Aanmeldingen Groene Kaart Leiden

wood-nature-leaves-tree
U kunt tot 5 juni bomen aanmelden voor de nieuwe Groene Kaart van Leiden!

Dit kan direct via de gemeente. De aanmelding via de Bomenbond is inmiddels gesloten. Lees meer op de pagina over Aanmelden van een boom voor de Groene Kaart


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aanmeldingen Groene Kaart Leiden

Du Rieustraat Leiden – voor-en-na…

Een berichtje van onze oud-voorzitter:

In de Du Rieustraat in de Leidse Burgemeesterswijk stond een oude gymzaal. Voor die plek werd een nieuwbouwplan gemaakt, waarbij de gymzaal zou worden gesloopt maar ook de omliggende bomen worden gekapt. Dit zeer tegen de zin van de buurtbewoners, die liever hun rustieke plekje hadden behouden. Helaas legde men de wensen van de bewoners naast zich neer en begin 2016 verdwenen zowel de gymzaal als de mooie grote bomen.
Het resultaat zie je op de tweede foto…
Jan Hartstra

Du Rieustraat Leiden

 


 
Lees meer over Leiden, Toen en nu | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Du Rieustraat Leiden – voor-en-na…

Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Vrouwe Justitita boomDankzij de inzet van de Bomenbond en haar advocaat is de nieuwe Bomenverordening 2015 afgelopen donderdag aangenomen met drie belangrijke wijzigingen op de oorspronkelijke tekst.

Het heeft lang geduurd en de gemeenteraad heeft er maar liefst drie keer over vergaderd, maar de Leidse Bomenverordening 2015 is nu vastgesteld.
In het eerste ontwerp van de verordening zag het er niet best uit voor de bomen in de stad: vrijwel alle bomen behalve die op de Groene Kaart zouden zonder vergunning gekapt mogen worden. We hebben ons stevig ingezet en met resultaat. Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen op het oorspronkelijke ontwerp door de gemeenteraad aangenomen.

  • Bomen in de openbare ruimte mogen niet gekapt worden zonder vergunning als de stamomtrek 45 cm of meer is (14,3 cm diameter of meer dus).
    De wethouder had dit op 60 cm willen stellen.
  • Voor het kappen van bomen op volkstuinen blijft een vergunning nodig, als de stam een omtrek van 30 cm of groter heeft (9,6 cm diameter of meer). De volkstuinen staan op de Groene kaart en voor de bomen die hierop staan blijven de regels van de Groene kaart gelden.
  • Tot slot zijn er wijzigingen doorgevoerd die het makkelijker maken om een boom op de Groene Kaart geplaatst te krijgen en gaat de gemeente de communicatie over het beheer van bomen verbeteren. Ook vergunningsvrij kappen onder het mom van ‘beheer’ is dus van tafel!

We hebben een aparte pagina waarop jealle stukken rond de Bomenverordening 2015 van de gemeente Leiden kunt terugvinden: Bomenverordening 2015.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Leidse Elfjes actie tegen bomenkap Leiden-Noord

Leiden Noord 14-01-2015
14-01- 2015

Hoewel geen actie van de Bomenbond Rijnland, hebben de zogenaamde Leidse Elfjes actie gevoerd tegen de kap van 60 bomen in Leiden-Noord. De bomen zouden worden gekapt om plaats te maken voor een theehuis. De BBR onderkent dat er geen enkele noodzaak is om deze bomen te kappen. Integendeel. De bomen zijn kerngezond en gedijen in de natte bodem die daar is. De projectontwikkelaar van het theehuis, wil na de kap notenbomen planten. Deze voelen zich echter niet thuis in natte grond en zullen het zeer waarschijnlijk niet redden. Maar waarom? Nu heb je al lekker flinke bomen, die helpen de vervuilde lucht van autogassen van de ernaast liggende Willem de Zwijgerlaan te zuiveren.

De Bomenbond Rijnland ondersteunt de actie van de Leidse Elfjes en is tegen de kap. Meer informatie over de actie op: https://www.indymedia.nl/node/26107

Voorzitter Bomenbond Rijnland, Rolf van Beek, geeft reactie bij Unity tv: http://bit.ly/1u8ygvA

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leidse Elfjes actie tegen bomenkap Leiden-Noord

Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

21 mei 2014 – persbericht Bomenbond Rijnland

De rechtbank Den Haag heeft een beroep van de Bomenbond Rijnland gegrond verklaard (pdf: 140502-01 IN Vonnis RB DH). Het beroep had betrekking op acht kapvergunningen die door burgemeester en wethouders aan de gemeente waren verleend voor talrijke kapwerkzaamheden rond evenzoveel sportvelden.

De Bomenbond diende eerder al een bezwaarschrift in tegen de acht kapvergunningen, omdat uit de vergunning niet bleek welke bomen en hoeveel bomen er gekapt zouden worden. De Commissie bezwaarschriften gaf de Bomenbond in het najaar gelijk; de gemeente moest duidelijk aangeven welke bomen zouden worden gekapt. De gemeente vond dit te veel werk en weigerde. Volgens de gemeente zouden haar beheerplannen voldoende duidelijkheid verschaffen.

Daarom stelde de Bomenbond beroep in bij de rechtbank. Deze heeft de Bomenbond nu gelijk gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt niet op welke locatie welke vergunningsplichtige werkzaamheden zullen worden verricht en is het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen (overweging 4.4 van de uitspraak). Als gevolg van de uitspraak kunnen de acht vergunningen niet worden gebruikt. Burgemeester en wethouders zullen nu eerst opnieuw op het bezwaarschrift moeten beslissen.

Het is dit jaar al meerdere keren voorgekomen dat burgemeester en wethouders bakzeil moesten halen ten aanzien van bomenkap. In januari gaf het college schoorvoetend toe dat aan de Oegstgeesterweg en de Pieter Bothstraat door de gemeente per ongeluk bomen zonder vergunning waren gekapt (1). De gemeente moest voor straf bijna 25.000 euro storten in het bomenfonds. Een maand later verloren burgemeester en wethouders een beroep tegen de kap van 200 bomen langs de Plesmanlaan. De rechtbank legde de gemeente toen een herplantplicht op.

De Bomenbond is sinds de invoering van de nieuwe Bomenverordening in 2012 extra alert op kapactiviteiten omdat het merendeel van de bomen in Leiden door de nieuwe verordening niet langer worden beschermd.

(1) http://vrva.nl/index.php/opinie/21-politiek-recht/58-gemeente-kapt-bomen-zondervergunning
(2) Uitspraak 17 februari SGR 14/850 en SGR 14/851 WABOA


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

Bewoners treuren op boomfeestdag

Sleutelstad.nl 12 maart 2014:

Teleurgestelde bewoners treuren op boomfeestdag

Het lijkt vandaag wel kaalslagdag in plaats van boomfeestdag. Of, zoals de Leidse professor Jos van den Broek het noemt: “Treurwilgdag”. Van den Broek maakt zich als medewerker van de Universiteit Leiden flink boos op zijn werkgever die zonder enige vorm van communicatie een hele rits bomen om liet zagen rond het Sylvius Laboratorium in het Leiden Bio Science Park.
De bomen moeten plaats maken voor een internationale biotech-trainingsfaciliteit die op het veldje vlak naast ‘het Sylvius’ komt. De komst van dat centrum juicht Van den Broek overigens van harte toe. “Maar,” zo zegt hij: “Die potloodstrepentrekkers moeten eerst eens komen kijken voor ze zomaar een bouwplan tekenen.”


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bewoners treuren op boomfeestdag

Notitie bomenbeheer

Onze visie op vastgestelde nota B&W: “Versterken en verbinden van groen in Leiden“. Hier  een link naar de originele nota. De volgende tekst is ook beschikbaar in pdf.

Leiden 22 januari 2014

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden

De Bomenbond Rijnland is opgelucht met het verschijnen van de Nota versterken en verbinden groen. Ter aanvulling stellen we voor om de bomen een bijzondere categorie te laten zijn. We missen in het overzicht nieuwe plannen voor de toekomst van bomen.

Hoge bomen vangen veel stof
Bomen vormen de staande longen van de stad en ze vormen de eerste verticale vergroening. Hun kroonomvang is bepalend voor de zuivering van lucht en hun vermogen om water op te zuigen en kooldioxide op te slaan kent zijn weerga niet. We wijzen u erop dat ambtelijk de betekenis van bomen een kwestie van beheer is geworden met de vraag: Overlast van bomen?
Bomen een lust voor het oog” is een betere titel voor het beheer van bomen, die gemakkelijk twee mensenlevens lang meegaan. Ze groeien langdurig langzaam. Toch is de levensduur van bomen in Leiden teruggebracht in de praktijk van 50-100 jaar naar 30-50 jaar.
Er speelt kennelijk iets anders. Het beheer is veranderd naar korte termijn en er zijn commerciele belangen in het spel. Versnipperaars voor de biobrandstof moeten draaien en groenbedrijven en boomkwekers doen goede zaken. Er is een wonderlijk tekort in het bomenbeheer.

Versnippering in het bomenbeheer
Veel bomen maken een rij of singel en singels/rijen bomen maken een park of plantsoen. Nog steeds zien wij ontwerptekeningen van gebouwen waarbij grote bomen afgebeeld staan. In de praktijk blijkt dat grote bomen eerst gekapt worden en dat we het moeten doen met een compensatie met boomsprieten of met een minimale vervanging van het verwijderde groen.
De compensatie is nu nog maar 28 %. Er is geen ruimte genoeg om voldoende te compenseren en de resultaten zijn bedroevend. De nieuwe aanplant staat te dicht opeen; er is weinig deskundige verzorging en er staan te veel bomen van eenzelfde soort bij elkaar (besmettingsgevaar).
Het verlies sinds 2010 van 4500 grote bomen is nauwelijks goed te maken met de nieuwe aanplant van 1800 boompjes. Nieuw onderzoek laat zien dat grote bomen veel CO2 op kunnen slaan (Science daily, 15 januari 2014) Bovendien is het planten van bomen slachtoffer geworden van de ondeskundigheid van laaggewalificeerde medewerkers. De laatste tijd beoordelen deskundigen slechts het bomenbestand bij de voorbereiding van kapvergunningen.
Het Bomenfonds kan beter gebruikt worden voor het deskundig dichten van de gaten in de groenstructuur dan die in de begroting.

Bomen vereenzamen
Verticale aansluiting met struiken en langere kruiden is helaas van de baan. We zien enkel nog bloemperken met erbij een enkele boom of er staat een boompje in een gazon weg te kwijnen doordat er niet is gekeken naar aansluiting met een stukje bosplantsoen.
Veiligheid in de openbare ruimte is een belangrijk argument gaan worden om overal in de stad afgehakte struiken en bomen tegen te komen. Dit houdt misschien struikrovers tegen, maar geeft de indruk van een verwaarloosde groene ruimte. Onderzoek heeft uitgewezen dat een stad met verzorgd en aaneensluitend groen de openbare ruimte aantrekkelijk maakt en dat dit wonen, werken en recreatie veraangenaamt.

Hoge bomen herbergen veel vogels
Een noodzakelijk element in het groen zijn bomen en struiken. Zij zorgen ook voor de huisvesting van vogels. Het leeuwendeel van de bewoners ziet graag vogels in hun tuin of op hun balkon. Bomen vormen een orientatie voor vogels om de stadstuinen te bereiken. Een vogelsoort is de laatste tijd de gebeten hond. De meeuw is voor het leggen van haar eieren afhankelijk van platte daken. In bomen broeden zij niet. Veel nieuwe hoogbouw is voorzien van platte daken met grind erop. Grind blijft lang warm en is een soort broedstoof voor de eieren. De aanleg van daktuinen zal de overlast van meeuwen verminderen.
Daktuinen en begroeiing op flats zijn wezenlijke elementen van de verticale vergroening. We zien dit als deeloplossing voor het ruimtegebrek voor grote bomen.
Overlast van bomen is betrekkelijk gering en weegt niet op tegen de voordelen van iepen, beuken, dennen, kastanjes, notenbomen en kegeldragers (coniferen).
De voordelen van bomen zijn: schaduw, klimaatbeheersing, luchtzuivering, zuurstofproduktie, verdamping, ontspanning en stressvermindering.

Tunnelvisie
Een aspect in uw nota doet de diversiteit in het bomenrijk tekort. U scheert alle bomen over een kam, terwijl er een grote verscheidenheid bestaat. Er zijn traaggroeiers als eiken, beuken, gouden regens en andere hardhoutbomen. Er zijn snelgroeiers als wilgen, populieren, essen en esdoorns. Er zijn groenblijvers als coniferen, dennen, sparren en hulst. Er zijn vruchtbomen en notenbomen. Er zijn fijnstofzuigers als platanen, iepen, altijdgroen bomen en paardekastanjes. Bomen zijn windvangers en temperatuurregelaars. Sierbomen hoeven niet de boventoon te gaan voeren.
Er zijn bomen die nectar dragen zoals lindes, honingbomen en robinias. Grote pseudoacacia’s en echte acacia’s zijn waardbomen voor trekvogels. Van al deze kwaliteiten vinden we niets terug in uw nota. Deze kwaliteiten zijn bepalend voor de standplaats en de optimale functie.

De iep terug.
Deze soort is bijna uit het stadsbeeld verdwenen. Inmiddels zijn er iepen die resistent zijn tegen de iepziekte. De iep is een sterke boom, die bestand is tegen stedelijke onderhoud en aan het eind van haar leven een fraaie houtsoort levert voor kunstenaars en meubelmakers. We vinden de aangedragen argumenten in de nota voor versterking van groene verbindingen stad in en uit karig en pleiten voor het laten staan van volwassen bomen die ons leven grotendeels veraangenamen.

 

Namens de Bomenbond Rijnland,

Kees Meijer, bestuurslid

R.J. van Beek voorzitter@bomenbondrijnland.nl

 

Download deze  visie als  PDF


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Notitie bomenbeheer

Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Aan de gemeente Leiden (kopie)

Enig tijd geleden is door uw medewerkster van de afdeling Realisatie, team stadsruimte gevraagd om onze medewerking aan de actualisering van de Groene Kaart in 2013.
Natuurlijk willen we een bijdrage leveren aan het op de Groene Kaart zetten van de bomen in Leiden.

De Bomenbond Rijnland stelt voor om alle bomen, ongeacht hun grootte en soort, in de openbare ruimte op de Groene Kaart te zetten.
Kleine bomen moeten de kans krijgen om een lang leven te leiden en gaan voor opvolging zorgen van oude bomen.
Bomen die veel voorkomen in de stad kunnen niet uitgezonderd worden. Ook al zijn ze niet zeldzaam, ze zijn toch van algemeen belang. Ze zijn geplant voor alle inwoners van de stad. Ze geven schaduw, verkoeling, schone lucht, variatie, luwte, doorzicht in de winter en bescherming in de zomer tegen extremen in temperatuur, inspiratie, kalmte en rust, leefbaarheid, vreugde en kleur, plek voor vogels, routekaart voor vleermuizen, voedsel en plaats aan insecten, schaduw aan zonmijdende planten, verkleuring in de seizoenen, aanduiding van opstekende wind, tempering van fel licht, opslag van schadelijke stoffen, intensivering van de beleving van de stad, bermverbetering, oeverbeschoeiing, diepte, begrenzing, scheidingslijnen tussen langzaam en snel verkeer, beschutting en verhogen het gevoel van veiligheid.
Bomen kunnen een bijdrage leveren aan de reiniging van vervuilde grond. Ze groeien vaak goed op oude stortplaatsen.

Bij dunning komt vaak het argument dat er ruimte moet komen voor andere bomen. Bij veel nieuwe aanplant geldt dit argument niet en staan de boompjes van een soort als de berk of van een en dezelfde soort als de wilg op nog geen twee stappen van elkaar.
Een ander argument dat u veel gebruikt voor het kappen van bomen is het vermijden van het te veel voorkomen van eenzelfde soort. Overal in de stad staan rijen bomen van een en dezelfde soort. Als ze als gevolg van ziekten verdwijnen, keren er andere bomen terug van een soort, zoals het vervangen van rijen paardenkastanjes door beuken. Veel nieuwe aanplant in parken betreft boompjes van een en dezelfde soort die te dicht op elkaar staan.

We steunen voorts uw streven in de hele stad bomen te planten. We waarderen dat u in het Noorderpark naar in het Hoogkamerpark en van in het Cronesteinpark naar in het Bos van Bosman de inwoners van de stad in staat stelt om opgelucht adem te halen.
We stellen het zeer op prijs dat u groen op de derde plaats zet in uw beleidsvoornemens. We hopen binnenkort te plukken en te proeven van de vruchten van uw nieuwe bomenbeleid.
We staan altijd klaar om in overleg met u een goed beheerplan voor de bomen te ontwikkelen waarin elke boom in de stad een optimale kans krijgt om de stad te verfraaien voor haar inwoners.
De meningen over stadsschoon kunnen daarbij verschillen. We stellen voor om regelmatig bij te houden of de dendrologische kwalitieit samenhangt met zeldzaamheid en of het algemeen belang wordt geschaad als er bomen verdwijnen.

Namens de Bomenbond Rijnland,
Rolf van Beek (voorzitter)  & Peter van Leeuwen (waarnemend secretaris)

Leiden eind augustus 2013


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Kaalslag in Leiden

Uit het Leidsch Dagblad 5 september 2012

Bomenbond bang voor kaalslag in Leiden

LEIDEN – Met de Bomenverordening 2012 slaat Leiden de plank mis en gaat gemeente terug naar de tijd waarin bescherming van de bomen een aangelegenheid was voor regenten en bestuurscolleges.

Dat is de reactie van de Bomenbond Rijnland op het vervangen van de Bomenverordening 1996 door die van 2012. De voornaamste reden voor vernieuwing van de verordening is het aantal regels verminderen, aldus burgemeester en wethouders.

 Lees verder bij het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Kaalslag in Leiden

Bomenverordening Leiden 2012

Kap van bomen simpeler? – Bomenverordening Leiden 2012 (Leidsch Dagblad)

Op 6 september a.s. wordt het voorstel met verwerkte inspraak besproken door de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en dan op 11 oktober 2012 staat het dan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering ter vaststelling.

Bomenbond Rijnland schreef het volgende commentaar:

Bomen van particulieren die niet op de groene kaart staan zullen in de toekomst vogelvrij worden verklaard. Dit is het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden aan de gemeenteraad. Als dit voorstel wordt aangenomen is er dus geen kapvergunning meer nodig voor deze bomen. Wat een uitkomst voor projectontwikkelaars en speculanten!! Dit betekent dat een heleboel bomen onbeschermd raken.
Het is te hopen dat er voldoende gemeenteraadsleden zijn die dit op 6 september a.s. een onzalige nieuwe verordening vinden. Het moet moeilijk blijven om een boom zomaar te kappen, vinden wij, aangezien je dan aan groenvernietiging doet.
De gevolgen van deze nieuwe boomverording zijn dat ambtenaren en B. en W. kunnen bepalen welke bomen op de groene kaart komen en vooral welke niet. Een fractie van de bomen in de stad staat op de kaart. Het merendeel niet en dat maakt van Leiden een grote kapvlakte.
Jonge bomen zullen hun bescherming verliezen, zodat we uiteindelijk geen volwassen bomen meer overhebben.
Namens Bomenbond Rijnland,
Rolf van Beek, voorzitter
Eva van Santen, secretaris

Lees de discussie verder bij op het Leidsch Dagblad of reageer verder hieronder!


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenverordening Leiden 2012

Behoud het Bewaarde Land in Meijendel – teken de petitie!


Twee weken geleden kreeg Hugo Bakker, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, een heel enge brief van de gemeente Leiden. In deze brief staat dat B&W van Leiden het voornemen heeft om zijn baan op te heffen (raadsvoorstel 11.0003). Dat zou het einde kunnen betekenen voor het Bewaarde Land in Meijendel. Want, hoewel het Bewaarde Land ieder jaar een flink deel van de kosten zelf bijeensprokkelt uit giften en sponsoring, een volledig salaris kan het niet opbrengen.

Ook de Vrienden van het Bewaarde Land kunnen deze klap financieel niet opvangen. Ze doen wel hun best om de gemeente Leiden op andere gedachten te brengen. Op do 17 feb hield de commissie Werk en Financiën van de gemeente Leiden een vergadering waarin het raadsvoorstel besproken werd. Tijdens deze vergadering was mogelijk om als burgers in te spreken. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door Ton Lommers, oud schoolhoofd van , Aad de Vette, namens de Vrienden van het Bewaarde Land en Gerrit Jan de Bruyn, namens de Vereniging Natuurbeleving Duin- en Bollenstreek.

Dit was de inspreektekst van de Vrienden van het Bewaarde Land :

Wij zijn ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren van kinderen die naar het Bewaarde Land zijn geweest en die daar zóó enthousiast van terug kwamen

Wij staan vierkant achter de doelstelling van het Bewaarde Land waarin staat : “dat het bij kinderen en grote mensen verwondering wil wekken voor de rijkdom en veelzijdigheid van de natuur, besef ontwikkelen van de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid van mens en natuur, en respectvol gedrag bevorderen tegenover het leven in al zijn verschijningsvormen: planten, dieren en mensen, landschappen, ecosystemen en de aarde als geheel”

Wij zijn in het Bewaarde Land geweest en hebben gezien hoe kinderen in 3 dagen vertrouwd zijn geraakt met de natuur. Leerzamer dan boeken, leuker dan een schoolreisje

Wij zijn geraakt door het enthousiasme en de inzet van de tientallen vrijwilligers, uit alle lagen van de bevolking, zonder wie dit programma niet mogelijk zou zijn

Wij hebben grote waardering voor de professionaliteit, het geduld en het enthousiasme van Hugo, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, naar kinderen, volwassenen en organisaties

Wij hebben vernomen dat B&W van Leiden het voornemen heeft om de WIW-baan van Hugo op te heffen (raadsvoorstel 11.0003 van 2011)

Wij steunen het Bewaarde Land programma met donaties, voor bijv. kleine gebruiksartikelen of een EHBO-training voor wachters, maar we kunnen helaas niet het salaris van een coördinator opbrengen

Wij zouden het heel erg vinden als dit soepel draaiende en zeer nuttige project, dat door de jarenlange inzet van velen tot stand is gekomen, zou stoppen

Wij vragen de gemeente Leiden om te zorgen dat het Bewaarde Land in Meijendel kan blijven voortbestaan

De Vrienden van het Bewaarde Land hebben een online petitie aangemaakt. Zou je deze willen ondertekenen en doorsturen naar iedereen waarvan je denkt dat ze ook niet zouden willen dat het Bewaarde Land in Meijendel verdwijnt.


Daarnaast kun je helpen door in je omgeving bekendheid te geven aan deze actie. Ken je toevallig mensen in je eigen omgeving die actief zijn in de Leidse politiek of kom je ze wel eens tegen bij de bakker: praat eens niet over het weer, maar begin over het Bewaarde Land.

Op 11 maart neemt de gemeenteraad van Leiden de definitieve beslissing.


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Behoud het Bewaarde Land in Meijendel – teken de petitie!

De Dolle Egel verzet zich tegen fietspad Ons Buiten

De Dolle Egel is een groep hobbytuinders, allen met een tuin op het volkstuincomplex ‘Ons Buiten’ die veel plezier beleven aan de rust en het groen van ons stukje grond. Het complex herbergt ruim vierhonderd tuinen met circa tweeduizend gebruikers. De gemeente wil een fietspad aanleggen en zo het tuinencomplex doormidden klieven. Wij verzetten ons tegen dit plan.


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor De Dolle Egel verzet zich tegen fietspad Ons Buiten

Er dreigt een ramp in het Bos van Wijckerslooth

Het Bos van Wijckerslooth is een mooi oud loofbomenbos, een groene oase midden in Oegstgeest. Het ligt ingeklemd tussen de drukke doorgaande Rhijngeesterstraatweg, huizen, grote gebouwen en dorpse lanen. Er staan voornamelijk eiken en beuken, van zeer jong tot zeer oud. Sommige bomen zijn monumentaal.
Rond 1810 werd op deze plaats een Engelse landschapstuin aangelegd volgens een ontwerp van J.D. Zocher sr. Nog steeds kan men iets van het oorspronkelijke padenplan terugvinden. In 1948 wilde de gemeente Oegstgeest het park graag in eigendom krijgen als wandelbos voor het groeiend aantal inwoners. Het werd omschreven als “een volkomen ongerept bosterrein” en men betaalde ƒ2,00 per vierkante meter.
Doordat er sindsdien niet veel gekapt is heeft het zich kunnen ontwikkelen tot een dicht bos met hoogopgaande bomen, een kathedraalbos. Er is een korte maar statige beukenlaan, er zijn mooie bochtige paden met imposante eiken en hier en daar staan prachtige beuken.
De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit hulst en er zijn aardige plekjes met stinzeplanten. Het bos wordt dicht bevolkt door allerlei kleine zangvogeltjes, spechten, duiven en kraaien. Vorig jaar was er een sperwernest, zullen zij terug komen? Dit jaar zijn er drie reigersnesten. Vier soorten vleermuizen zijn er gesignaleerd. Vlinders en libellen hebben er hun eigen plekjes. Deze opsomming is bij lange na niet compleet. Ongerept kunnen wij het bos niet meer noemen maar het is een spannend bosje geworden met brede lanen en smalle paadjes waar je je, hoe klein het ook is, even in de natuur kunt wanen.
Vermoedelijk met de beste bedoelingen heeft Rotary Oegstgeest-Rhijngeest zich opgeworpen als adoptieouder van het bos. Het Wellantcollege en het bedrijf BSI (Bomen Service International) werden in de arm genomen en samen heeft men vastgesteld dat het Bos van Wijckerslooth een verloederd bos is, vol problemen die het bos bedreigen, en dat het gered moet worden. Voor dit “redden” zijn drastische maatregelen bedacht; goede bedoelingen kunnen rampzalige gevolgen hebben. Zonder enige aandacht voor de ecologische waarde, wil men van een charmant oud bos een doorkijkpark maken.
Zo wil men bijvoorbeeld “eikenlanen van de toekomst” aanleggen. Jonge eikenbomen hebben veel licht nodig om te groeien. Er zal dus eerst enorm gekapt moeten worden, tientallen oude en minder oude bomen staan in de gevarenzône. Oude beuken horen niet thuis in een jonge eikenlaan, weg ermee? Een aanslag op het hart van het bos!
Verder vindt men het nodig om enkele zeer oude beuken (100-150 jaar?) “vrij te stellen”. Dit betekent: andere bomen in de buurt kappen en hulst verwijderen. Daarna zullen er nieuwe sierheesters geplant worden. Deze oude beuken zullen dit niet overleven. Alle oevers van alle watergangen wil men kaal maken. De natuurlijke begroeiing en spontane opslag van allerlei soorten jonge boompjes moeten weg om plaats te maken voor sierheesters. Met het kaal maken van sommige oevers is men al begonnen en de winterkoning is zo goed als verdwenen. Als nu ook de hulst wordt omgezaagd, zullen de meeste andere kleine vogeltjes ook verdwijnen; dit is ook gebeurd in het bos van Warmond.
Een paar jaar geleden heeft de Rotary jonge esdoornopslag omgezaagd, geen mens zal er tegen zijn. Men wil de waterhuishouding verbeteren, prima! Er zal zeker achterstallig onderhoud moeten plaats vinden, maar mag dat dan alsjeblieft kleinschalig zijn, met respect voor de natuur in ruime zin en met een oog voor alles wat vanzelf goed gaat. Het bos hoeft niet gered te worden, het valt nog lang niet om. Laten wij liever zuinig zijn op het bos.

 
Lees meer over Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Er dreigt een ramp in het Bos van Wijckerslooth

Aalmarkt

Zoals velen in Leiden zo langzamerhand weten, zijn de plannen van het Aalmarktgebied al jaren een bron van ergernis, van onteigeningen en de daarbij gepaard gaande onzekerheid, frustraties en verdriet van huiseigenaren en/of huurders, van rechtszaken, van “lijken in de kast” en van voortdurende wijzigingen van het bouwplan. Allemaal dankzij de vorige wethouder en zijn ambtenaren.
Al eerder schreven we over “onze” bijzonder waardevolle krimlinde, die gemakshalve even over het hoofd werd gezien t.b.v. het bouwplan: in ons ledenblad, in de buurtkrant De Marepost en op de site van het Leidsch Dagblad.
Wij wonnen in februari 2006 het schorsingsverzoek en met de komst van een nieuwe wethouder en door onze niet aflatende felheid kwamen we eindelijk tot vruchtbare gesprekken waarbij we stevige woorden hebben gesproken en we eindelijk serieus werden genomen:
– onze eis, dat er een gedegen boomonderzoek moest komen, werd ingewilligd, maar helaas bleek dat de krimlinde te zwak was voor verplanting.
– onze eis, dat de te kappen bomen (de krimlinde, een groene beuk en een berk) gecompenseerd zouden worden werd ook eindelijk ingewilligd evenals de eis, dat we betrokken wilden worden bij het ontwerp van de Cultuurtuin.
– onze eis, dat de prachtige monumentale beuk de allerbeste bescherming zou krijgen voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden werd ook ingewilligd.
De aalmarktschool, de krimlinde, de groene beuk en de berk, ze zijn niet meer. Foto: met dank aan Theo Westra, freelance fotograaf
De bouw kan natuurlijk nooit goed zijn voor de mooie oude beuk; we houden ons hart vast. En hoewel we mee gaan praten over de invulling van de Cultuurtuin zal de prachtige tuin met al zijn kleine vliegende en kruipende bewoners helaas nooit te compenseren zijn. Inmiddels zijn 2 van de 3 bomen herplant, waaronder een krimlinde, die een herinneringsplaat krijgt ter nagedachtenis aan de krimlinde aan de Aalmarkt.
De nieuwe krimlinde aan de Boisotkade werd op 4 april geplant door wethouder Marc Witteman samen met de Bomenbond.

 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aalmarkt

Grootschalige kap in het Lammenschanspark

“Rechtspraak die niet overtuigt in haar motivering is slechte rechtspraak.”

Bovengenoemde quote komt van professor staatsrecht Twan Tak van de Universiteit Maastricht. Volgens hem is het allerbelangrijkste van een rechterlijke uitspraak de motivering. “Die moet uitvoerig en overtuigend zijn, dat is een dure grondwettelijke plicht.”

Bomenbond Rijnland verzocht de voorzieningenrechter om een schorsing van de kap van 358 bomen op het ROC terrein te Leiden, daar er geen degelijk onderzoek gedaan was naar de fauna en flora op het terrein.

Het besluit van de rechter, om de verleende kapvergunning voor de bomen niet te schorsen, kostte 290 euro en in de vier pagina’s tellende tekst waarin de rechter zijn besluit motiveert, wordt duidelijk dat de rechter vindt, dat de kapvergunning niet op zichzelf staat. De Bomenbond had geen bezwaar ingediend tegen de nieuwbouw van het ROC en dit in combinatie met het feit dat de gemeente in redelijkheid heeft kunnen besluiten de kapvergunning te verlenen, vond de rechter voldoende reden om de bomenkap toe te staan.

Ergo: maak niet alleen bezwaar tegen de kapvergunning, maar ook tegen de daaraan voorafgaande bestemmingsplanwijzigingen, (bouw) vergunningen, verkeersbesluiten etc.

Van het feit, dat rechtspraak steeds meer om procedure gaat en steeds minder om de inhoud, is hier een pijnlijk duidelijk voorbeeld te zien.

Dat er beschermde diersoorten voorkwamen, was kennelijk niet interessant genoeg. En dat er veel bomen en ander groen, dat overigens evenzeer belangrijk is voor ecologische samenhang en verbindingen, worden opgeofferd voor het economisch belang en “kwaliteit van onderwijs”, werd als vanzelfsprekend beschouwd door zowel de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften als de Voorzieningenrechter.

Inderdaad had de Bomenbond mogelijk iets meer kans gemaakt, als zij ook tegen de Aanvraag Bouwvergunning en de Verleende Bouwvergunning bezwaar had gemaakt. Echter, al heel wat jaren geleden beloofde toenmalig wethouder Laurier, dat er gestreefd zou worden naar koppeling van Bouwvergunning en Kapvergunning tot een samenhangend geheel. Nog steeds leggen we de nadruk tijdens gesprekken met wethouders en ambtenaren op dit belang. En nog steeds is dat in de praktijk zelden het geval, omdat belang en waarde van groen (dus niet alleen monumentale en bijzondere bomen!) het moeten afleggen tegen economisch belang en prestige. Een ander punt is de enorme hoeveelheid werk, als de Bomenbond bij elke grote kapvergunning ook nog eens naar de bouwvergunning moet kijken. Bovendien kost elke procedure vele honderden euro’s! De Bomenbond heeft EN daar het geld niet voor EN kan niet elke uitgave redelijkerwijze verantwoorden bij haar leden…

Toch zit voor de bomenliefhebbers een beetje winst in deze rechtsgang. Want op pagina 3 van de motivering schrijft de rechter, dat uit de gemeentelijke besluiten niet duidelijk blijkt of de kapaanvragen zijn getoetst aan de Leidse Bomenverordening. De rechter vindt dus dat de gemeente heeft verzuimd te vermelden waarom zij meent dat zaken als natuur- milieu- landschappelijke- cultuuurhistorische- drendrologische waarden van stadsschoon, recreatie en leefbaarheid of kwaliteit van de openbare ruimte met het toekennen van de kapvergunningen niet in het geding zijn geweest. Deze kritiek stond in geen enkel bezwaarschrift letterlijk beschreven, maar kwam de rechter zelf mee. Het is een goede vraag waar we de gemeente Leiden mee om de oren kunnen slaan bij iedere nieuwe kapvergunning die ze toekennen. En als we daarmee een paar bomen kunnen redden is het offer van de bomen op het ROC terrein niet helemaal voor niets geweest.


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Grootschalige kap in het Lammenschanspark

Sylviusterrein

Tijdens de kapverlening voor het grote aantal bomen op het ROC-terrein werd de kapvergunning voor heel wat bomen op het Sylviusterrein in Leiden afgegeven. En weer met uitblijven van een groencompensatieplan!
Hieronder leest u de pleitnota van de Bomenbond tijdens de zitting van de Beroep- en Bezwaarcommissie.

Leiden, 02-03-07

Pleitnota betreffende kapvergunning Sylvius terrein.

In september 2004 besloot de Leidse Gemeenteraad in te stemmen met het in juni van dat jaar verschenen Programma van Eisen “De Leeuwenhoek. Hoofdlijnen voor een stedelijk kenniscluster” als basis voor het door B & W op te stellen stedenbouwkundig plan en oorontwerp – bestemmingsplan Leeuwenhoek. In dit Programma van Eisen staat o.a.: “In de stedenbouwkundige planuitwerking zal specifiek rekening gehouden worden met de inpassing van bestaande waterlopen en bomen…”. Ook in de samenvatting, waar men zich beperkt tot de belangrijkste punten, staat onder `Groen en water’: “Er wordt rekening gehouden met de inpassing van de oude trambaan en bestaande waterlopen en bomen.”

De onlangs verleende vergunning voor het kappen van de bomen op het Sylviusterrein is een gevolg van deze stedenbouwkundige planuitwerking. Het gaat hier om het kappen van alle 133 daar aanwezige bomen.

De tegenstrijdigheid van deze beide gegevens kan ik op twee manieren verklaren:

a.
De betreffende opmerking over inpassen van bestaande bomen was een loze kreet, uitsluitend bedoeld om eventuele tegenstanders in de raad over de streep te halen. Je maakt een mooi boekje met mooie plaatjes, veel tekst en wat kreten als `groene dooradering’ en `rekening houden met bestaande bomen’. Als de raad dat heeft geaccordeerd kan je die kreten weer vergeten en ga je gewoon je gang.

b.
De betreffende opmerking is serieus bedoeld geweest en heeft bij de verdere planuitwerking steeds voorop gestaan. Pas na uitgebreid overleggen, passen en meten heeft men tot zijn grote teleurstelling moeten constateren dat het in dit geval niet mogelijk was om ook maar één van de 133 bomen te sparen.

In mijn meestal hardnekkige naïviteit ben ik geneigd het laatste te veronderstellen. Maar dan verwacht ik bij de motivatie van het verlenen van de kapvergunning iets terug te vinden van dat overleg, passen en meten en van die teleurstelling. Tot mijn verbazing vind ik daar niets van terug. Er staat slechts: “Voor het bouwrijp maken is het noodzakelijk het terrein integraal op te hogen. Het bestaande groen (met name bomen en grasland) kan hierdoor niet gehandhaafd worden. De nieuwe groenstructuur wordt aangelegd conform het stedenbouwkundig en landschappelijk plan.” Niets over hoeveel `bloed, zweet en tranen’ dit gekost heeft, uren vergaderen en slapeloze nachten omdat men niet heeft kunnen waar maken wat men plechtig had beloofd: rekening houden met bestaande bomen. Maar ook geen zakelijk vergelijkend kostenplaatje van verschillende alternatieven, waarbij meer dan nul bomen zouden kunnen worden gespaard.

Misschien kunt U zich voorstellen, dat de Bomenbond hierop in haar zienswijze reageerde met de term `onverantwoorde minachting voor natuurlijke elementen’. Het lijkt er toch op dat allereerst is uitgegaan van een stedenbouwkundig plan en dat achteraf blijkt dat er bomen in de weg staan, die dan dus moeten verdwijnen. Dat valt niet te verkopen als: rekening houden met bestaande bomen.

In de reactie van de gemeente op onze zienswijze wordt trouwens ook weer gesproken over de geplande groene zones in het gebied, als zijnde natuurlijke elementen. Bij recente discussies hierover blijkt steeds weer dat de opstellers van het plan hieronder iets geheel anders verstaan, zodat sportvelden daar ook bij horen, zelfs als ze met (groen) kunstgras worden bedekt.

In de Motivatie voor het verlenen van de kapvergunning wordt verwezen naar het Bomen onderzoek dat door Copijn Utrecht BV is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt, dat het hier in grote meerderheid (128 van de 133) gaat om bomen van goede conditie en hoge toekomstverwachting en behorende tot de soorten (populieren, wilgen, elzen, essen) die uitstekend passen in het `Hollandse landschapsidee’ zoals het plan beoogt uit te stralen. Het enige punt was dat Copijn niet kon garanderen, dat de bomen nog zo’n hoge toekomstverwachting zouden hebben, als er rondom 50 cm zand zou worden gestort.

De ophoging heeft inmiddels plaatsgevonden ten behoeve van de bouw van het HAL Allergy kantoor en laboratorium. De ophoging is zó ver van de bestaande bomen, dat er, zeker voor deze soorten, geen enkel gevaar bestaat dat ze er schade van zullen ondervinden.

Het moet mogelijk zijn om de nog te realiseren infrastructuur zo aan te leggen dat er heel wat bomen gespaard kunnen worden. Dit lijkt ons een interessante uitdaging voor een landschapsarchitect die over enige flexibiliteit en creativiteit beschikt. Wij zijn gaarne bereid hierover mee te denken.
Ook nu weer heeft de Commissie in haar advies het volgende gezegd:
“Klager (Bomenbond) heeft gesteld, dat het College een ruimere blik op groen en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur mist. De Commissie merkt op dat de kapvergunning geen betrekking heeft op bomen die voorkomen op de lijst met monumentale bomen, die bijzondere bescherming behoeven.”
Met andere woorden: alle houtopslag, dat niet als monumentaal is vastgelegd, is volkomen vogelvrij. Ja, vogelvrij zal het in Leiden worden als de natuur op deze manier door het College, de Raad en de Commissie van Beroep- en Bezwaarcommissie behandeld wordt. Dan hadden we in de pleitnota toch gelijk (dat wisten we trouwens al): het College mist een ruimere blik op groen en heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur.

 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment