Archief Nieuwsberichten

Zienswijze Bomenbond op Humanities Campus Doelencomplex

Een veelbesproken plan: de nieuwbouw van Universiteit Leiden op het stuk tussen Witte Singel en de Doelengracht (Doelencomplex) voor de ‘Humanities Campus‘, waarvoor 58 sociale-huurwoningen tussen Ceveringaplaats en Sebastiaansdoelen moeten verdwijnen. Twee eerbiedwaardig oude platanen en het onduidelijk bestemmen van gebieden voor groen vormden het aanknopingspunt voor een zienswijze van de Bomenbond Rijnland. Lees verder
 
Lees meer over Doelencomplex, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Leave a comment

Rapport over Bomenfonds Leiden roept veel vragen op

Het rapport van de Rekenkamercommissie over het Bomenfonds van de Gemeente Leiden roept veel vragen op bij de raadsleden. Naast hun eigen vragen hebben alle partijen ook de vragen van de Bomenbond overgenomen. Bij de vragen van de Bomenbond zit ook een overzicht van vergunningen die we niet hebben kunnen vinden in de Groenrapportage 2019 (30 stuks voor de kap van in totaal 938 bomen met een storting van ruim negen ton). 
Lees verder


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Actie: ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ Help mee!

Heb jij dat nou ook? Zo’n plek in de stad waar vroeger bomen hebben gestaan, maar dat je je inmiddels bijna niet meer kunt voorstellen hoe het toen was? Dat je ineens beseft: hier stonden vroeger bomen. Of dat je gewoon ergens langs loopt en denkt: waarom staat hier eigenlijk geen boom? Lees verder


 
Lees meer over Acties, Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Oegstgeest: nomineer een boom voor de Bomenlijst

De gemeente Oegstgeest wil de meest waardevolle en monumentale bomen opnemen op een Bomenlijst. Zo krijgen ze extra bescherming middels een kapverbod. Oegstgeestenaren kunnen tot 1 mei 2021 bomen nomineren die aan een aantal criteria voldoen. Lees verder op de website van de Gemeente Oegstgeest.


 
Lees meer over Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oegstgeest: nomineer een boom voor de Bomenlijst

Referendum Roomburgerpark geslaagd!

Zoals onze leden uit het Leidse inmiddels wel weten: er is met een grote meerderheid (66%) tegen het plan voor een vierde hockeyveld ten koste van het Roomburgerpark gestemd. Veel leden van de Bomenbond hebben hier actief campagne voor gevoerd. We bedanken onze leden voor de steun en medewerking in alle stappen naar deze uitslag!

Lees verder


 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Roomburgerpark | Geplaatst op | Leave a comment

Bezwaren kunstgras ASC afgewezen, club legt velden aan

Op 29 december 2020 stond de Bomenbond samen met de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest en een omwonende bij de voorzieningenrechter met het bezwaar tegen de aanleg van twee kunstgrasvelden bij Sportclub ASC Oegstgeest. Op 12 januari 2021 was de uitspraak, waarin ons bezwaar helaas werd afgewezen.

Lees verder
 
Lees meer over ASC, Kunstgras, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bezwaren kunstgras ASC afgewezen, club legt velden aan

Zienswijze Bomenbond Rijnland op nieuwe Bomenverordening Leiden

De Bomenbond Rijnland heeft een uitgebreide zienswijze geschreven op de concept nieuwe Bomenverordening Leiden. U leest hem hier: 20210316 Zienswijze BBR [PDF]

Voor uitgebreide informatie en inspiratie voor uw eigen zienswijze kijkt u op de pagina Dossier Nieuwe Bomenverordening Leiden.

Lees verder
 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Groene Kaart, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Bomenbond Rijnland op nieuwe Bomenverordening Leiden

Uitzending Sleutelstad debat Referendum Roomburgerpark

Dick de Vos nam deel aan het debat Referendum Roomburgerpark op Sleutelstad TV/Online. Kijk het hieronder terug.

Lees verder


 
Lees meer over Geen categorie, Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Leave a comment

Vragen en antwoorden nieuwe Bomenverordening Leiden

Afgelopen vrijdag 12 maart hield de Gemeente Leiden een extra informatieronde over de concept-Bomenverordening 2021. Op die dag werden ook de antwoorden ontvangen op vragen van een groep belangstellenden en de Bomenbond. U vindt ze in dit document [PDF].

Voor inspiratie voor uw eigen zienswijze gaat u naar de speciale pagina op deze site!
Let op: laatste mogelijkheid om te reageren is donderdag 18 maart a.s!

Lees verder


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Extra informatieavond voorstel nieuwe Bomenverordening Leiden

De Gemeente Leiden organiseert een extra informatieavond over het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening. Heeft u vragen over dit voorstel? Vrijdagavond 12 maart a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur houdt de gemeente een digitale sessie met toelichting en antwoorden. Lees verder


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Oproep: zienswijzen voor Nieuwe Bomenverordening Leiden

Update: tot en met donderdag 18 maart – het college heeft de termijn verlengd – kan iedereen een zienswijze op de concept Nieuwe Bomenverordening van de Gemeente Leiden indienen.

Om u hierbij te helpen hebben we op onze website de belangrijkste stukken bij elkaar gezet. U vindt er ook een voorbeeld en zienswijzen van anderen. Voor vragen over teksten of uw brief: mail naar secretaris@bomenbondrijnland.nl. Klimt u in de pen?

Ga naar ons dossier: Nieuwe Bomenverordening Leiden

Lees verder


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Leave a comment

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van  bomen met een gelijke ecologische waarde. In de praktijk lukt dat slechts ten dele. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Lees verder


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | 2 reacties | 2 Comments

Uitspraak Europees hof over nieuwe Omgevingswet

De afgelopen jaren is gewerkt aan een wetswijziging om van 26 wetten naar één nieuwe Omgevingswet te komen.

Lees verder


 
Lees meer over Leestafel, Nieuws | Geplaatst op | Leave a comment

Voor nieuwe sporthal dreigt kap op vier plaatsen in groene zoom

Vorig jaar stemde de raad in met het plan voor de bouw van de sporthal aan de Boshuizerkade. Het raadsvoorstel was heel stellig: “Bestaande groene rand met bomen en water is uitgangspunt voor het ontwerp”. En wat zien bewoners tijdens de info avond in januari: op maar liefst vier plekken wordt de groene rand gekapt voor extra doorgangen! Lees voor meer informatie deze heldere brief van een bewoonster in het LD van 29 jan j.l.

Lees verder


 
Lees meer over Geen categorie, Leiden, Sporthal Boshuizerkade | Geplaatst op | Leave a comment

Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Met veel bombarie heeft het college van Leiden deze week het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening gepresenteerd, met als slogan ‘De Groene Norm’. We komen er nog uitgebreider op terug maar vinden de regeling een verslechtering ten opzichte van de huidige Bomenverordening. De regeling is hopeloos ingewikkeld, vergunningen kunnen worden vervangen door meldingen en de Groene Kaart wordt afgeschaft. Hoezo meer bomen beschermd?

Lees verder


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Red het Roomburgerpark!

Ondanks alle zinnige argumenten heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met het kaderbesluit ‘Wijksportpark Roomburg’. Alleen een referendum kan de kap van 67 bomen en de aanleg van 6000 m2 plastic kunstgras nog tegenhouden. Hiervoor zijn vorige maand bijna 2000 handgeschreven handtekeningen opgehaald waarna de referendumprocedure kon worden opgestart.Lees verder


 
Lees meer over Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Leave a comment

Uitdagend plan van bewoners voor de Kaasmarkt, Leiden

In plaats van kadewoningen alle bomen behouden en een autoluw groen plein inrichten rond de bestaande prachtige oude platanen: dat is het voorstel van het Burgerinitiatief KaasmarktPark.Lees verder


 
Lees meer over Kaasmarkt, Leiden, Nieuws | Geplaatst op | Leave a comment

Vergunning twee kunstgrasvelden in Overveerpolder ASC Oegstgeest afgegeven

Voetbal- en cricketclub ASC meldt op haar website dat de gemeente Oegstgeest de benodigde vergunning voor de twee gewenste kunstgrasvelden op dinsdag 3/11 heeft verleend. De club onderzoekt nu hoe en wanneer de kunstgrasvelden kunnen worden aangelegd. De Bomenbond Rijnland en de Stichting behoud dorpskarakter Oegstgeest (SBDO) gaan samen de vergunning aanvechten en een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de aanleg van het kunstgras tijdens deze procedure niet kan beginnen. 

Lees verder


 
Lees meer over ASC, Nieuws, Oegstgeest | Geplaatst op | Leave a comment

Behoud de platanen voor de kauwen

Voor het zomerreces 2020 heeft de Bomenbond Rijnland zich sterk gemaakt voor het behoud van de 17 platanen aan de Parmentierweg. In de gebiedsvisie voor de Schipholweg wordt ruim baan gemaakt voor bredere en hogere bebouwing op de bestaande kantoorlocaties. Zo breed zelfs dat het plantsoen met mooie platanen aan de Parmentierweg zou moeten wijken. Het parkje is al jaren een rustplaats voor een indrukwekkende kolonie kauwen (zo’n 350 vogels). Daarnaast biedt het broodnodig groen tussen alle steenkolossen. De kauw is een nuttige stadsvogel die bovendien beschermd wordt door de Wet Natuurbescherming. Nogal wat raadsfracties bleken wel gevoelig voor behoud van het park. De bouwer gaf desgevraagd aan dat hij bereid was mee te denken en zijn plannen eventueel aan te passen.


 
Lees meer over Leiden, Nieuws, Schipholweg | Geplaatst op | Leave a comment

Boombeschermer vraagt om kap

Edwin Brussee, boombeschermer in Leiderdorp, heeft de gemeente Leiderdorp gewezen op de kapplicht van zieke iepen. Zijn pleidooi in het Leidsch Dagblad van 13 aug 2020: kap de twee zieke iepen vóór de andere twee ook ziek worden. Vandaag werd de boom gekapt.

,,De boom heeft te lang al gestaan, terwijl de tekenen van iepenziekte reeds overduidelijk zichtbaar waren en ik dit tijdig had aangegeven’’, zegt Brussee. Hij is blij dat de boom nu weg is en hoopt dat de andere twee iepen die er staan nog niet zijn aangetast. Van het oorspronkelijke groepje van vier meer dan tachtig jaar oude iepen zijn er nu twee gesneuveld.

Lees verder in het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Boomziekten, Leiderdorp | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

De Bomenbond heeft zich krachtig verzet tegen de plannen om het openbare Roomburgerpark op te offeren voor een vierde veld van de hockeyclub die daar ook zit. Kunstgras aanleggen kan nooit een toename van de biodiversiteit inhouden, vinden wij. We ondersteunen de Vereniging Vrienden van het Roomburgerpark.

Lees verder.


 
Lees meer over Leiden, Roomburgerpark | Geplaatst op | Tagged , , , , , | Leave a comment

Geen bomenkap voor nieuwe fietsroutes

Aanleg van fietsroutes gaat steeds vaker ten koste van bomen. Zo ook in Leiden waar o.a. voor de nieuwe inrichting van de ventweg langs Haagweg bomen zullen worden gekapt en de nodige heesters en struiken zullen worden verwijderd. Om aandacht te vragen voor deze strijdigheid tussen twee duurzaamheidsambities (meer fietsverkeer en meer groen) hebben we op 8 juli 2020 een uitgebreide zienswijze ingediend op het concept Beleidsprogramma Fiets 2020 – 2030 van de gemeente Leiden.


 

Lees meer over Fietsroutes, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , | Leave a comment

Pokerspel in de Geesten

Endegeest en Rhijngeest zijn de twee natuurparels van Oegstgeest. Projectontwikkelaars wachten echter likkebaardend op een kans om er dure appartementen te bouwen, ten koste van het groen. Dat dreigde bijna te gebeuren, middels geheime afspraken, buitenspel zetten van de raad en een ondoorzichtig democratisch proces. Tot de VVD de steun voor dit plan introk. Daarop trad de wethouder af. De Bomenbond was er intensief bij betrokken en heeft een paar keer ingesproken en gelobbyd. Het plan is nu weer terug bij af. Er komt een nieuw plan. Lees verder…


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , , , | Leave a comment

Bomenbond tegen kunstgrasvelden ASC Overveerpolder

De Bomenbond heeft ingesproken tegen het voornemen van voetbal- en cricketvereniging ASC in Oegstgeest om er kunstgras aan te leggen. Dit tegen alle afspraken in die bij de verhuizing waren gemaakt. De gemeenteraad hield het college niet aan de bestaande afspraken maar nam het besluit om een nieuw bestemmingsplan te maken. Hiermee ligt alles weer open: ASC zal in elk geval alles uit de kast trekken om de nut en noodzaak van kunstgras aan te tonen. De Bomenbond zal krachtig weerwerk bieden!
Lees verder…


 
Lees meer over ASC, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , , , | Leave a comment

Onttrekking aan het Bomenfonds van ruim 6 ton

In de commissie Leefbaarheid speelde het voorstel om ruim 6 ton uit het Bomenfonds over te hevelen naar een ‘Reserve Bomen en Openbaar Groen’.
Een aantal partijen en ook de wethouder kozen voor een verstandig alternatief, zodat dit geld nu eerst in een Reserve Bomen wordt gestopt.
Meer weten? Lees: inspraak Bomenbond cie LB 20200702


 
Lees meer over Bomenfonds Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Leave a comment

Gebiedsvisie Schipholweg Leiden

Of de commissie Stedelijke Ontwikkeling oog heeft voor het belang van het plantsoen met de 17 platanen zal later blijken. Wilt u meer over ons standpunt weten, lees: Inspraak Bomenbond Gebiedsvisie schipholweg 20200702


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Leave a comment

De natuur in de Geesten

De Bomenbond heeft ingesproken over de plannen voor de Geesten in Oegstgeest. Op Landgoed Endegeest dreigde woningbouw en Park Rhijngeest wil men ‘opknappen’ – meestal een teken dat de natuurwaarden daar achteruit gaan. Politiek is het een wespennest worden. Het liep zo hoog op dat de wethouder is afgetreden. Lees verder….


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Leave a comment

De bomen op de Kaasmarkt in Leiden zijn vogelvrij

Bea Hoogheid, secretaris van de Bomenbond, hield de volgende inspraak in de gemeenteraad van Leiden.

Bomenbond Rijnland bij agendapunt 9 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt, vergadering Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 19 mei 2020

Geachte voorzitter en leden van de commissie SO

Volgens de bomeninventarisatie van juli 2016 staan er 23 bomen in het ontwikkelgebied Kaasmarkt, waaronder 11 platanen. De vier oudste zijn in 1952 aangeplant, de andere tussen 1970 en 1972. Mits er standplaatsverbetering en wat achterstallig onderhoud plaatsvindt kunnen deze bomen makkelijk nog eens 40 jaar mee. Hetzelfde geldt voor de 8 lindes langs de kade, inmiddels 45 jaar oud.

De tekst van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) wekt de indruk dat het merendeel van de bomen ter plekke behouden kan blijven:(blz. 17)  het vertrekpunt is een groen binnenstadsplein aan het water en – ik citeer –  “De bestaande volwassen bomen vormen de basis voor de groene uitstraling van de ruimten.”

Dat geldt echter niet voor een aantal lindes want op blz 28 wordt bij de locatie van de grachtenpanden gemeld: “ De bebouwing gaat ten koste van 5 lindes aan de kade en 1 grote plataan. De plataan is verplantbaar en krijgt bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt.”

Ook aan de invloed van de bouwwerkzaamheden is gedacht. Zo wordt op blz 12 van de Inspraaknota gemeld: “De gemeente hecht zeer veel waarde aan de aanwezige bomen, met name de platanen, omdat zij bepalend zijn voor het karakter van de plek. Bij de bouwwerkzaamheden zal de conditie van de bomen nauwlettend in de gaten gehouden worden.(…)”

Het klinkt te mooi om waar te zijn en het ís dan ook niet waar.

Vanaf begin 2017 heeft de Bomenbond bij inmiddels vier opeenvolgende projectcoördinatoren gewezen op de manco’s in het rapport uit 2016. Zonder nader onderzoek is de aanname van het behoud van de platanen en zeker ook de verplantbaarheid van het grootste exemplaar op de hoek met de Hooigracht niet meer dan ‘wensdenken’.

Wij hebben 4 vragen en opmerkingen:

 • Hoe denkt het college de platanen bij cluster III te sparen? Wij hebben grote twijfels.

Meten is weten.  Rekent u even mee? De afstand tussen kademuur en de stamvoet van de vier platanen is amper 14 meter. In de bestrating is wortelopdruk te zien vanaf de stam tot op 2 meter van de kademuur. Het is dan ook aannemelijk dat veel wortels – waaronder die voor de stabiliteit –  tot zeker 10 meter vanaf de stamvoet richting kade lopen. Dit betekent dat voor de aanleg van de bouwput het wortelpakket rondom zo’n 4 meter zal moeten worden ingekort om kavels met een diepte van 8 meter (blz 28 SPvE) mogelijk te maken. Als de bomen dit al overleven zien ze er in ieder geval niet fraai meer uit omdat inname van het wortelpakket ook sterke reductie van de kroon vergt.

 • Conditie bewaken tijdens de bouw: hoe ziet de toezichthouder dit voor zich?

Tijdens de bouw van de clusters I, II en IV is sprake van veel en zwaar bouwverkeer. Dit leidt onvermijdelijk tot grote belasting van de wortelpakketten van de meeste platanen (zeker die bij de entree aan de Hooigracht) en tot schadelijke verdichting van de grond.                                                    Bij de bouw van de grachtenpanden dreigt bovendien verdroging van de wortelpakketten door wegsijpelend water richting bouwput. Hoe denkt men in dergelijke omstandigheden de conditie van de bomen te kunnen bewaken?                                                                                                                                             Natuurlijk is voor alles een oplossing te bedenken (aanvoer bouwmaterialen via het water, slaan van een damwand) maar wel tegen extra kosten.                                                                                                             Veel bouwverkeer betekent overigens ook grote kans op beschadiging van de kronen van de bomen. Of is het de bedoeling alle platanen uit voorzorg maar te knotten?

 • Hoe serieus neem het college haar eigen plannen tot verplanten?

Het college suggereert dat er voor de plataan bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt gevonden kan worden. Wij kunnen dit niet serieus nemen. Zeker niet in het licht van de nadrukkelijke vermelding dat het SPvE niet ingaat op de inrichtingvan de Kaasmarkt.  Bedenk wel: we hebben het over een boom met een hoogte van 18 meter en een omtrek van 2,5 meter. Verplanting van zo’n boom vraagt jarenlange voorbereiding. Vóór je daaraan begint is veel meer onderzoek nodig dan de enkele proefboringen uit 2016.                                                                                                                             Maar als we toch mogen ‘wensdenken’: volgens hetzelfde rapport zijn ook alle lindes verplantbaar….

 • Waarom is er geen Bomen Effectanalyse (BEA) gemaakt?

U herinnert zich misschien nog de pijnlijke discussie over de kap van drie grote bomen voor de brug naar het Schuttersveld. De vraag die toen opkwam is of het college deze consequentie duidelijker aan de orde had moeten stellen bij de voorbereidende besluiten.                                                                  Ook bij dit ontwikkelgebied is de helderheid rond de bomen ver te zoeken. Talloze voorstudies zijn verricht, o.a. voor het parkeren. Een grondige Bomen-Effectanalyse kost een fractie van de kosten van deze parkeerstudies maar opnieuw ging het BLIK weer vóór de BOOM. Gevolg is dat u nu moet beslissen op grond van niet onderbouwde aannames over behoud of verplanten van bomen.

Wij stellen dan ook voor dat er alsnog op korte termijn een BEA wordt uitgevoerd zodat helder wordt hoeveel bomen uiteindelijk behouden of verplant kunnen worden.

Ik dank u voor uw aandacht.


 
Lees meer over Kaasmarkt, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Opinie: ‘Er komt geen vierde hockeyveld in Roomburg’

Opinieartikel, verschenen in Leidsch Nieuwsblad, 17 mei 2020

Bomenbond: ‘Er komt geen vierde hockeyveld in Roomburg’

“Hockey is razend populair in Leiden, de vereniging krijgt een vierde veld in het park” stelt Bas Pietersen, voorzitter LHC Roomburg in het LN van 14 mei jl. Vreemd, want we kennen die plannen nog niet. Pietersen spreekt hiermee in elk geval voor zijn beurt, gezien de voorwaarden die de gemeenteraad aan zo’n uitbreiding heeft gesteld. Een extra hockeyveld kan er namelijk alleen komen als 1) de biodiversiteit en de ecologische waarden aantoonbaar worden uitgebreid, 2) de klimaatadaptatie aantoonbaar wordt verbeterd en 3) de ongestoordheid / prettige parkbeleving tenminste gelijk blijft of wordt verbeterd.

Biodiversiteit is een samenvoeging van ‘biologisch’ en ‘diversiteit’. Het gaat dus om de verscheidenheid aan planten, dieren in een gebied. In het algemeen geldt: hoe groter een gebied, hoe meer soorten je er vindt. Om de biodiversiteit te laten toenemen, zouden in elk geval het aantal vierkante meters onverhard gebied in het Roomburgerpark erop vooruit moeten gaan. Maar door de nieuwe plannen wordt het park juist kleiner, en intensiever gebruikt. Zouden beschermde planten zoals Daslook, Kleine Ratelaar, Slanke Sleutelbloem en de Gele Kornoelje een toename van de betreding overleven? En wat te denken van de wilde bijen en andere insecten, die minder bloeiende planten, dus ook minder voedsel zullen vinden. Er gaan ook verschillende oude bomen verdwijnen. Er komen dan wel weer jonge bomen voor terug, maar het duurt weer minstens 50 jaar voor die weer nest- en schuilgelegenheid gaan bieden aan bijvoorbeeld boomkruiper, bosuil, boomklever, groene specht en tal van vleermuizen. Allemaal dieren die nu in het Roomburgerpark voorkomen. Wij denken dat de biodiversiteit er eerder op achteruit zal gaan, dan toenemen.

Over de klimaatadaptatie is veel te zeggen. Het lijkt ons dat aanleggen van een extra hockeyveld van kunstgras in elk geval zal leiden tot meer hittestress. Ook de effecten op het waterverbruik zijn ons nog niet duidelijk.

Dan het derde criterium: de ongestoorde parkbeleving: die zal eerder afnemen dan toenemen. De hockeyclub wijst telkens op de groeibehoefte vanuit de ledengroei. Daarvoor zou dan een stuk openbaar park moeten worden opgeofferd. Echter, de natuurliefhebbers kunnen andersom geredeneerd precies hetzelfde claimen. Leiden groeit, en al die Leidenaren hebben ook steeds meer vrije tijd, dus trekken ze meer de natuur in. Natuur is hot. Gaan die natuurliefhebbers nu eisen dat er een van de hockeyvelden moet worden teruggeven aan de natuur? Nee, natuurlijk niet: leven en laten leven. In het geval van de planten en dieren letterlijk.

Kortom: de nieuwe inrichting voldoet geen van de drie criteria van het amendement. Wij vertrouwen erop dat het college dit inziet. Dat houdt in dat het vierde hockeyveld er niet komt. Als de gemeenteraad zichzelf serieus neemt.

Dick de Vos


 
Lees meer over Leiden, Opinie, Roomburgerpark | Geplaatst op | Tagged , , , , | Leave a comment

De Gebiedsvisie Schipholweg en andere sores

Vorige maand heeft de Bomenbond een zienswijze ingediend over de vergaande bebouwingsplannen voor de Schipholweg ter hoogte van de Parmentierweg waarbij de platanen tussen de huidige flats moeten verdwijnen. Die tekst ziet u hieronder.

Vrij snel daarna zaten we met aannemer Du Prie om tafel om te begrijpen waarom een aantal haagbeuken langs de Schipholweg moeten wijken voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. En op 16 januari maakten insprekers in de commissie Stedelijke Ontwikkeling duidelijk  dat er met de hoeveelheid nieuw steen eigenlijk geen sprake is van verrijking ondanks de titel “Verrijking stedenbouwkundig plan Stationsgebied”. En binnenkort wordt de laatste groene stapsteen uitgegumd met de plannen voor de Ypenburgbocht.

Wil de laatste boom de deur dichtdoen?

Lees de ingediende zienswijze van de Bomenbond Rijnland: Zienswijze Bomenbond op concept Gebiedsvisie Schipholweg Leiden 1461457


 
Lees meer over Leiden, Schipholweg | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Ambitieuze bouwplannen Leiden. Groen als gewillig (?) slachtoffer…

Dat Leiden met de jaren voller en voller wordt, kan een ieder ervaren.
Dat het groen en de leefbaarheid steeds meer onder druk komen te staan eveneens.  En de beker is nog lang niet leeg.  Er staat de Leidenaar nog van alles te wachten.Leids Universitair Weekblad Mare dook in de plannen en onderwierp een en ander aan een analyse: https://www.mareonline.nl/achtergrond/dit-is-en-wordt-er-allemaal-gebouwd/


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Naturalis: wel of geen daktuin?

Museum Naturalis in Leiden zou een daktuin krijgen: de tuin van Trix. De vraag was alleen wanneer. Hierover heeft de Bomenbond eerder aan de bel getrokken. Raadslid Lianne Raat van de Partij voor de Dieren dook er verder is en stelde technische vragen. Op 7 nov jl. geeft wethouder Dirkse antwoord: de planning van de tuin vindt hij ‘een zaak van Naturalis’. Ook  brengt hij de nuancering aan dat ‘het gaat om de aanleg van een biodiversiteitstuin’, dat kan dus ook op de grond.

Een misser van Dirkse, want in de afwegingen bij de kapvergunning is duidelijk een daktuin toegezegd. Dat was namelijk de reden dat de Bomenbond zich morrend heeft neergelegd bij de kap van 21 bomen (plus 35 kleinere) op het huidige parkeerterrein. De daktuin zou 7000 vierkante meter groot worden. Als die dus niet doorgaat. moet die 7000 m2 uit de directe omgeving van Naturalis te voorschijn getoverd worden. Wij zijn benieuwd hoe Naturalis en Dirkse dit denken te gaan oplossen….


 
Lees meer over Leiden, Naturalis | Geplaatst op | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kappen voor biodiversiteit?

Het college van Leiden wil gezonde populieren kappen langs de Wassenaarseweg, dit tegen alle uitgangspunten van de Leidse Bomenverordening in. Het argument voor deze kap is dat hiermee ruimte ontstaat voor een meer diverse ondergroei.

Het college haalt hiermee één van de aanbevelingen uit het adviesrapport Biodivers Leiden Bio Science Park (6 juni 2018) uit zijn context en gebruikt dit als vrijbrief om te kappen. Eén van opstellers van het rapport reageerde naar ons als volgt: “Het verbaast mij te lezen dat onze aanbeveling wordt gelezen als dat geadviseerd wordt om populieren te kappen. De strekking van het hele rapport is om juist terughoudend te zijn met kappen vanwege de waarde van oud hout. Als er echter toch gekapt gaat worden, is onze aanbeveling om dat zeker niet over de hele linie in een keer te doen (omdat alle bomen even oud zijn en de rijen eiken al zijn geplant), maar gefaseerd om zodoende de lineaire structuur uit te laten komen. En ook om tot een meer diversere bomenrij te komen door soorten om en om te laten staan. In de reactie wordt gesuggereerd dat er bomen weggehaald gaan worden zonder herplant. Op zich is dan de ecologische redenering juist, maar de herplant staat er al in de vorm van eiken die veel meer loof en dus bladafval+schaduw geven. Dus het argument gaat niet op.”

Dat wordt nog wel ‘een dingetje’ als het college dit plan echt wil doorzetten. Misschien dat er meer winst te behalen is door de massale parkeerdruk van kermistrucks tegen te gaan die jaarlijks op dezelfde Wassenaarseweg de ondergrond totaal verplettert….

18 oktober 2019


 
Lees meer over Bio Science Park, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kappen voor biodiversiteit?

KANSEN OF KAPPEN: HOE COMPENSEER JE ZO’N ZO’N SLORDIGE 500 BOMEN?

Naar een schatting door de Bomenbond zijn de afgelopen 10 jaar vergunningen afgegeven voor de kap van zo’n 1500 bomen. Op deze kapkaart staan de ons bekende plekken waar gekapt is (bijvoobeeld 1 = het Bio Science Park), een vergunning voor kap is verleend (nr 21 Hooigracht) of kap dreigt (nr 28 combibad). Bij dit alles zijn de duizenden bomen voor de Rijnlandroute (nr 35) nog niet eens is meegeteld. Of alle kap is gecompenseerd met nieuwe aanplant valt niet na te gaan. Het is ook maar de vraag of de gemeente dit zelf weet.


 
Lees meer over Bio Science Park, Bomenbeleidsplan Leiden, Groene Kaart, Leiden, Rijnlandroute | Geplaatst op | Tagged , , , | Leave a comment

BOMENBOND: schiet op met ‘tuin van Trix’

LEIDSCH DAGBLAD – Binnert Jan Glastra | 28 aug. 2019

Naast alle (begrijpelijke) positieve aandacht vestigt woordvoerder Dick de Vos namens Bomenbond Rijnland toch ook nog even graag de aandacht op uitstel van de daktuin van museum Naturalis.

Klik op onderstaande link voor het gehele artikel:

LDNaturalisaug2019


 
Lees meer over Leiden, Naturalis | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

KAALSLAG VLIETLAND DREIGT!

 
Brieven van belangenorganisaties (o.a.de Vereniging van vrienden van Vlietland, Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, de Bomenbond) en van ca. 60 bewoners, raadsvragen in Leiden van GL en PvdD: het is duidelijk dat de voor september aangekondigde kaalslag in Vietland op breed protest stuit. De provincie kiest voor lapmiddelen boven gedegen meerjarenbeheer!
Klik onderstaande link aan en lees de Open Brief, die Bomenbond Rijnland 7 augustus 2019 aan GS en PS van Zuid Holland heeft gestuurd:

Vlietlandkap2_2019_OpenbriefCollege


 
Lees meer over Leiden, Vlietland | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

In een dichtbebouwde stad heeft de natuur geen schijn van (groene) kans

Dinsdag 28 mei sprak de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden over de Groene Kansenkaart. Dat is een actie van de gemeente Leiden om de stad te vergroenen. Enige tijd daarvoor was er al ingesproken over dit onderwerp door de secretaris van de Bomenbond.

Dat was te merken in de reacties van de politieke partijen: door veel partijen werd de bijdrage van de Bomenbond in de discussie naar voren gebracht. Opvallend was het draagvlak bij vrijwel alle partijen voor biodiversiteit: de recente notitie van de VN over dit onderwerp was bij de Leidse Raad als Gods woord in een ouderling ingedaald.
Het leek wel of de wethouder zich de koning te rijk voelde bij alle plannen om zelfs het kleinste servet van een bloembak te voorzien en het tafellaken te honoreren met ecologisch verantwoorde flora. Is de Bomenbond blij met de groene kansen? Natuurlijk, want die zijn hard nodig in onze tijd.

De strategie van de Bomenbond Rijnland is om zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van de plannen van gemeenten betrokken te zijn en zo te bewaken, dat er ook werkelijk alles aan is gedaan om het kappen van grotere bomen te voorkomen. Daarnaast spannen we ons in om de regelgeving voor de bescherming van de natuur zo stringent mogelijk te krijgen. Daarbij is biodiversiteit leidend. Het blijkt haast ondoenlijk om alle (klein- en grootschalige) projecten te volgen.
Bouw- en leefbaarheidplannen staan op gespannen voet, maar worden door de onvoldoende  samenwerking tussen departementen nauwelijks op elkaar afgestemd. Het gevolg is dat steen het meestentijds wint van het groen. Daar helpt geen referendum of burgerprotest tegen.

Al decennia wordt er over het milieu en het klimaat gesproken. De kranten staan er vol van. Maar zijn de politici er ook echt vol van? Bij de renovatie en de aanleg van stadswijken lijken vooral de steenfabrieken goed garen te spinnen. Verstening heeft op alle fronten toegeslagen. Parken worden onderhoudsvrije evenementgebieden met kunstgrasvelden, het plein rondom Molen de Valk wordt zonder blikken of blozen een groen evenementplein genoemd enz.

De Groene kansenkaart lijkt op het oog een goede maatregel. Het lijkt geweldig om van iedere rechtgeaarde Leidenaar een ranger te maken. Maar vergeet niet dat de Groene kansenkaart de gevolgen moet maskeren van het bouwen van nog eens 8.500 woningen in een stad, die al zeer weinig groen kent. Daarmee wordt de biodiversiteit de nek omgedraaid.
Als voorbeeld: in mijn woonwijk broedde altijd een paartje scholeksters. Ze maakten dankbaar gebruik van een groot grasveld en open plekken. Het grote grasveld werd bebouwd, waardoor de plek verdween waar de jongen vliegles kregen. Die lessen werden dus gegeven op de straat voor het Diaconessenhuis. Toen ik daar een dag later langskwam, lag er op straat een platgereden jonge scholekster. Dat is het gevolg van het gemeentelijk beleid om de stad vol te bouwen. Mijn scholekster heeft niets aan een minibosje of een straat, waar drie stoeptegels tegen groene planten zijn uitgeruild. Echte biodiversiteit vergt meer, veel meer.

Kortom: Het wordt tijd voor een samenhangend beleid met meer visie, met ook een grotere rol voor stadsecologen. Een beter milieu begint bij jezelf, maar de overheid hoort hierin wel degelijk het voortouw te nemen. Dat is zij aan de burgers verplicht!

Arjan Korevaar


 
Lees meer over Leiden, Opinie | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/CVDR613176/CVDR613176_1.html


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Bomenverordening Oegstgeest 2010

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Oegstgeest/CVDR76113.html


 
Lees meer over Bomenverorderingen Oegstgeest | Geplaatst op | Leave a comment

Uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Leave a comment

Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2018


 
Lees meer over Bomenverordeningen Leiderdorp | Geplaatst op | Leave a comment

Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp

Bomenbeleidsplan_2017_Leiderdorp_met_bijlagen_herzien_mei2017 (1)


 
Lees meer over Bomenbeleidsplan Leiderdorp | Geplaatst op | Leave a comment

Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

LEIDERDORPS WEEKBLAD.NL  –  donderdag  4 juli 2019

Op het terrein op de hoek van de Brittenburg en de Brittenstein, waar woningcorporatie Rijnhart Wonen momenteel 56 sociale huurappartementen bouwt, moeten tien tot twaalf bomen meer worden gekapt dan oorspronkelijk was aangegeven. Bovendien komt, als de bouw klaar is, minder groen terug dan was gepland. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een dinsdag 2 juli aan de gemeenteraad verstuurde brief.

Door: Corrie van der Laan

Lees verder


 
Lees meer over Leiderdorp | Geplaatst op | Tagged , | Leave a comment

Energiepark: wordt dit park echt groen?

Woensdagavond 12 december 2018 bezocht Bomenbond Rijnland de eerste bijeenkomst “Toekomst Energiepark” in het gebouw “Nieuwe Energie”.  Het gebied (zie afbeelding) krijgt een nieuwe invulling. Deelnemers waren grotendeels buurtbewoners, zo bleek.

Simone Eefting (senior projectleider Energiepark) en Remko Slavenburg (stedenbouwkundige) gaven aan wat de ideeën zijn:
Het gebied moet GROEN worden (een woord als park is daarvoor niet altijd een garantie, denk bijv. aan het Churchillpark), plaats bieden aan wonen (ook voor senioren), werkruimte voor kleine ondernemers, kantoren, horeca en kleinschalige evenementen. Wiecher Steenge van wijkvereniging Noordervest-Molenbuurt somde de kansen, problemen én zorgen op. Men is huiverig voor te grote evenementen en parkeerdruk. Dit laatste wekt wat bevreemding met een gigantische parkeergarage in de buurt. Je zou toch denken, dat de gemeente wil dat die ook eens vol komt te staan met auto’s. En wat is nou 100 meter lopen voor de gemiddelde mens?

De vooraf ingevulde (973) enquêtes gaven aan, dat de overgrote meerderheid (liefst 87%!) MEER GROEN wil. Het is nu maar afwachten of dit ook gaat gebeuren.
Zo groot is het gebied niet, men wil wel erg veel realiseren. In de praktijk leidt dat vaak tot versnippering. Positief lijkt het, dat de bevolking serieus wordt betrokken bij het geheel. Het is afwachten of deze burgerparticipatie straks ook zichtbaar wordt (Zal de politiek de plannen niet teveel ‘uitkleden’?). Een kleine werkgroep van zo’n 20 deelnemers zal hierin het voortouw gaan nemen.

Er komen nog minstens 3 bijeenkomsten, de eerste 2 op 30 januari en 26 maart volgend jaar. Aanmelden kan via www.leiden.nl/energiepark.
Uitdrukkelijk en terecht werd gemeld: beide bijeenkomsten moeten bij interesse worden bezocht om herhaling van zetten e.d. te voorkomen.

Bomenbond Rijnland zal e.e.a. met veel interesse volgen.
Onze mooie stad kan én moet veel groener. Dat is in ons aller belang (economische ontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan van de leefbaarheid!). Hopelijk wordt mede door onze inzet Leiden (eindelijk!) ietsje groener. Het is bijzonder hard nodig!


 
Lees meer over Energiepark, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Energiepark: wordt dit park echt groen?

Bomenkap Leimuiden niet zonder tegengeluiden!

Niet alle burgers laten de kap van bomen geruisloos aan zich voorbijgaan.
Te vaak denken gemeentes dat men dit ongestraft kan (blijven) doen.
Het wordt tijd dat een ieder beseft dat bomen ook graag oud willen worden.

Zie artikel: Comité Red de Beuken naar Ombudsman RTV Lokaal Kaag & Braassem 26 oktober 2018.


 
Lees meer over Kaag & Braassem, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap Leimuiden niet zonder tegengeluiden!

Bomenbond: alle bomen Oegstgeest beschermen

De Bomenbond heeft een zienswijze ingediend op de concept Bomenverordening van Oegstgeest. Deze verordening is een uitwerking van het Bomenbeleidsplan 2018, waarover we hebben meegedacht. De verordening is in een aantal opzichten beter, maar in een aantal opzichten ook slechter voor de bescherming van de bomen.

Verbeterpunten zijn:

 • Behalve monumentale en waardevolle bomen zijn nu ook boomgebieden vergunningsplichtig.
 • De criteria voor de kap zijn helder en kunnen zo worden getoetst.
 • Alternatieven voor bomenkap moeten worden onderzocht; pas daarna kan tot kap worden overgegaan.

Een verslechtering is:

 • Alleen bomen met een stamomtrek van 31 centimeter worden nu vergunningsplichtig. Dat was 47 cm.

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

 • Breid de Bomenverordening uit tot heel het Oegstgeester grondgebied, dus niet alleen de groengebieden, maar álle bomen in de openbare ruimte.
 • Geef burgers en de gemeenteraad inspraak om individuele bomen of boomgebieden toe te voegen aan of af te voeren van de lijst beschermde bomen.
 • Maak ‘dunning’ eveneens vergunningsplichtig. Schakel altijd een boomexpert in, ook als het gaat om een bosje ‘uit te dunnen’.
 • Formuleer een Overlastprotocol waardoor klachten over bijvoorbeeld wortelopdruk, schaduw, bladafval, vogelgeluiden of uitwerpselen enzovoort, via een puntenstelsel worden gescoord. Dit voorkomt willekeur en zorgt voor transparantie in de afweging van klachten.

Onze zienswijze is hier te lezen: Zienswijze Bomenbond Bomenverordening Oegstgeest.

18 oktober 2018


 
Lees meer over Bomenverorderingen Oegstgeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Kaalslag tijdens vaststelling Leidse Groene Kaart

Martine Leewis trapte vóór de zomer af in de Leidse Raad met de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur. Nu pakt ze door met het hete hangijzer Rhijnhof en staat ze binnenkort voor de beslissing over de nieuwe Groene Kaart. Ondertussen gaat de kaalslag voor de Rijnlandroute door.

Met een indrukwekkende veelheid van projecten en samengevoegde geldstromen maakt de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur op ons vooral een verwarrende indruk.

De Bomenbond heeft gepleit voor een heldere scheiding van budgetten en een betere uitwerking van de ijkpunten die straks nodig zijn om na te gaan of gestelde doelen zijn bereikt. Datzelfde methodologische probleem hebben we geconstateerd bij de invulling door het vorige College van het puntenstelsel voor de nieuwe Groene Kaart.

Helaas is de door BTL uitgevoerde studie voor deze kaart nog steeds niet openbaar en hebben we dus geen enkel idee welke bomen nu door de gemeente aan de kaart zijn toegevoegd of er juist van zijn afgehaald. We hebben onze zorgen hierover op tafel gelegd in ons kennismakingsgesprek met de wethouder, net als onze herhaalde vraag om inzicht in het Beheerplan dat straks gaat gelden voor de herplant langs het tracé van de Rijnlandroute. Het maakt namelijk nogal wat uit of je alle aanplant na 3 jaar kort knipt en als struik gaat beheren of dat je een aantal boompjes tot boom laat uitgroeien. En ondertussen ligt de volgende aanvraag voor de kap van nog eens ruim 400 bomen al bij de gemeente en zit er nog een voor het zelfde aantal aan te komen.

Dat brengt de score van de Rijnlandroute op bijna 10.000 bomen!

Bea Hoogheid
oktober 2018


 
Lees meer over Groene Kaart, Leiden, Rijnlandroute | Geplaatst op | Tagged , , | Leave a comment

Fototentoonstelling Bomen

Best wel een beetje ironisch: Begraafplaats Rhijnhof speelt met de gedachte 44 bomen te kappen om op die plek een brug aan te leggen. Gelijktijdig kan men in het theehuis van Rhijnhof een mooie fototentoonstelling bezoeken. Het kan verkeren zei Bredero. Van harte aanbevolen trouwens.

bron: Leidsch Dagblad, 15 augustus 2018

 


 
Lees meer over Leiden, Rhijnhof | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Fototentoonstelling Bomen

STEUN DE PETITIE RHIJNHOF!

Heeft u hem al gezien: De kaart met foto van de vijver op het oude deel van begraafplaats Rhijnhof? Deze wordt in de maand augustus in de woonomgeving van de begraafplaats, maar ook op belangrijke plekken in de stad (o.a. musea, restaurants, bioscopen) verspreid. Ook op Facebook en Instagram vragen we hiervoor aandacht!

Na de zomer gaat het erom spannen hoe deze zaak verder loopt. Wethouder Leewis buigt zich nog over de verleende kapvergunning voor maar liefst 44 bomen. Voor al meer dan 700 ondertekenaars van de petitie ‘Red het natuurgebied op Rhijnhof’ is het
echter wel duidelijk: laat dit bijzondere gebied met rust!

Sinds eind vorige eeuw is gewerkt aan de uitbreiding van de begraafplaats op het terrein van de vroegere volkstuinen. Dat nieuwe deel is al weer een paar jaar klaar, waarmee voldoende plek voor nieuwe graven is gerealiseerd. Op dat nieuwe stuk (rechts van de aula) is ook een vijver aangelegd en zijn met grote tussenruimtes bomen geplant. Ook zijn er de nodige beukenhagen neergezet.

Het verschil met het oude deel blijft echter zichtbaar: netjes-park tegenover natuurlijk vergroeid. Gras op het nieuwe deel, bloeiende kruiden en stinzenplanten op het oude. Dat oude deel aan de andere kant van de aula was de vroegere ‘voortuin’ van het buitenhuis aan de Rijn. In dit stuk ligt een oude vijver en een dammetje (met duiker) waarover je verder de begraafplaats op kunt lopen.
In de eerdere plannen zouden hoge ramen in de aula zicht bieden op de oude vijver.
De bomen rond de vijver zouden worden gekapt, de vijver groter gemaakt, een nieuwe brug toegevoegd.

Van dit plan resteert alleen nog de kap, het uitgraven van de vijver en de brug. De aanleiding, namelijk het zicht vanuit de aula, is vervallen! In plaats van hoge ramen is er nu een nauwelijks 50 cm hoge ‘plint’ van glas. Kortom:
er wordt op achterhaalde gronden vastgehouden aan een oud ontwerp van 20 jaar terug.
De nieuwe kaalslag als gevolg van de kap voor de Rijnlandroute speelt geen rol bij de afwegingen. We moeten echter zuinig zijn op elke stapsteen die in dit steeds kaler wordende gebied nog bestaat.

De Bomenbond ondersteunt daarom graag het initiatief van Juliana Fintorova, betrokken inwoonster van Leiden. U toch ook?
Zie voor de petitie:
https://petities.nl/petitions/red-het-natuurgebied-op-rhijnhof


 
Lees meer over Leiden, Rhijnhof | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor STEUN DE PETITIE RHIJNHOF!

Aanmelden bomen voor Groene Kaart wordt nu: Punten Tellen!

Het vorige College van Leiden heeft besloten de Nadere Regels bij de Bomenverordening te wijzigen:

“De nadere regels zijn op een aantal punten aangepast. Om te zorgen dat duidelijk is waarom bomen, boomstructuren en boomgebieden op de Groene Kaart van Leiden worden opgenomen, zijn de selectiecriteria in overleg met diverse organisaties uit de stad aangescherpt en uitgebreid. Daarnaast is de procedure voor het aanmelden van houtopstanden*  voor de Groene Kaart en de vierjaarlijkse VTA controle (waarbij gecontroleerd wordt wat de conditie van bomen is) vereenvoudigd.”
(bron: Collegebesluiten gemeente Leiden – 13 februari 2018)

Het College vertelt er niet bij dat de Bomenbond in dat overleg stevige kritiek op de aanscherpingen heeft geuit. We zijn nog steeds van mening dat de nu gehanteerde ‘puntentelling’ er vooral toe dient om zo min mogelijk bomen op de kaart te krijgen. Er is een onderzoek gedaan door BTL (nog steeds niet openbaar) dat als basis zal dienen voor de door het College in oktober vast te stellen nieuwe Groene Kaart. Hoeveel van de bomen die nu op die kaart staan er af zullen worden gehaald weten we pas na dat Collegebesluit.

Vanwege al die onduidelijkheden wacht de Bomenbond zelf met nieuwe aanmeldingen tot na oktober, maar voor iedereen die nu toch alvast bomen wil aanmelden: zie de Nadere Regels artikel 3.2  voor de opbouw van de puntentelling. Art 4.2. geeft de ondergrens aan van tenminste 75 punten.   Lees meer

* houtopstanden: bomen, struiken, heesters e.d.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Aanmelden bomen voor Groene Kaart wordt nu: Punten Tellen!

Vliegende start versterkt bestuur met dreigende vernieling oud-Rhijnhof


Laatste update:
Juliana Fintorova is 24 juni 2018 een PETITIE “Red het natuurgebied op Rhijnhof” gestart. Wilt u deze ook ondertekenen? Met excuses voor de taalfouten, maar het is de intentie die telt!

Klik hier:

Nauwelijks waren op de goed bezochte ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden – Dick de Vos en Johan Volkers – benoemd of het eerste besluit was genomen. De Bomenbond gaat in beroep tegen de vergunning voor de kaalslag op het oude deel van Rhijnhof.

Met de verwijdering van het volkstuinencomplex Veldheim is voldaan aan de destijds gevoelde noodzaak tot uitbreiding met nieuwe grafplaatsen. Ook is op de Veldheim-kant een grote nieuwe waterpartij gemaakt ter compensatie van gedempte slootjes.
Daarmee kan de begraafplaats weer vooruit zou je denken, maar nee, er rest nog één ‘dingetje’, de kers op de architectentaart: een volkomen overbodige brug over de vijver in het oude historische gedeelte.

En om die te plaatsen wordt de vijver groter gemaakt, het dammetje op de scheidslijn tussen het oude en nieuwe deel verwijderd en een lel van een brug dwars over de vijver geplaatst. O ja, dat gaat ten koste van alle 44 oudere bomen op de schuine kanten, de nodige knolletjes van soms zeldzame sneeuwklokjes en nog meer van die onbelangrijke zaken als nestelplekken, bodemleven en fraai landschap. En dat kan allemaal in een gebied dat al jaren op die belangrijke, toch extra bescherming biedende Groene Kaart staat. En in een wijdere omgeving, die troosteloos aandoet na de massale kap voor de Rijnlandroute en nieuwbouw in het Bio Science Park.

Gelukkig is de Bomenbond niet de enige die hierover vragen stelt.
Ondertussen hebben maar liefst 6 fracties schriftelijke vragen ingediend.

Lees hier:

We zijn zeer benieuwd naar de reactie van het nieuwe College!


 
Lees meer over Leiden, Rhijnhof | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Vliegende start versterkt bestuur met dreigende vernieling oud-Rhijnhof

Bomenkap singels een feit. Wat volgt nog meer?

Kap langs Rijnsburgersingel en Maresingel een feit. Wat is het volgende?

Voor de bewonersgroepen rond de Rijnsburger- en Maresingel en deelnemers aan alle gespreksrondes over de herinrichting kwam het niet onverwacht: ruim 60 grote bomen zouden worden gekapt. De Bomenbond is door onderbezetting pas laat bij dit project betrokken geraakt. Onze inzet op dit deel van het Singelpark én op de Lammermarkt is daarom beperkt gebleven.

Daar staat tegenover dat volgens onze informatie de bewonersparticipatie op dit project goed is verlopen en dat rekening is gehouden met de problemen bij sommige huizen met wateroverlast en een stevige inzet op herplant.

De bomeninventarisatie gaf een gemengd beeld:
– soms mindere kwaliteit of levensverwachting,
– soms te grote kans op beschadiging van wortels door het opbreken en verleggen van de weg,
– soms niet passend in de route van de wandelpromenade van het Singelpark.

Dat het College van B&W, gesteund door de Raad, er voor kiest om dit hele traject in één keer opnieuw in te richten is begrijpelijk als je kijkt naar kosten en de tijd dat wegen opgebroken zijn, maar het komt wel hard aan wanneer je zoveel bomen in een klap ziet verdwijnen.

En dit is nog niet het laatste: andere onderdelen van het Singelpark en de Centrumroute komen eraan. Ondertussen dreigt er ook kap voor de oude platanen op de Kaasmarkt, kan er elk moment een vergunning afgegeven worden voor de kap van 44 bomen op begraafplaats Rhijnhof, zit een tweede kap van ruim 800 bomen voor de Rijnlandroute er aan te komen en weten we nog steeds niet wat Pro Rail wil gaan doen met de bomen langs de spoorlijn naar Utrecht (de ‘noodkap’ weet u nog?).

Intussen heeft het College de lat hoger gelegd voor het plaatsen van bomen op de Groene Kaart, zijn we het nog steeds oneens met de berekeningen voor de compensatie voor de Rijnlandroute, kijken we reikhalzend uit naar de aanbevelingen om de biodiversiteit in het Bio Science Park te versterken (die werkgroep kan meteen door met de steenmassa in de Lammenschansdriehoek) en volgen we een groot aantal bouwplannen met gevolgen voor groen (Combibad de Zijl, torens in de Merenwijk, langs de 5 Meilaan, de Smaragdlaan, de Turkooislaan en de Hoge Morsweg).

In Oegstgeest is de Bomenbond o.a. betrokken bij het nieuwe Bomenbeleidsplan. De grootste uitdaging is de Kapverordening voortaan te laten gelden voor heel Oegstgeest in plaats van alleen de oude kern.

In Leiderdorp heeft de Bomenbond de kapvergunning voor de Van Lennepdreef aangevochten: we wachten nog op de uitspraak van de Commissie Bezwaren. Intussen hebben actieve bewoners dit voorbeeld gevolgd bij de kapvergunning voor 24 bomen op de Vossiuslaan.

SaveSave

SaveSaveSaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap singels een feit. Wat volgt nog meer?

Ontmoeting raadsleden en Bomenbondleden

Op zaterdag 17 februari 2018 stonden 6 raadsleden en 1 aspirant raadslid klaar om de vragen, wensen en hartekreten in ontvangst te nemen van ruim 40 leden en bekenden van de Bomenbond.

Het werd een geanimeerde, doorlopend goed bezochte middag waarin de opzet volop ruimte bood voor 1 op 1 gesprekken en veel bezoekers hun vraag, wens etc. ook op papier bij de raadsleden hebben achtergelaten.
Omgekeerd hadden de raadsleden vooraf schriftelijk antwoord gegeven op de vraag of Verdichten en Vergroenen in Leiden samen kunnen gaan.

Gezien de ontvangen reacties lijkt dit een goede formule om informeel de banden tussen burgers en raadsleden aan te halen. Voor herhaling vatbaar, misschien ook wel in Oegstgeest en Leiderdorp!

Verdichten of Vergroenen van de stad?
De bijdrages zijn niet bedoeld als kieswijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar u kunt de hier antwoorden van
Roeland Storm (CDA)
Pieter van der Woerd (CU)
Antje Jordan (D66)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren) en
Antoine Theeuwen (SP)
nalezen. En wie weet helpen de antwoorden u straks toch op weg bij het maken van uw keuze….

SaveSave


 
Lees meer over Leiden, Politiek, Verdichten en vergroenen | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Ontmoeting raadsleden en Bomenbondleden

180 bomen weg voor Zwembad De Vliet?

Opnieuw een plan met grote bomenkap.

De Bomenbond Rijnland raakt de tel kwijt…
Rijnland route: 9000 bomen;
Rijnsburgersingel: 65;
Blekerspark: 20;
Ankerpark: enkele 10-tallen;
brug naar Poelgeest: 155;
te verwachten nieuwe aanvraag voor kap langs de spoorlijn naar Utrecht: ruim 100;
en ‘verstopt’ in het Uitvoeringsbesluit Combibad De Vliet nu weer 180 bomen.

In dit Uitvoeringsbesluit (dat 8 februari wordt besproken in de raadscommissie) staat dat het niet mogelijk was om op korte termijn een Integraal Planologisch Kader op te stellen. Dat is jammer want er is ook al jaren geen ecologische visie voor de hele stad.
Maar even makkelijk wordt een voorstel gedaan voor kap van 180 bomen in een gebied dat op de Groene Kaart van Leiden staat. De ambtenaren weten het zeker: alle bomen zijn in slechte staat. Of dat klopt kunnen we niet nagaan want het onderzoek naar de bomen is niet openbaar.
Er is de afgelopen maanden geen enkel overleg met de Bomenbond geweest over deze plannen. Daarom is gisteren (maandag 5 februari) in een open brief aan de wethouders en de raadsleden gevraagd de behandeling van het Besluit aan te houden, het bomenrapport vrij te geven en in het Besluit te benoemen wat de gevolgen van de kap zullen zijn voor de natuurwaardes in het gebied.

foto: Vrienden van de Vliet


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor 180 bomen weg voor Zwembad De Vliet?

Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Van Lennepdreef, Leiderdorp

Bomenbeleidsplan

Dit jaar begon spannend met de behandeling in de Raad van het concept Bomenbeleidsplan. Met dit voorstel lag de weg open voor kapaanvragen bij bijvoorbeeld verminderd rendement van zonnepanelen door schaduwwerking van bomen. De actieve inbreng van bezorgde bewoners en de inzet van de Bomenbond tijdens de voorbereidende bespreking in het Politiek Forum in december 2016 heeft de wethouder tot het verstandige besluit gebracht om dit onderdeel uit het Bomenbeleidsplan te schrappen. De Bomenbond leest nu mee met het concept voor de nieuwe Bomenverordening.

Van Lennepdreef

De oude verordening uit 2009 geldt nog voor de aangekondigde kap van 20 bomen aan de Van Lennepdreef. Het regende reacties van het Groen Overleg, de Bomenstichting en de buurtvereniging i.o. Op Dreef op de gepubliceerde kapaanvraag. Helaas heeft de gemeente nogal formeel gereageerd op dit signaal. In plaats van een gesprek met de bezorgde burgers aan te gaan is gekozen voor een schriftelijke reactie en het verlenen van de kapvergunning. Tsja, dat vraagt om bezwaren….

SaveSave


 
Lees meer over Bomenverordeningen Leiderdorp, Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Jaaroverzicht 2017: Nieuw-Vennep

Van Haeringenplantsoen, Nieuw-Vennep

Ze haalden zelfs de landelijke radio met hun protest tegen de kapplannen van de gemeente Hoofddorp in het Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep. Een groep dappere bewoners die zich niet neerleggen bij drastische kapplannen. Dat alles onder het mom van renovatie terwijl er ook nog heel wat te winnen valt met wegwerken van achterstallig onderhoud en groeiplaatsverbetering.

Op ons advies is een professionele bomenexpert ingeschakeld voor een ‘snelle blik’ (uiteindelijk een hele morgen) op het rapport dat de gemeente hanteert. Zijn indrukken weken behoorlijk af van dat rapport, reden voor bewoners om de wethouder te vragen een contra-expertise uit te laten voeren.

In plaats daarvan kiest de gemeente voor een gefaseerde kap, maar dat neemt de bezwaren van de bewoners niet weg. Ook in dit park is namelijk sprake van achterstallig onderhoud en in plaats van verwaarloosde bomen te kappen kun je ook kiezen voor herstelzorg.
Hier is het laatste woord nog niet over gezegd in het anders zo rustige Nieuw-Vennep!

SaveSave


 
Lees meer over Nieuw Vennep, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Nieuw-Vennep

Jaaroverzicht 2017: Oegstgeest

De Bomenbond is sinds dit jaar bij nogal wat projecten in Oegstgeest betrokken.

Wilhelminapark

Zo is er de grootschalige kap in het Wilhelminapark.  Hoe jammer de Bomenbond de gekozen oplossing ook vindt: de gemeente heeft de plannen grondig doorgesproken met de bewoners en die zijn blij met het nieuwe ontwerp. Gelukkig komt er de nodige nieuwe aanplant voor terug maar het blijft zonde van de oude grote bomen.

Houtwallen

Meer verdeeldheid bestaat er bij bewoners in de Haaswijk over de voorgenomen kap op de houtwallen tussen de Kleyn Proffijtlaan en het Oegstgeesterkanaal.
Vrijwilligers van de Bomenbond en het MEC hebben deze zomer alle houtwallen onderzocht op aanwezige planten, insecten, vogels en vleermuizen.

Onder ruim 150 huishoudens is een vragenlijst verspreid die met een hoge respons binnen 1 week van dik 50 reacties kennelijk een schot in de roos was. Niet alleen het onderwerp zelf maar ook het gevoel niet gehoord te worden of voor voldongen feiten te worden geplaatst speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben de gemeente dan ook geadviseerd nog meer tijd in de uitleg van de aanpak te steken en zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe dit tweede stuk houtwal nu wordt aangepakt. Om dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen is op 14 november tijdens de inloopavond met een aantal bewoners de afspraak gemaakt ter plekke te laten zien hoe gekozen zal worden voor kap versus behoud van bomen.
Meer over de uitkomsten  vindt u in de samenvatting van de resultaten van de enquête.

Oranjewijk

Het volgende grote project dient zich al aan: de Bomenbond is gevraagd mee te denken over de grootschalige vervanging van bomen in de Oranjewijk.  De werkzaamheden aan de riolering hebben het wortelpakket van veel bomen geen goed gedaan. Bovendien zijn er straten waar de bomen door slechte groeiplaatsen al niet in beste staat verkeren. Voeg daar het graafwerk bij en dan kun je de situatie voor de komende jaren wel uittekenen. Oegstgeest heeft daarom bij de start van de werkzaamheden al budget gereserveerd voor grootschalige vervanging van groen. Spannend project waar bewoners actief over kunnen meedenken.

SaveSave


 
Lees meer over Oegstgeest | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Oegstgeest

Jaaroverzicht 2017: Leiden

Groene Kaart

Na ons laatste bericht op de website dat de Bomenbond niet zou reageren op de oproep van de gemeente om bomen voor de Groene Kaart 2017 aan te melden is er nogal wat gebeurd. Allereerst de duidelijke uitspraak van de Bezwarencommissie op ons bezwaar tegen de Groene Kaart 2016. Eén van de hoofdpunten in dat bezwaar betrof de stellingname van de gemeente dat alleen individuele bomen konden worden aangemeld en geen boomgebieden of boomstructuren. Tijdens de zitting gaf de jurist van de gemeente al aan dat die stelling niet houdbaar was. Wat is het dan toch jammer dat een gemeente officiële antwoorden schrijft waar dit soort onzin wel keihard in staat. Na vele maanden nadenken, veel langer dan de officiële termijn toelaat, kwam het besluit van de gemeente eindelijk los. Het is echter de vraag wat dit nog voor nut heeft omdat de gemeente inmiddels een heel andere koers vaart met de Groene Kaart.

Voor de vorm (het staat nu eenmaal in de Verordening) zijn de aanmeldingen voor 2017 nog afgehandeld en ter inzage gelegd. Weer met een onleesbare kaart op A3 formaat en zonder enige toelichting op de veranderingen die vergeleken met de kaart 2016 zijn aangebracht. Het is echter de vraag hoelang deze kaart geldig blijft want de gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven tot een grote inventarisatie van de bomen in de stad én tot een voordracht voor een nieuwe Groene Kaart. Dus, beste bewoners, dank u voor uw aanmeldingen, de bomen staan even op de Groene Kaart 2017, maar kunnen straks even snel weer van de kaart verdwijnen als het externe bureau uw mening niet deelt. Hoezo je burgers betrokken houden bij je groenbeleid?

Singelpark

Onze grootste misser dit jaar was dat we te laat zijn ingestapt bij de planvorming rond het Singelpark. Hier zijn twee redenen voor.
De eerste is dat we met het team vrijwilligers keuzes moeten maken, waar we wel en niet op reageren.
De tweede was de naïeve veronderstelling dat een park extra groen en bomen betekent en dat de meeste parken beschermd worden door hun plek op de Groene Kaart. Helaas hebben we kunnen zien aan de kaalslag op de Lammermarkt wat er gebeurt als de landschapsarchitecten de vrije hand krijgen. De bomen in het Katoenpark en het Ankerpark lijkt hetzelfde lot beschoren.
Inmiddels is ook voor de gemeente duidelijk dat ze niet alles kunnen doordrukken en is er ‘time out’ ingelast voor het Katoenpark. Dan maar proberen het Ankerpark ‘te regelen’. Tijdens de algemene informatiemarkt van 28 november werden de plannen voor dit park duidelijk. Omwonenden waren het zo oneens met het ontwerp van het externe bureau dat het College nu zijn heil zoekt in het argument van bodemsanering. En wonder boven wonder: voor die sanering moeten de meeste bomen in het Ankerpark worden gekapt en moet ook de grote heuvel worden afgegraven. En dat voor vervuiling die nergens als urgent staat aangegeven. Ook een manier om te proberen je actieve bewoners buiten spel te zetten!

Rhijnhof

De relatieve waarde van de Groene Kaart blijkt ook uit de kapaanvraag voor de begraafplaats Rhijnhof. In alle stukken over het Bio Science Park is gewezen op het belang van groene ‘wiggen’ door dit gebied om de groene zones van Endegeest en het Bos van Bosman via het Bio Science Park te verbinden met de groene gebieden van Rhijnhof, de randen van de wijk Bockhorst en het park Kweeklust. In de aanvraag die nu is ingediend wordt het hele gebied rond de vijver op het oude deel van Rhijnhof kaalgeslagen. Hoezo bescherming van de Groene Kaart? De Bomenbond heeft een uitgebreide zienswijze ingediend.

Kap bij Janssen, Bio Science Park

Begin dit jaar werd de Bomenbond opgeschrikt door de kap aan de Einsteinweg voor nieuwbouw van het farmaceutisch bedrijf Janssen. Ook hier was sprake van kap van bomen op de Groene Kaart maar werd ook nog eens een deel van het leefgebied van een buizerdpaar vernietigd. We hebben het er niet bij laten zitten en stonden op 30 november voor de rechtbank in Den Haag. Het vonnis van de rechter wordt medio januari verwacht.

SaveSaveSaveSave

SaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2017: Leiden

Ankerparkperikelen

AnkerparkVandaag heeft de gemeente Leiden van ons een brief gehad over de gang van zaken rond het Ankerpark.
Eind augustus werd aan de buurtbewoners een ontwerp gepresenteerd voor het vernieuwde park, als onderdeel van het Singelpark. In dit plan worden zo ongeveer alle bomen gekapt en de heuvel afgegraven. De buurtbewoners schrokken zich een hoedje! Deze plannen zien zij absoluut niet zitten.

Ondanks meerdere beloftes dat er een vervolgbijeenkomst zou worden gehouden, is er sinds augustus geen gesprek met de omwonenden meer geweest. In plaats daarvan begint de gemeente nu met bodemsanering die in het park nodig zou zijn en waarvoor – heel toevallig – alle bomen gekapt moeten worden en de heuvel afgegraven…

Daarom hebben wij wethouder Dirkse vandaag gevraagd, om deze plannen stil te leggen en weer contact op te nemen met de bewoners; om samen tot een voor iedereen acceptabele aanpak te komen.

De volledige brief vindt u hier.

Foto: Ria Zirkzee

SaveSave


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Ankerparkperikelen

Toen en nu: Nieuwe Beestenmarkt, Leiden

Bij alle werkzaamheden rond de Lammermarkt en de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden zijn de nodige bomen gesneuveld. Oud-voorzitter Jan Hartstra heeft uit zijn archief twee fotos uit 1996 opgediept, waarop de bomen nog in volle glorie staan… nu is het een kale stenige bedoening.

Lees verder


 
Lees meer over Leiden, Toen en nu | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Toen en nu: Nieuwe Beestenmarkt, Leiden

Groene kaart 2017 – wat is de waarde?


Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden.
Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen!
Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden.

Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen
De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding zoals vorig jaar. Na onze actie in 2016, waarbij we met vrijwilligers en experts bomen geïnventariseerd hebben, is een groot aantal aanmeldingen voor de Groene Kaart 2016 afgewezen. Dat waren vooral de aanmeldingen van zogeheten boomgebieden (vooral kleine parkjes) en boomstructuren (rijen bomen langs langere straten).Lees verder


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Groene kaart 2017 – wat is de waarde?

Nieuwe folder over de Bomenbond Rijnland

De afgelopen weken heeft het bestuur hard gewerkt aan een nieuwe folder over de Bomenbond. Hiermee gaan we nieuwe leden en vrijwilligers werven. We zijn erg trots op het resultaat! Bekijk hem hier online. 
Lees meer over Algemene ledenvergadering, Bomenbond, Nieuws | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe folder over de Bomenbond Rijnland

Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Hoofdstraat Leiderdorp in de winterHet nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen…

De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst aan te vullen en te verbeteren. De tekst vind je hieronder.

Lees verder


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiderdorp | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Gedicht van Rolf

Voor de ALV heeft onze voorzitter Rolf weer een gedicht geschreven. Hieronder kun je het alvast lezen.

De vereniging groeit gestaag
leden en buitenlui kloppen aan
ze komen wel eens ver hier vandaan
met een melding, bericht of vraag

Een groene kaart geven we nog niet
daar zijn de lintjes voor
die we doorknippen op het juiste spoor
Rijnlandroute, Oranjepark en Kanaalweg zonder riet

Overleg, onderhandelen, vergunningen en fraaie bomen
we zullen er toch niet onder komen
en vragen maar of dat nou nog voor kan komen

De Kooi, het OBSP-park met Stal
Oostvliet, de Vrouwenweg en het Rhijnhof
we zien bomen kiemen uit het aardse stof

gedicht-rolf-2016


 
Lees meer over Algemene ledenvergadering, Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Gedicht van Rolf

Boomvalken terug in Bio Science Park

Vorig jaar zijn in het Bio Science Park honderden bomen gekapt, waaronder een boom waarin een paar boomvalken was neergestreken. Ook de boom met het nest en alles er omheen. Ter compensatie werden verderop kunstnesten geplaatst. Een schrale vergoeding voor de aangerichte schade.

Boomvalken zijn kleine valken die insecten en kleinere vogels eten. Ze kunnen zelf geen nesten bouwen – ze gebruiken oude nesten van kraaien en eksters. Boomvalken zijn zeldzaam, ze staan op de Rode Lijst van beschermde diersoorten.

Maar… er is prachtig nieuws. Want dit jaar heeft een paar boomvalken gebroed in een van de kunstnesten!
Op de foto de oudervogel op de rand van het nest nadat de eieren zijn uitgekomen.

Foto met dank aan Gert Jan van Pelt.
Het verhaal over de kap vind je op de site van onze advocaat. Boomvalk Leiden


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Boomvalken terug in Bio Science Park

1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Groene Kaart Leiden 2012Alle personen en organisaties die bomen hebben aangemeld voor de Leidse Groene Kaart  hebben op 11 juli een brief gehad van de gemeente.
Hierin stond in elk geval het blije bericht dat er in totaal maar liefst 1500 bomen zijn aangemeld voor de nieuwe Groene Kaart!

Vertraging bij verwerking door gemeente
Maar… Er zijn veel meer bomen aangemeld dan verwacht en daar loopt de gemeentelijke molen op vast. Het College heeft nu besloten de behandeltermijn met 3 maanden te verlengen. Dat betekent dat de termijn waarop het concept-besluit van het College over de nieuwe Groene Kaart kan worden ingezien nu niet op 11 juli start maar op 10 oktober (tot en met 18 november).

Net als iedereen die heeft bijgedragen aan de inventarisatie van de Bomenbond in mei vinden we dit jammer. Zo blijft onduidelijkheid bestaan over het nut van de Groene Kaart en weten we voor onze komende inventarisatieronde niet welke argumenten de gemeente hanteert voor afwijzing van een aanmelding. We hopen dat er op 10 oktober een degelijk en goed onderbouwd besluit van het College zal liggen waar iedereen met hart voor bomen op verder kan bouwen.

Zomerronde inventarisatie bomen
Ondertussen zitten we niet stil. Zoals al eerder aangekondigd willen we deze zomer al beginnen met een nieuwe inventarisatieronde van bomen. Zo zijn we goed voorbereid voor de nieuwe aanmeldingsperiode volgend jaar tussen 1 maart en 1 mei 2017.
Waarom nu al inventariseren? Omdat wanneer bomen vol in blad staan het makkelijker is om te beoordelen, hoe gezond ze zijn. Daarnaast is het natuurlijk heerlijk om op een mooie zomerdag een wandeling langs bomen in de stad te maken.
Doe mee met de geplande zomerronde om bomen te helpen inventariseren. Op naar de volgende 1500!

De aanmelding voor de inventarisatierondes is gesloten.

Save

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor 1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Rapenburg Leiden

Succesvolle aanmeldingsactie

De oproep van de Bomenbond om mee te doen aan de aanmeldingen voor de Groene Kaart van Leiden is succesvol geweest. Er is een flink aantal mooie bomen opgegeven waaronder ook in privé tuinen.
Daarnaast hebben enthousiaste vrijwilligers meegeholpen met een grote inventarisatie waarbij een steekproef is genomen in een aantal delen van Leiden. Verspreid over de hele stad, in oudere of juist jongere wijken, met veel groen of juist meer steen is uren rondgelopen, gefotografeerd en beschreven.
Tot slot is de hele lijst nog een keer nagelopen op de typering van de bomen en de waarderingen zoals die staan vermeld in de Nadere Regels bij de Bomenverordening Leiden 2015.

Verbetering digitale Groene Kaart hoognodig

Op 3 juni is alles ingeleverd als bijlage bij een brief aan wethouder Laudy met een aantal eerste conclusies. De digitale kaart zoals die op de website van de gemeente stond was voor deze inventarisatie in elkaar gezet met gegevens uit 2012 en een later bestand (meest uit 2014). Het zal nog een klus zijn voor de gemeente om de nieuwe kaart 2016/17 gebruiksvriendelijker te maken. Maar als dat lukt ligt er een goed uitgangspunt voor verdere inventarisatie. Want uit onze steekproef bleek wel dat er nog het nodige moet worden verduidelijkt, aangevuld en verbeterd.

Eerste gesprek met de gemeente Leiden

In de praktijk blijken de lijnen van de Bomenstructuur die bij de nieuwe Verordening zijn ingevoerd niet eenduidig. Op 10 juni hadden wij een gesprek met wethouder Laudy  over de ervaringen met de aanmeldingen. De wethouder heeft dit knelpunt toen onderkend.
Aanvullingen zijn bijvoorbeeld een Herdenkingsboom op de Zeemanlaan die niet op de kaart is opgenomen en voorstellen voor nieuwe Boomgebieden zoals een nieuw deel van het Bos van Bosman. Ook moet de kaart nodig verbeterd worden op hele gebieden waar nu nog een Bomenstructuur staat aangegeven maar inmiddels alles is gekapt voor nieuwbouw: hoek Willem de Zwijgerlaan en Kooilaan bijvoorbeeld.

Wachten op de uitslag en nieuwe ronde!

Op 11 juli wordt het resultaat van alle meldingen en de reactie daarop vanuit de gemeente ter inzage gelegd. Dan weet iedere melder wat er wel of niet is overgenomen en zien we hoe de Groene Kaart er uit gaat zien tot de nieuwe ronde in 2017. Die nieuwe ronde begint met een nieuwe aanmeldingsperiode tussen 1 maart en 1 mei 2017. Zolang wil de Bomenbond echter niet wachten! Daarom roepen we vrijwilligers op om nog deze zomer met ons mee te werken aan een nieuwe inventarisatie ronde.
Heb je interesse om mee te lopen? Laat het ons weten met onderstaand formulier.

De aanmelding voor de inventarisatieronde is gesloten.

Save

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Aanmeldingen Groene Kaart Leiden

wood-nature-leaves-tree
U kunt tot 5 juni bomen aanmelden voor de nieuwe Groene Kaart van Leiden!

Dit kan direct via de gemeente. De aanmelding via de Bomenbond is inmiddels gesloten. Lees meer op de pagina over Aanmelden van een boom voor de Groene Kaart


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aanmeldingen Groene Kaart Leiden

Du Rieustraat Leiden – voor-en-na…

Een berichtje van onze oud-voorzitter:

In de Du Rieustraat in de Leidse Burgemeesterswijk stond een oude gymzaal. Voor die plek werd een nieuwbouwplan gemaakt, waarbij de gymzaal zou worden gesloopt maar ook de omliggende bomen worden gekapt. Dit zeer tegen de zin van de buurtbewoners, die liever hun rustieke plekje hadden behouden. Helaas legde men de wensen van de bewoners naast zich neer en begin 2016 verdwenen zowel de gymzaal als de mooie grote bomen.
Het resultaat zie je op de tweede foto…
Jan Hartstra

Du Rieustraat Leiden

 


 
Lees meer over Leiden, Toen en nu | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Du Rieustraat Leiden – voor-en-na…

Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Vrouwe Justitita boomDankzij de inzet van de Bomenbond en haar advocaat is de nieuwe Bomenverordening 2015 afgelopen donderdag aangenomen met drie belangrijke wijzigingen op de oorspronkelijke tekst.

Het heeft lang geduurd en de gemeenteraad heeft er maar liefst drie keer over vergaderd, maar de Leidse Bomenverordening 2015 is nu vastgesteld.
In het eerste ontwerp van de verordening zag het er niet best uit voor de bomen in de stad: vrijwel alle bomen behalve die op de Groene Kaart zouden zonder vergunning gekapt mogen worden. We hebben ons stevig ingezet en met resultaat. Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen op het oorspronkelijke ontwerp door de gemeenteraad aangenomen.

 • Bomen in de openbare ruimte mogen niet gekapt worden zonder vergunning als de stamomtrek 45 cm of meer is (14,3 cm diameter of meer dus).
  De wethouder had dit op 60 cm willen stellen.
 • Voor het kappen van bomen op volkstuinen blijft een vergunning nodig, als de stam een omtrek van 30 cm of groter heeft (9,6 cm diameter of meer). De volkstuinen staan op de Groene kaart en voor de bomen die hierop staan blijven de regels van de Groene kaart gelden.
 • Tot slot zijn er wijzigingen doorgevoerd die het makkelijker maken om een boom op de Groene Kaart geplaatst te krijgen en gaat de gemeente de communicatie over het beheer van bomen verbeteren. Ook vergunningsvrij kappen onder het mom van ‘beheer’ is dus van tafel!

We hebben een aparte pagina waarop jealle stukken rond de Bomenverordening 2015 van de gemeente Leiden kunt terugvinden: Bomenverordening 2015.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

Herfstblaadjes
De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015.

Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere:

 1. De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de Stadsberichten,
 2. Het concept gaat niet in op verschillende beleidsmogelijkheden maar slechts op de ene door het College voorgestane weg,
 3. Het voorstel geeft onvoldoende informatie om adequate beoordeling mogelijk te maken, zo ontbreekt een evaluatie van de Bomenverordening 2012 en wordt niet duidelijk hoeveel bomen nu wel of niet onder de Vergunningplicht gaan vallen,
 4. De Raadsleden hebben geen inzage gehad in de oorspronkelijke bezwaarschriften maar slechts in een door het College opgestelde samenvatting.

Op grond van deze omissies wordt het College verzocht de lopende, onjuiste inspraakprocedure te schorsen of de concept Verordening in te trekken.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

19 november bespreking concept-Bomenverordening 2015

Bomenbond RijnlandOpenbare bespreking concept-Bomenverordening
Op donderdag 19 november bespreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden de concept-Bomenverordening 2015. De bijeenkomst is om 21:30 in het Stadhuis. Iedereen is welkom en voor koffie en thee wordt gezorgd. Hoe meer leden van de Bomenbond aanwezig zijn, hoe beter!

Nieuwe bomenverordening nog slechter dan huidige
Het college schrijft in een toelichting: “De Bomenverordening 2015 met Groene Kaart biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in de stad dan de vigerende Bomenverordening”.
Wij bestrijden dit.

De Bomenverordening 2015 maakt het kappen van nog meer bomen vergunningvrij dan nu al het geval is. Van de vier bomen in Leiden kunnen er straks drie zonder vergunning worden gekapt. Dit terwijl Leiden volgens de Universiteit van Wageningen nu al de op één na minst groene gemeente is.

Geen overleg met de Bomenbond
Drie van de vier bomen kunnen straks zonder vergunning worden gekapt! Tenminste, als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt. De Bomenbond roept raadsleden op het voorstel niet over te nemen en het college te vragen alsnog in overleg te treden met de Bomenbond, iets dat het tot nu toe heeft nagelaten. De hele inspraakprocedure rammelt aan alle kanten, maar het ergste is nog wel dat de conceptverordening de bescherming nog verder vermindert.

Tijdens de inspraakbijeenkomst op 27 oktober heeft Rolf het standpunt van de Bomenbond ook al ingebracht. Lees hier de tekst van zijn inspraakbijdrage.

 


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor 19 november bespreking concept-Bomenverordening 2015

214 Bomen (voorlopig) gered

A4 bomen

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad.

Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend.

Het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 30 september jl. maakt korte metten met fouten in de huidige Verordening 2012. Belangrijke onderdelen van deze Verordening zijn het Bomenregister 2011 en de Groene Kaart 2012. Het Register is verouderd, wijkt af van de Kaart, is niet digitaal in te zien en bovendien zijn beide stukken in strijd met de bepalingen in de Verordening niet tijdig bijgewerkt.

De gemeente heeft in 2008 en 2014 vergunningen verleend die wij met succes hebben aangevochten. Desondanks heeft de gemeente het in april van dit jaar voor de 3e keer geprobeerd met een redenatie dat de bomen niet onder de Verordening 2012 zouden vallen maar onder de Boswet. De Commissie Bezwaarschriften heeft deze uitweg terecht niet gevolgd en in plaats daarvan gewezen op de al genoemde fouten.

We zijn blij met het uiteindelijke resultaat maar vragen ons af wanneer het mooie Leidse groen nu eens echt de eenduidige en onderbouwde bescherming krijgt die het verdient.

Op 6 oktober jl. heeft het College van B&W van de gemeente Leiden besloten het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen. Dit advies was opgesteld n.a.v. het bezwaarschrift van de Bomenbond Rijnland tegen de voorgenomen kap van 214 bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11. Hiermee is de kap van deze bomen op korte termijn van de baan en kan deze casus dienen als voer voor de discussie in de Raad over het voorstel voor een nieuwe Bomenverordening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 214 Bomen (voorlopig) gered

Zienswijze

Niet meer regels voor minder bescherming, maar minder regels voor meer bescherming!

Burgemeester en wethouders hebben de ‘concept-Bomenverordening 2015′ vastgesteld voor inspraak. Ik roep met deze ‘zienswijze’ de gemeenteraad op de conceptverordening niet over te nemen, maar te kiezen voor een Bomenverordening die meer bomen, beter beschermt.

Ik ben het namelijk niet eens met het vervallen van de vergunningplicht voor ‘groene kaart bomen’ tot 30 centimeter omtrek. Jonge bomen kunnen immers net zo goed mooi en waardevol zijn voor leefbaarheid in onze stad. Daarnaast wil ik niet dat straks onder het mom van ‘beheerkap’ straks bij mij in de straat bomen zonder vergunning worden gekapt. Onderhoud is prima, maar bomen dienen door een vergunningsplicht te worden beschermd. Tenslotte is het vergunning-vrij kappen van bomen op kleinere bebouwde percelen een slecht idee, en al helemaal als deze bomen op de ‘groene kaart’ staan. Een boom is waardevol of is dat niet. De grootte van het perceel heeft daar weinig tot niets mee te maken.

De indientermijn voor zienswijzes is verstreken. Dank aan iedereen die een zienswijze heeft gestuurd!


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze

Meerburgerwatering bomen voorlopig gered

29 januari 2015

114, 214, 51 of 400 bomen voorlopig gered

Op 4 juli 2014 verleent de gemeente Leiden een vergunning voor het kappen van 214 bomen langs de Meerburgerwatering. De bomen moeten wijken voor het verbeteren van de walkant. De bomen staan volgens de vergunninghouder ‘Combinatie A4 Burgerveen’ langs de A4, tussen de Vrouwenvaart en afslag naar de N11. Bij de vergunning zit vreemd genoeg een kaart waarop (maar liefst) 400 bomen worden vermeld en een lijst met (maar) 114 te kappen bomen, waarvan veruit het grootste deel trouwens kerngezond is (zie de taartdiagram). Elke boom heeft zowel op de kaart als op de lijst een nummer, maar de nummers komen niet overeen. De vergunninghouder deelt tijdens de hoorzitting bovendien mee dat voor 51 andere te kappen bomen (om welke bomen het gaat blijft onduidelijk) per ongeluk geen vergunning is aangevraagd. 

Het standpunt van de Bomenbond is dat de walkant kan worden hersteld zonder de bomen te vellen. De Bomenbond is daarom boos dat burgemeester en wethouders zomaar een vergunning heeft verleend, terwijl de bomen op de zogenaamde Groene kaart staan. Voor Groene kaart bomen wordt in principe geen kapvergunning verleend. Althans volgens het college, want in de praktijk blijkt de bescherming van deze bomen nauwelijks iets voor te stellen.

De Commissie bezwaarschriften concludeert dat aan de aanvraag een groot aantal gebreken kleven, te veel om hier te noemen. De Commissie adviseert om het besluit te herroepen en geeft de vergunninghouder in overweging om een nieuwe vergunning aan te vragen. Burgemeester en wethouders nemen het besluit over en verklaren het bezwaarschrift gegrond. De 114, 214, 51 of 400 bomen zijn in elk geval voorlopig gered.

Meerburgerwatering Conditie bomenbestand Meerburgerwatering 2014

artikel: Mr. M. van Duijn, Recht voor Allen


 
Lees meer over Groene Kaart, Leiden | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Meerburgerwatering bomen voorlopig gered

Leidse Elfjes actie tegen bomenkap Leiden-Noord

Leiden Noord 14-01-2015
14-01- 2015

Hoewel geen actie van de Bomenbond Rijnland, hebben de zogenaamde Leidse Elfjes actie gevoerd tegen de kap van 60 bomen in Leiden-Noord. De bomen zouden worden gekapt om plaats te maken voor een theehuis. De BBR onderkent dat er geen enkele noodzaak is om deze bomen te kappen. Integendeel. De bomen zijn kerngezond en gedijen in de natte bodem die daar is. De projectontwikkelaar van het theehuis, wil na de kap notenbomen planten. Deze voelen zich echter niet thuis in natte grond en zullen het zeer waarschijnlijk niet redden. Maar waarom? Nu heb je al lekker flinke bomen, die helpen de vervuilde lucht van autogassen van de ernaast liggende Willem de Zwijgerlaan te zuiveren.

De Bomenbond Rijnland ondersteunt de actie van de Leidse Elfjes en is tegen de kap. Meer informatie over de actie op: https://www.indymedia.nl/node/26107

Voorzitter Bomenbond Rijnland, Rolf van Beek, geeft reactie bij Unity tv: http://bit.ly/1u8ygvA

Save


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Leidse Elfjes actie tegen bomenkap Leiden-Noord

Gedragscode flora en faunawet 2014 – 2019

Toegevoegd aan de site:

Gedragscode flora en faunawet  bestendig beheer en onderhoudgroenvoorzieningen (PDF 14MB) De Flora- en faunawet gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is herzien en vanaf 29 oktober 2014 weer voor 5  jaar goedgekeurd. Dit betekent dat de gedragscode ook weer als vrijstelling voor het beperken van schade aan flora en fauna kan worden ingezet. De gedragscode blijft het instrument om eenduidig en geborgd zorgvuldig te kunnen handelen zodat overtredingen worden voorkomen. (via stadswerk.nl)


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Gedragscode flora en faunawet 2014 – 2019

Verslag maatschappelijke stage bij Bomenbond Rijnland

Leerlingen van het Davinci-college Kagerstraat hebben drie dagen lang stage gelopen bij de Bomenbond Rijnland. De bomenbond deed voor het eerst mee met de maatschappelijke stage. De drie leerlingen hebben veel geleerd over bomen en hun doelen in de maatschappij.

De leerlingen hebben veel geleerd over bomen door verschillende opdrachten te doen en met hun begeleider rond te lopen. De opdrachten die zij hebben gekregen zijn: foto-opdrachten en bladeren determineren. De begeleider bleef bij sommige bomen stilstaan om er iets over uit te leggen. Later toen ze aangaven dat ze wat actiefs wilden doen, gingen ze een bankje ingraven op een boerderij. Dit was tussen de bomen in het polderpark Cronesteyn, de leerlingen vonden dit erg leuk.

Al met al hebben de leerlingen veel over bomen geleerd en iets actiefs gedaan toen ze dit wilden.

Aaran, Jelle en Luuk.


 
Lees meer over Diversen, Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Verslag maatschappelijke stage bij Bomenbond Rijnland

Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

21 mei 2014 – persbericht Bomenbond Rijnland

De rechtbank Den Haag heeft een beroep van de Bomenbond Rijnland gegrond verklaard (pdf: 140502-01 IN Vonnis RB DH). Het beroep had betrekking op acht kapvergunningen die door burgemeester en wethouders aan de gemeente waren verleend voor talrijke kapwerkzaamheden rond evenzoveel sportvelden.

De Bomenbond diende eerder al een bezwaarschrift in tegen de acht kapvergunningen, omdat uit de vergunning niet bleek welke bomen en hoeveel bomen er gekapt zouden worden. De Commissie bezwaarschriften gaf de Bomenbond in het najaar gelijk; de gemeente moest duidelijk aangeven welke bomen zouden worden gekapt. De gemeente vond dit te veel werk en weigerde. Volgens de gemeente zouden haar beheerplannen voldoende duidelijkheid verschaffen.

Daarom stelde de Bomenbond beroep in bij de rechtbank. Deze heeft de Bomenbond nu gelijk gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt niet op welke locatie welke vergunningsplichtige werkzaamheden zullen worden verricht en is het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen (overweging 4.4 van de uitspraak). Als gevolg van de uitspraak kunnen de acht vergunningen niet worden gebruikt. Burgemeester en wethouders zullen nu eerst opnieuw op het bezwaarschrift moeten beslissen.

Het is dit jaar al meerdere keren voorgekomen dat burgemeester en wethouders bakzeil moesten halen ten aanzien van bomenkap. In januari gaf het college schoorvoetend toe dat aan de Oegstgeesterweg en de Pieter Bothstraat door de gemeente per ongeluk bomen zonder vergunning waren gekapt (1). De gemeente moest voor straf bijna 25.000 euro storten in het bomenfonds. Een maand later verloren burgemeester en wethouders een beroep tegen de kap van 200 bomen langs de Plesmanlaan. De rechtbank legde de gemeente toen een herplantplicht op.

De Bomenbond is sinds de invoering van de nieuwe Bomenverordening in 2012 extra alert op kapactiviteiten omdat het merendeel van de bomen in Leiden door de nieuwe verordening niet langer worden beschermd.

(1) http://vrva.nl/index.php/opinie/21-politiek-recht/58-gemeente-kapt-bomen-zondervergunning
(2) Uitspraak 17 februari SGR 14/850 en SGR 14/851 WABOA


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

Bewoners treuren op boomfeestdag

Sleutelstad.nl 12 maart 2014:

Teleurgestelde bewoners treuren op boomfeestdag

Het lijkt vandaag wel kaalslagdag in plaats van boomfeestdag. Of, zoals de Leidse professor Jos van den Broek het noemt: “Treurwilgdag”. Van den Broek maakt zich als medewerker van de Universiteit Leiden flink boos op zijn werkgever die zonder enige vorm van communicatie een hele rits bomen om liet zagen rond het Sylvius Laboratorium in het Leiden Bio Science Park.
De bomen moeten plaats maken voor een internationale biotech-trainingsfaciliteit die op het veldje vlak naast ‘het Sylvius’ komt. De komst van dat centrum juicht Van den Broek overigens van harte toe. “Maar,” zo zegt hij: “Die potloodstrepentrekkers moeten eerst eens komen kijken voor ze zomaar een bouwplan tekenen.”


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bewoners treuren op boomfeestdag

Notitie bomenbeheer

Onze visie op vastgestelde nota B&W: “Versterken en verbinden van groen in Leiden“. Hier  een link naar de originele nota. De volgende tekst is ook beschikbaar in pdf.

Leiden 22 januari 2014

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden

De Bomenbond Rijnland is opgelucht met het verschijnen van de Nota versterken en verbinden groen. Ter aanvulling stellen we voor om de bomen een bijzondere categorie te laten zijn. We missen in het overzicht nieuwe plannen voor de toekomst van bomen.

Hoge bomen vangen veel stof
Bomen vormen de staande longen van de stad en ze vormen de eerste verticale vergroening. Hun kroonomvang is bepalend voor de zuivering van lucht en hun vermogen om water op te zuigen en kooldioxide op te slaan kent zijn weerga niet. We wijzen u erop dat ambtelijk de betekenis van bomen een kwestie van beheer is geworden met de vraag: Overlast van bomen?
Bomen een lust voor het oog” is een betere titel voor het beheer van bomen, die gemakkelijk twee mensenlevens lang meegaan. Ze groeien langdurig langzaam. Toch is de levensduur van bomen in Leiden teruggebracht in de praktijk van 50-100 jaar naar 30-50 jaar.
Er speelt kennelijk iets anders. Het beheer is veranderd naar korte termijn en er zijn commerciele belangen in het spel. Versnipperaars voor de biobrandstof moeten draaien en groenbedrijven en boomkwekers doen goede zaken. Er is een wonderlijk tekort in het bomenbeheer.

Versnippering in het bomenbeheer
Veel bomen maken een rij of singel en singels/rijen bomen maken een park of plantsoen. Nog steeds zien wij ontwerptekeningen van gebouwen waarbij grote bomen afgebeeld staan. In de praktijk blijkt dat grote bomen eerst gekapt worden en dat we het moeten doen met een compensatie met boomsprieten of met een minimale vervanging van het verwijderde groen.
De compensatie is nu nog maar 28 %. Er is geen ruimte genoeg om voldoende te compenseren en de resultaten zijn bedroevend. De nieuwe aanplant staat te dicht opeen; er is weinig deskundige verzorging en er staan te veel bomen van eenzelfde soort bij elkaar (besmettingsgevaar).
Het verlies sinds 2010 van 4500 grote bomen is nauwelijks goed te maken met de nieuwe aanplant van 1800 boompjes. Nieuw onderzoek laat zien dat grote bomen veel CO2 op kunnen slaan (Science daily, 15 januari 2014) Bovendien is het planten van bomen slachtoffer geworden van de ondeskundigheid van laaggewalificeerde medewerkers. De laatste tijd beoordelen deskundigen slechts het bomenbestand bij de voorbereiding van kapvergunningen.
Het Bomenfonds kan beter gebruikt worden voor het deskundig dichten van de gaten in de groenstructuur dan die in de begroting.

Bomen vereenzamen
Verticale aansluiting met struiken en langere kruiden is helaas van de baan. We zien enkel nog bloemperken met erbij een enkele boom of er staat een boompje in een gazon weg te kwijnen doordat er niet is gekeken naar aansluiting met een stukje bosplantsoen.
Veiligheid in de openbare ruimte is een belangrijk argument gaan worden om overal in de stad afgehakte struiken en bomen tegen te komen. Dit houdt misschien struikrovers tegen, maar geeft de indruk van een verwaarloosde groene ruimte. Onderzoek heeft uitgewezen dat een stad met verzorgd en aaneensluitend groen de openbare ruimte aantrekkelijk maakt en dat dit wonen, werken en recreatie veraangenaamt.

Hoge bomen herbergen veel vogels
Een noodzakelijk element in het groen zijn bomen en struiken. Zij zorgen ook voor de huisvesting van vogels. Het leeuwendeel van de bewoners ziet graag vogels in hun tuin of op hun balkon. Bomen vormen een orientatie voor vogels om de stadstuinen te bereiken. Een vogelsoort is de laatste tijd de gebeten hond. De meeuw is voor het leggen van haar eieren afhankelijk van platte daken. In bomen broeden zij niet. Veel nieuwe hoogbouw is voorzien van platte daken met grind erop. Grind blijft lang warm en is een soort broedstoof voor de eieren. De aanleg van daktuinen zal de overlast van meeuwen verminderen.
Daktuinen en begroeiing op flats zijn wezenlijke elementen van de verticale vergroening. We zien dit als deeloplossing voor het ruimtegebrek voor grote bomen.
Overlast van bomen is betrekkelijk gering en weegt niet op tegen de voordelen van iepen, beuken, dennen, kastanjes, notenbomen en kegeldragers (coniferen).
De voordelen van bomen zijn: schaduw, klimaatbeheersing, luchtzuivering, zuurstofproduktie, verdamping, ontspanning en stressvermindering.

Tunnelvisie
Een aspect in uw nota doet de diversiteit in het bomenrijk tekort. U scheert alle bomen over een kam, terwijl er een grote verscheidenheid bestaat. Er zijn traaggroeiers als eiken, beuken, gouden regens en andere hardhoutbomen. Er zijn snelgroeiers als wilgen, populieren, essen en esdoorns. Er zijn groenblijvers als coniferen, dennen, sparren en hulst. Er zijn vruchtbomen en notenbomen. Er zijn fijnstofzuigers als platanen, iepen, altijdgroen bomen en paardekastanjes. Bomen zijn windvangers en temperatuurregelaars. Sierbomen hoeven niet de boventoon te gaan voeren.
Er zijn bomen die nectar dragen zoals lindes, honingbomen en robinias. Grote pseudoacacia’s en echte acacia’s zijn waardbomen voor trekvogels. Van al deze kwaliteiten vinden we niets terug in uw nota. Deze kwaliteiten zijn bepalend voor de standplaats en de optimale functie.

De iep terug.
Deze soort is bijna uit het stadsbeeld verdwenen. Inmiddels zijn er iepen die resistent zijn tegen de iepziekte. De iep is een sterke boom, die bestand is tegen stedelijke onderhoud en aan het eind van haar leven een fraaie houtsoort levert voor kunstenaars en meubelmakers. We vinden de aangedragen argumenten in de nota voor versterking van groene verbindingen stad in en uit karig en pleiten voor het laten staan van volwassen bomen die ons leven grotendeels veraangenamen.

Namens de Bomenbond Rijnland,

Kees Meijer, bestuurslid

R.J. van Beek voorzitter@bomenbondrijnland.nl

Download deze  visie als  PDF


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Notitie bomenbeheer

Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Aan de gemeente Leiden (kopie)

Enig tijd geleden is door uw medewerkster van de afdeling Realisatie, team stadsruimte gevraagd om onze medewerking aan de actualisering van de Groene Kaart in 2013.
Natuurlijk willen we een bijdrage leveren aan het op de Groene Kaart zetten van de bomen in Leiden.

De Bomenbond Rijnland stelt voor om alle bomen, ongeacht hun grootte en soort, in de openbare ruimte op de Groene Kaart te zetten.
Kleine bomen moeten de kans krijgen om een lang leven te leiden en gaan voor opvolging zorgen van oude bomen.
Bomen die veel voorkomen in de stad kunnen niet uitgezonderd worden. Ook al zijn ze niet zeldzaam, ze zijn toch van algemeen belang. Ze zijn geplant voor alle inwoners van de stad. Ze geven schaduw, verkoeling, schone lucht, variatie, luwte, doorzicht in de winter en bescherming in de zomer tegen extremen in temperatuur, inspiratie, kalmte en rust, leefbaarheid, vreugde en kleur, plek voor vogels, routekaart voor vleermuizen, voedsel en plaats aan insecten, schaduw aan zonmijdende planten, verkleuring in de seizoenen, aanduiding van opstekende wind, tempering van fel licht, opslag van schadelijke stoffen, intensivering van de beleving van de stad, bermverbetering, oeverbeschoeiing, diepte, begrenzing, scheidingslijnen tussen langzaam en snel verkeer, beschutting en verhogen het gevoel van veiligheid.
Bomen kunnen een bijdrage leveren aan de reiniging van vervuilde grond. Ze groeien vaak goed op oude stortplaatsen.

Bij dunning komt vaak het argument dat er ruimte moet komen voor andere bomen. Bij veel nieuwe aanplant geldt dit argument niet en staan de boompjes van een soort als de berk of van een en dezelfde soort als de wilg op nog geen twee stappen van elkaar.
Een ander argument dat u veel gebruikt voor het kappen van bomen is het vermijden van het te veel voorkomen van eenzelfde soort. Overal in de stad staan rijen bomen van een en dezelfde soort. Als ze als gevolg van ziekten verdwijnen, keren er andere bomen terug van een soort, zoals het vervangen van rijen paardenkastanjes door beuken. Veel nieuwe aanplant in parken betreft boompjes van een en dezelfde soort die te dicht op elkaar staan.

We steunen voorts uw streven in de hele stad bomen te planten. We waarderen dat u in het Noorderpark naar in het Hoogkamerpark en van in het Cronesteinpark naar in het Bos van Bosman de inwoners van de stad in staat stelt om opgelucht adem te halen.
We stellen het zeer op prijs dat u groen op de derde plaats zet in uw beleidsvoornemens. We hopen binnenkort te plukken en te proeven van de vruchten van uw nieuwe bomenbeleid.
We staan altijd klaar om in overleg met u een goed beheerplan voor de bomen te ontwikkelen waarin elke boom in de stad een optimale kans krijgt om de stad te verfraaien voor haar inwoners.
De meningen over stadsschoon kunnen daarbij verschillen. We stellen voor om regelmatig bij te houden of de dendrologische kwalitieit samenhangt met zeldzaamheid en of het algemeen belang wordt geschaad als er bomen verdwijnen.

Namens de Bomenbond Rijnland,
Rolf van Beek (voorzitter)  & Peter van Leeuwen (waarnemend secretaris)

Leiden eind augustus 2013


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Oproep aan iedereen!

Van de voorzitter

Doel en activiteiten

De Bomenbond Rijnland heeft als doel forse stadsbomen en ander groen te beschermen, te behouden en aan te planten met het oog op een bloeiende en groeiende woonplaats die het welzijn van de inwoners bevordert. Dit doet zij door middel van het volgen van het bomenbeheer in de gemeentes in de regio Rijnland en het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking voor het voortbestaan van volwassen groen.

In de lijn van de start in 1995, zijn we doorgegaan met het volgen van de plannen van gemeentes met bomen. In een procedure bezwaarden we in 2012 met anderen tegen de kap van 125 bomen in het Noorderpark in Leiden. Vooral samen met andere bezwaarmakers lukt het ons om grote bomen te behouden.

Nadat we twee keer op markten hadden gestaan en de animo en toezeggingen niet van de lucht waren leverde dit het geen nieuwe leden op. Ondertussen dwarsboomde de gemeente Leiden de bescherming van bomen door aan te komen met de nieuwe bomenverordening en in tegenstelling tot eerder bleek er haast bij te zijn. In het politieke besluitvormingsproces kregen we de steun van Recht voor Allen en wel om zo veel mogelijk moties en amendementen uit het vuur te slepen. Dat lukte maar gering en we hebben nu een verordening, die minder regeling en geen bescherming meer geeft voor bomen op prive-terrein en voor bomen in de openbare ruimte kleiner dan 0,20 meter doorsnee op borsthoogte. Bovendien zouden in de toekomst enkel bomen kapvergunningplichtig zijn die op de Groene Kaart staan die bij de bomenverordening 2012 is vastgesteld. Formeel zijn alle nieuwe boompjes onbeschermd, tenzij ze op de Groene Kaart staan.

De groene-kaart-bomen blijken inmiddels gemakkelijk geveld te worden. Op Vondellaan 47 zijn er prachtexemplaren gedood en rond sportvelden begint de kaalslag. Wat is een gemeente zonder grote bomen? Het blijkt dat de economische structuur van een stad en de openbare veiligheid van stadsruimte gebaat zijn bij forse gezonde bomen en een voldoende groenstructuur. Er is verband gelegd tussen de bloedingsziekte onder paardenkastanjes en de urine van honden. Er is samen met anderen ophef gemaakt over de terugkeer van round up, een scheikundig bestrijdingsmiddel, in de straten en de schade die het aanricht onder micro-organismen die samenleven met boomwortels. We hebben een tiental mensen kunnen steunen bij hun bezwaren tegen het doden van karakteristieke en nuttige bomen. We hebben in de clinch gelegen met vergunningverleners. Aangezien we niet bij elk bezwaar de rechtbank inschakelden, waren veel bomen al tijdens de procedure gekapt. Vooral het argument dat er enorm veel bladoppervlakte en dus verdamping, kooldioxideopslag en zuurstofproduktie is ingeleverd, door vervanging van grote bomen door sprietjes, snijdt geen hout bij de gemeentelijke commissies.
We kunnen dit enkel blijven doen met meer inzet van onze leden!!

Voor de tweede keer in korte tijd dreigt de Bomenbond Rijnland het onderspit te delven. Mensen, gooi het bijltje er niet bij neer en bescherm een boom. Of twee of drie of vier. Dat brengt geluk! 


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Oproep aan iedereen!

Protest bomenkap Amelisweerd

Het ligt niet in de Rijnland regio maar omdat het vandaag in het landelijk nieuws is ter inspiratie: Vrienden van Amelisweerd

Wij Utrechters & Bunnikers roepen Tweedekamer & Kabinet op

 • Geen onnodig asfalt aan te leggen met autoverkeer-aantrekkende werking
 • Ons unieke natuur- en recreatiegebied te respecteren
 • Voor onze economie meer spoor, tram en fietsvoorzieningen aan te leggen
 • Met de gemeente Utrecht samen te werken om ons leefmilieu te verbeteren

Zie ook:  Bijna tweeduizend mensen protesteren boomkap (nu.nl)


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Protest bomenkap Amelisweerd

Nieuwe onderdelen

De site van de bomenbond heeft twee sinds kort twee nieuwe onderdelen en dat zijn:

Boomwaarde – een informatiepagina met verzamelde wetenschappelijke informatie over de belangrijke rol van  bomen in binnensteden, vooral ook voor de mens zelf. Fantastisch materiaal om anderen te laten begrijpen dat het om veel meer gaat dan een aangezicht.

Groene kaart Leiden – waar op dit moment een formulier staat waarmee de Bomenbond geattendeerd kan worden op bomen die op deze kaart zouden moeten staan maar dat nog niet zijn. Meer informatie over de huidige situatie van de Groene Kaart volgt binnenkort.


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe onderdelen

Kleine bomen vogelvrij in Leiden

Op sleutelstad.nl –  24 september 2012:

Bomenbond: kleine bomen vogelvrij in Leiden


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Kleine bomen vogelvrij in Leiden

Kaalslag in Leiden

Uit het Leidsch Dagblad 5 september 2012

Bomenbond bang voor kaalslag in Leiden

LEIDEN – Met de Bomenverordening 2012 slaat Leiden de plank mis en gaat gemeente terug naar de tijd waarin bescherming van de bomen een aangelegenheid was voor regenten en bestuurscolleges.

Dat is de reactie van de Bomenbond Rijnland op het vervangen van de Bomenverordening 1996 door die van 2012. De voornaamste reden voor vernieuwing van de verordening is het aantal regels verminderen, aldus burgemeester en wethouders.

 Lees verder bij het Leidsch Dagblad.


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Kaalslag in Leiden

Aan de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden

 Eind augustus 2012

IS MINDER BETER?

Sinds 2008 verschijnen in de gemeentelijke mededelingen in Leiden steeds vaker berichten over een nieuwe bomenverordening, die die van 1996 moet gaan vervangen. De huidige verordening is nodig geweest nadat de Leidse bevolking in een referendum had aangegeven dat stadsbomen de moeite waard waren om te blijven staan en niet hoefden te wijken voor ondoordachte bouwplannen. De bomen en struiken in de stad konden voortaan niet zonder vergunning gekapt worden en er kwam een herplantplicht.
Argumenten voor de vervanging zijn schaars. Sinds enige tijd echter verschijnen onder het motto “Minder is beter” termen als deregulering en lastenverlichting. De administrtieve lasten moeten omlaag.
Het ambtelijk werk bestaat uit publicatie van de kapvergunning, het aanvragen ervan met situatieschets en de verlening van de vergunning. Veel werk is het niet. De opbrengsten zijn leges en storting in het Bomenfonds voor de compensatie. Het is dus geen diefstal uit eigen beurs. Onderhoud en aanplant van bomen hebben een eigen fonds. Hoe is het dan mogelijk dat er een enorme achterstand is in het onderhoud? Hoe is het dan mogelijk dat een ambtenaar toestemt in het kappen van bomen zonder kapvergunning aan de Oude Rijn, terwijl een ander zegt dat er geen geld is voor nieuwe bomengrond voor de lindebomen om de hoek op de Uiterstegracht. Waar betaalt U de firma Zelkova van die wekenlang met twee man en 6 verbrandingsmotoren bezig is om in augustus takken met bladeren, die zuurstof produceren, uit bomen te zagen? De takken leveren geen direct gevaar op. Dit in tegenstelling tot plassende honden die de conditie van de bomen verzwakken, zodat ze wel een gevaar gaan vormen. De honden lopen inmiddels het gevaar vergiftigd te worden doordat u overgegaan bent tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen (dichloorvos en round up) in de straten van Leiden. Zijn hier minder groenonderhoudslieden beter voor mens, milieu en dier?

Er kwamen weinig bezwaren tegen kapvergunningen binnen, tenzij het ging om onnodige kaalslag of vernietiging van waardevol stadsgroen. Tegen kap van particuliere bomen in tuinen kwam weinig bezwaar binnen. Er bestaat enige weerzin als het gaat om andermans bezit.
Er bestond deskundigheid over de gezondheid en over de conditie van bomen en struiken binnen de gemeente en er was uitwisseling van meningen over groen tussen ambtenaren en burgers.

Nu is met de nieuwe bomenverordening de bijl in het Leidse bomenbestand gezet. Bomen met een diameter van 20 cm of minder verliezen hun bescherming. Hoe denken onze bestuurders dat er nog bomen kunnen opgroeien tot ze op de Groene kaart met beschermde bomen komen te staan? Waar is de digitale versie van die Groene kaart met het register? Waarom is het criterium “leefbaarheid en recreatie” ofwel schaduw en ontspanning uit de verordening verdwenen? Hoe gaat u bomen beschermen onder de term ecologie, terwijl hier juist de levensduur van de bomen centraal dient te staan in hun relatie tot bijvoorbeeld aardhommels, halsbandparkieten, spechten, merels, mieren, muizen en vleermuizen, vlinders, lieveheersbeestjes, spinnen, mineervliegen, galwespen en galmuggen, boomkruipers, boomklevers, bladluizen, wandelende takken, zweefvliegen, klimmende kinderen en lijsters.

Op uw concept Groene kaart uit 2011 ontbreken honderden bomen die in straten, aan grachten, op pleinen, rond volkstuinen, op rijksgrond van de universiteit en in tuinen staan. U vraagt om advies bij het bureau SIRA consulting, dat becijfert dat er per jaar 210 aanvragen voor een kapvergunning zijn. Het gaat hier echter om het dubbele aantal en om veel vergunningen voor meer dan 1 boom. Het hoofdargument van SIRA is een besparing voor bedrijven van duizenden euro’s per jaar. Waar is het verlies aan inkomsten in het Bomenfonds , dat zo nodig is voor o.a. het 1000 Bomenplan? Hoe kan het dat de gemeente Leiden nog voor 300.000 euro verplichtingen heeft aan de universiteit en de Gasunie? Hoe is het mogelijk dat u een beroep doet voor een half miljoen op het Bomenfonds om de gaten in uw begroting te dichten, terwijl u dit geld hard nodig hebt voor compensatie van de 1001 gekapte bomen rond uitvalswegen, op parkeerterreinen, rond volkstuinen en voor de aanleg van ontsluitingswegen.

Groepen bomen of individuele bomen staan vaak op particulier terrein . Ze zijn een noodzakelijke en waardevolle aanvulling van de boomstructuur in het openbaar gebied. (Wat bedoelt u met boomstructuur? Als de bomen niet netjes in een lijn staan vormen ze dan geen boomstructuur meer?) Ze vormen de stapsteen van de bomen in het buitengebied naar de tuinen in de stad en vice versa. De bescherming van bomen is dus belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad voor libellen, vleermuizen en vogels. Zij zijn allen insecteneters en voorkomen plagen. Hoe gaat u voorkomen dat deze ecologisch belangrijke bomen verdwijnen, als u de nieuwe verordening aanneemt en ze niet op de Groene kaart staan?

In de nieuwe verordening handhaaft u het kapverbod voor straatbomen. Maar hoe kunt u dat waarmaken naar particulieren als u zelf vergunning verleent voor wat u om te kappen aanvraagt? U verlegt hier de zorg voor het groen naar privé-terrein. Uw zorgplicht voor bomen – BW art 6.162 – verengt zich naar er voor te zorgen dat bomen ten behoeve van veiligheid en risico-vermijding uit de openbare ruimte verdwijnen. Zijn hier het onderhoud en het voorkomen van voorzienbare schade vergeten?

Wij vragen ons af waar uw voornemen is gebleven om op plaatsen waar veel bomen van 1 soort staan, die moeten worden gekapt, nieuwe bomen te planten van verschillende soorten(o.a in de Stevenshof ). Dit voorkomt het optreden van vreemde ziektes en plagen bij bomen. Misschien zijn hierdoor eiken, iepen en kastanjes uit het Leidse straatbeeld aan het verdwijnen. In de te bespreken verordening ontbreekt overigens ook het belang en de bescherming van struiken.

Bij weigeringsgrond 7 treffen we de ”toekomstverwachting en de infrastructuur” aan. De infrastructuur is in het verdere verhaal verdwenen. Is dit omdat de infrastructuur niet die voor de bomen is?

Met deze nieuwe verordening slaat u de plank mis en plaatst u ons terug in het verleden waarin de bescherming van de bomen een aangelegenheid is voor regenten en bestuurscolleges. De dialoog over de groenstructuur van onze stad is verstomd door de invoering van de Groene kaart. Vroeger werd er tijdens de crisisbestrijding een park aangelegd. Nu verdwijnen er bomen onder het motto:
minder groen is beter voor de stad. Er valt het ergste te vrezen voor de toekomst van het nieuwe Leydse singelpark.

In de hoop u hiermee enigszins van onze grote bezorgdheid op de hoogte te hebben gebracht, blijven we wachten op uw gunstige beslissing voor de bomen.

Namens de Bomenbond Rijnland

Rolf van Beek, voorzitter
Eva van Santen, plv. secretaris


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Aan de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden

Bomenverordening Leiden 2012

Kap van bomen simpeler? – Bomenverordening Leiden 2012 (Leidsch Dagblad)

Op 6 september a.s. wordt het voorstel met verwerkte inspraak besproken door de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en dan op 11 oktober 2012 staat het dan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering ter vaststelling.

Bomenbond Rijnland schreef het volgende commentaar:

Bomen van particulieren die niet op de groene kaart staan zullen in de toekomst vogelvrij worden verklaard. Dit is het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden aan de gemeenteraad. Als dit voorstel wordt aangenomen is er dus geen kapvergunning meer nodig voor deze bomen. Wat een uitkomst voor projectontwikkelaars en speculanten!! Dit betekent dat een heleboel bomen onbeschermd raken.
Het is te hopen dat er voldoende gemeenteraadsleden zijn die dit op 6 september a.s. een onzalige nieuwe verordening vinden. Het moet moeilijk blijven om een boom zomaar te kappen, vinden wij, aangezien je dan aan groenvernietiging doet.
De gevolgen van deze nieuwe boomverording zijn dat ambtenaren en B. en W. kunnen bepalen welke bomen op de groene kaart komen en vooral welke niet. Een fractie van de bomen in de stad staat op de kaart. Het merendeel niet en dat maakt van Leiden een grote kapvlakte.
Jonge bomen zullen hun bescherming verliezen, zodat we uiteindelijk geen volwassen bomen meer overhebben.
Namens Bomenbond Rijnland,
Rolf van Beek, voorzitter
Eva van Santen, secretaris

Lees de discussie verder bij op het Leidsch Dagblad of reageer verder hieronder!


 
Lees meer over Bomenverordening Leiden, Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomenverordening Leiden 2012

Bestrijdingsmiddel Roundup

Heel Pancras-West wil af van bestrijdingsmiddel Roundup 

(Sleutelstad.nl – Leiden – 16 oktober 2011)
Afgelopen week zijn er dan ook oproepen verspreid in de overige straten en stegen, om zich aan te melden de bestrijding van onkruid zelf ter hand te nemen en daarmee het gebruik van Roundup in de hele wijk overbodig te maken.

Roundup and birth defects researcher presents findings to German government 
(Earth Open Source, 3 oktober 2011)

Germany has a special responsibility in the Roundup controversy because it is the rapporteur member state for glyphosate, responsible for liaising between the pesticide industry, the EU Commission and the EU member states on the EU approval of glyphosate. Germany will remain as the rapporteur member state for the 2015 review of the substance. 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bestrijdingsmiddel Roundup

Tuinvereniging Ons Buiten

LEIDEN – Tuinders van tuinvereniging Ons Buiten zien niets in een plan van de gemeente om door te gaan met het kappen van bomen rond hun terrein. Een fietspad dóór het complex vinden ze al helemaal niets.

Voorzitter van Ons Buiten Corrie Bink: ‘Dit jaar heeft de gemeente een drietal vergunningen aangevraagd voor de kap van meer dan 500 bomen in en rond onze tuinvereniging, waarbij bijna alle bomen rondom het complex verdwijnen. Dit ter realisatie van het park De Tuin van Noord, dat het tuincomplex in zich zou moeten opnemen. De tuinders van het complex vragen zich af hoe de gemeente denkt een park te kunnen aanleggen door ruim 500 bomen te kappen.’ 

Lees verder op dichtbij.nl


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Tuinvereniging Ons Buiten

Bomen Voorschoten zijn vogelvrij

Bomenbond: ‘Voorschotense bomen vogelvrij’

“Begin juli boden de Bomenbond en een groep bezorgde Voorschotenaren wethouder Blommers de petitie ‘Hou Voorschoten groen’ aan. Daarin wordt gepleit voor bescherming van alle bomen in het dorp en het instellen van een bomenfonds. “Als er dan gekapt moet worden, is er geld voor vervanging, zodat het totale aantal bomen gelijk blijft,” licht Hartstra toe. De voorlopige lijst beschermwaardige bomen wordt in oktober definitief vastgesteld door de raad.”

Lees het hele artikel op weekkrant.nl (9 augustus 2011)


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Bomen Voorschoten zijn vogelvrij

Hou Voorschoten groen – elke boom is beschermenswaardig!

De Bomenbond Rijnland en een groep inwoners van Voorschoten vragen u de petitie Hou Voorschoten groen! te tekenen.


Een van de redenen waarom Voorschoten een prettige gemeente is om in te wonen is de aanwezigheid van veel groen. Denk aan de Voorstraat met zijn karakteristieke linden, het burgemeester Berkhoutpark, landgoed Berbice, Rozenburg etc.

Binnenkort wordt in Voorschoten de kapvergunning afgeschaft en wordt er een zogenaamde ‘bomenlijst’ ingevoerd. Op deze lijst staat slechts 10% van de bomen in Voorschoten. Dit betekent in de praktijk dat 90% van de bomen onbeschermd is en zomaar gekapt kan worden. En ook voor de ‘beschermwaardige’ bomen die wèl op de bomenlijst staan is er geen goede bescherming: er is immers geen bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Wij verzoeken de gemeente Voorschoten de bomen beter te beschermen door:

1. Plaatsing van alle bomen in op de nog in te voeren ‘beschermwaardige bomenlijst’;
2. Aanscherping van de voorwaarden waaronder in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gekapt mag worden;
3. Het instellen van een bomenfonds om vervanging van eventueel te kappen bomen te bekostigen.

Mocht je ons initiatief willen steunen klik dan door naar de petitie om deze te ondertekenen.


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Hou Voorschoten groen – elke boom is beschermenswaardig!

Burgerinitiatief – Geef vogels ook in nieuwbouw de ruimte!


Bert Houkes mailt ons:

“Ik probeer op allerlei manieren aandacht te vragen voor de stads en dorpsvogels. Veel mensen realiseren niet dat veel gewone vogels worden beschermd en op de rode lijst staan. Als we daar mee doorgaan weten onze kinderen vaak niet meer hoe ze er uit zien. Mussen, zwaluwen, spreeuwen die vroeger nog in grote getalen voor kwamen worden tegenwoordig zeldzaam. Vaak zijn er geen biologische redenen daarvoor aan te wijzen maar wel heeft ons gedrag een behoorlijke invloed daar op.

Om hieraan wat te doen probeer ik een burgerinitiatief indienen om bij bouw nieuwe wijken of gebouwen rekening te houden met de vogels. Voor dit burgerinitiatief heb ik veertig duizend petities nodig om het in de Tweede Kamer te brengen.”

Wilt u helpen? Ga naar ruimtevoorvogels.nl en teken de petitie.


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Burgerinitiatief – Geef vogels ook in nieuwbouw de ruimte!

Behoud het Bewaarde Land in Meijendel – teken de petitie!


Twee weken geleden kreeg Hugo Bakker, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, een heel enge brief van de gemeente Leiden. In deze brief staat dat B&W van Leiden het voornemen heeft om zijn baan op te heffen (raadsvoorstel 11.0003). Dat zou het einde kunnen betekenen voor het Bewaarde Land in Meijendel. Want, hoewel het Bewaarde Land ieder jaar een flink deel van de kosten zelf bijeensprokkelt uit giften en sponsoring, een volledig salaris kan het niet opbrengen.

Ook de Vrienden van het Bewaarde Land kunnen deze klap financieel niet opvangen. Ze doen wel hun best om de gemeente Leiden op andere gedachten te brengen. Op do 17 feb hield de commissie Werk en Financiën van de gemeente Leiden een vergadering waarin het raadsvoorstel besproken werd. Tijdens deze vergadering was mogelijk om als burgers in te spreken. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door Ton Lommers, oud schoolhoofd van , Aad de Vette, namens de Vrienden van het Bewaarde Land en Gerrit Jan de Bruyn, namens de Vereniging Natuurbeleving Duin- en Bollenstreek.

Dit was de inspreektekst van de Vrienden van het Bewaarde Land :

Wij zijn ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren van kinderen die naar het Bewaarde Land zijn geweest en die daar zóó enthousiast van terug kwamen

Wij staan vierkant achter de doelstelling van het Bewaarde Land waarin staat : “dat het bij kinderen en grote mensen verwondering wil wekken voor de rijkdom en veelzijdigheid van de natuur, besef ontwikkelen van de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid van mens en natuur, en respectvol gedrag bevorderen tegenover het leven in al zijn verschijningsvormen: planten, dieren en mensen, landschappen, ecosystemen en de aarde als geheel”

Wij zijn in het Bewaarde Land geweest en hebben gezien hoe kinderen in 3 dagen vertrouwd zijn geraakt met de natuur. Leerzamer dan boeken, leuker dan een schoolreisje

Wij zijn geraakt door het enthousiasme en de inzet van de tientallen vrijwilligers, uit alle lagen van de bevolking, zonder wie dit programma niet mogelijk zou zijn

Wij hebben grote waardering voor de professionaliteit, het geduld en het enthousiasme van Hugo, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, naar kinderen, volwassenen en organisaties

Wij hebben vernomen dat B&W van Leiden het voornemen heeft om de WIW-baan van Hugo op te heffen (raadsvoorstel 11.0003 van 2011)

Wij steunen het Bewaarde Land programma met donaties, voor bijv. kleine gebruiksartikelen of een EHBO-training voor wachters, maar we kunnen helaas niet het salaris van een coördinator opbrengen

Wij zouden het heel erg vinden als dit soepel draaiende en zeer nuttige project, dat door de jarenlange inzet van velen tot stand is gekomen, zou stoppen

Wij vragen de gemeente Leiden om te zorgen dat het Bewaarde Land in Meijendel kan blijven voortbestaan

De Vrienden van het Bewaarde Land hebben een online petitie aangemaakt. Zou je deze willen ondertekenen en doorsturen naar iedereen waarvan je denkt dat ze ook niet zouden willen dat het Bewaarde Land in Meijendel verdwijnt.


Daarnaast kun je helpen door in je omgeving bekendheid te geven aan deze actie. Ken je toevallig mensen in je eigen omgeving die actief zijn in de Leidse politiek of kom je ze wel eens tegen bij de bakker: praat eens niet over het weer, maar begin over het Bewaarde Land.

Op 11 maart neemt de gemeenteraad van Leiden de definitieve beslissing.


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Behoud het Bewaarde Land in Meijendel – teken de petitie!

Goed voornemen voor 2011 – kerstboom adopteren

De kerstboom is inmiddels weer het huis uit. Maar wist u dat u een kerstboom ook terug kunt zetten in de natuur? Bijvoorbeeld in Voorschoten op landgoed Duivenvoorde. Lees dit artikel (Sociaal Ondernemen.Nu!) of kijk voor meer informatie op de website van Adopteer een Kerstboom.


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Goed voornemen voor 2011 – kerstboom adopteren

Hans en Sjors van der Stelt – De Bomen in Artis en Hortus

Twintig jaar geleden schreef Hans van der Stelt een boek over Amsterdamse bomen. Hier is nu een vernieuwde versie van verschenen, geschreven door zijn zoon Sjors: De bomen in Artis en Hortus

Interview met Sjors: ‘Bomen zijn kampioenen van de natuur’


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Hans en Sjors van der Stelt – De Bomen in Artis en Hortus

Informatie over nieuwe wetgeving

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit betekent dat er een nieuwe procedure voor kapvergunningen is.

De Bomenstichting Amsterdam geeft op haar website alvast wat uitleg over de nieuwe regels.


 
Lees meer over Diversen | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor Informatie over nieuwe wetgeving

De Dolle Egel verzet zich tegen fietspad Ons Buiten

De Dolle Egel is een groep hobbytuinders, allen met een tuin op het volkstuincomplex ‘Ons Buiten’ die veel plezier beleven aan de rust en het groen van ons stukje grond. Het complex herbergt ruim vierhonderd tuinen met circa tweeduizend gebruikers. De gemeente wil een fietspad aanleggen en zo het tuinencomplex doormidden klieven. Wij verzetten ons tegen dit plan.


 
Lees meer over Leiden | Geplaatst op | Reacties uitgeschakeld voor De Dolle Egel verzet zich tegen fietspad Ons Buiten