Archief leestafel

Bomen leveren belangrijke ecodiensten voor de stad.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25969


 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Bomenbond daagt provincie voor de rechter over centrale voor biomassa in Arnhem

De Gelderlander, Eric van der Vegt (2 maart 2020)

De Arnhemse Bomenbond is een rechtszaak tegen Gedeputeerde Staten van Gelderland begonnen over de vergunning voor de biomassacentrale van Veolia in Arnhem. De bond, die alle bomenstichtingen van Arnhem vertegenwoordigt, wil dat de provincie stopt met tijdrekken en de bezwaren tegen de centrale in behandeling moet nemen.

De maat is vol voor elf samenwerkende bomenclubs in Arnhem. Zij willen dat de rechter Gedeputeerde Staten van Gelderland dwingt om de vele bezwaren tegen de vergunningaanvraag voor een bijgebouw en verschillende aanpassingen aan de centrale in behandeling te nemen.

Ook op een verzoek om de Natuurvergunning voor de centrale te actualiseren is het provinciebestuur niet ingegaan.

76 miljoen euro

Het Franse bedrijf Veolia heeft begin dit jaar op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem een biomassacentrale in gebruik genomen. De vergunning voor de centrale stamt al van 2016 en is onherroepelijk.
Veolia krijgt de komende twaalf jaar 76 miljoen euro duurzaamheidssubsidie voor de centrale. Hier valt niet aan de tornen.

Er ontbraken nog enkele vergunningen voor onder meer de verdiepte opslagloods voor de biomassa. Hiertegen kwamen veel bezwaren binnen bij de provincie. De bezwaarmakers vroegen zich ook af waarom de Natuurvergunning voor de centrale niet geactualiseerd werd. Volgens de Bomenbond weigert het provinciebestuur te reageren op de bezwaren om tijd te rekken.

Complex verzoek

De Arnhemse Bomenbond wil via de rechter een boete van 10.000 euro afdwingen voor elke dag dat de provincie geen beslissing neemt. Gedeputeerde Staten laat desgevraagd weten bezig te zijn met de afronding van de bezwaren.

,,Het was een complex verzoek met veel bezwaarmakers’’, aldus een woordvoerder. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend.


 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Klimaatverandering heeft de status van de boom getransformeerd: bomen zijn hot

TROUW, 26 februari 2020  – Johan Nebbeling

Nationaal Bomenmuseum

Het Gimborn Nationaal Bomenmuseum in Doorn.Beeld Johan Nebbeling

In het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn loop je in een uurtje van de Alpen naar de Himalaya en van Japan naar Canada.

De in 1916 tot Nederlander genaturaliseerde Duitser Max von Gimborn zou de recente bijna-heiligverklaring van de boom met genoegen hebben aangezien. Hij was altijd al een groot bomenliefhebber en als rijke inktfabrikant had hij de middelen om die liefde vorm te geven: een arboretum ter grootte van zestig voetbalvelden met ruim 3000 bomen en struiken uit de hele wereld.

Praktisch

Het Gimborn Nationaal Bomenmuseum is gevestigd aan de Velper­engh 13 in Doorn. Het museum is het hele jaar geopend. Entree: € 6,50. Kinderen tot 16 jaar gratis. Zie voor agenda en andere informatie: bomenmuseum.nl

Beeld Johan Nebbeling

In 1924 kocht hij een stuk grond in Doorn, waarvoor landschapsarchitect Gerard Bleeker een bomentuin ontwierp. Van Gimborn zou er ook gaan wonen, in een nieuw te bouwen villa. Maar de beurskrach van 1929 putte zijn middelen uit en die villa kwam er nooit. Zijn arboretum behield hij. Zijn weduwe verkocht het verwaarloosde park in 1966 aan de Universiteit van Utrecht, die het als onderzoeks- en onderwijscentrum gebruikte. In 2009 nam een particuliere stichting het arboretum over, knapte het grondig op en maakte er het Nationaal Bomenmuseum van, zover bekend het enige in zijn soort.

Beeld Johan Nebbeling

In volle glorie

En wat een fijn plekje is dat museum! In een parkachtig landschap, doorsneden met vijvers die worden gevoed met helder kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug, staan duizenden gezonde, goed onderhouden bomen en struiken in hun volle glorie. Ze zijn, op voorwaarde dat ze gedijen in ons gematigde zeeklimaat, afkomstig uit de hele wereld. Aan de hand van de bomenroute door het Gimborn Museum loop je in een uurtje van de Alpen naar de Himalaya en van Japan naar Canada.

Wonderlijk en verbazingwekkend is de veelvormigheid van bomen: van de 36 meter hoge Amerikaanse Mammoetboom tot de gotische bogen van de ‘boomkathedralen’ die de Koreaanse Hemlocksparren – in Nederland uniek – met hun takken vormen. Bladeren in alle vormen en maten, die meekleuren met de seizoenen en het museumpark elk jaargetij een andere aanblik geven.

Het Nationaal Bomenmuseum is in de loop der decennia bovendien een toevluchtsoord geworden voor (beschermde) vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën. Met een beetje mazzel kun je er een boommarter, waterspitsmuis, ijsvogel, ransuil, ringslang, hazelworm, kamsalamander of heikikker spotten. Het gebied is een lusthof voor vlinders, waterjuffers, libellen, bijen, hommels en wespen.

Beeld Johan Nebbeling

Fantastisch voor kinderen

Soortbehoud en educatie gaan in het museum hand in hand. Dat maakt het museum ook voor kinderen een fantastische bestemming. Zij kunnen, bijvoorbeeld, terecht in de enorme boomhut die rond een grote beuk is gebouwd en waar zowel de geschiedenis van het heelal als van het leven op aarde wordt verteld. Biodiversiteit is een belangrijk thema in het museum. Er zijn diverse thematische wandelroutes, waaronder één speciaal voor visueel gehandicapten, en het hele jaar vinden excursies en activiteiten plaats.

Na bijna een eeuw zijn de bomen en struiken volwassen en is het Nationaal Bomenmuseum op zijn mooist. Von Gimborn zou trots zijn geweest op zijn levenswerk. Maar voor hem geldt wat voor elke bomenplanter geldt: boompje groot, plantertje dood. Gelukkig kunnen wij genieten van zijn erfenis.


 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

2027 komt dichterbij, maar waar blijft de natuur?

TROUW, 19 februari 2020

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2027-komt-naderbij-maar-waar-blijft-die-natuur~bae42103/?fbclid=IwAR3nt3M2uF453XUqChmMg-TfY_G2J2xEFO4kkHaKZhzpY9V2MbVBN_2RBHM&referer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

 

 

What do you want to do ?

New mail


 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

VERGROENINGSBELEID BRUSSEL IS MISLUKT – EU-subsidies hebben geen positief effect op natuur

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vergroeningsbeleid-van-de-europese-unie-is-mislukt~b0dcfae4/

 

What do you want to do ?

New mail


 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Kabinet compenseert natuurschade met natuurbank

Het zou verstandiger zijn het meer in de preventieve hoek te zoeken.
Het lijkt nu net of er extra geld bovenop komt, maar het bedrag van 250 miljoen was vorig jaar al gereserveerd.
De economische groei moet door!

 
Lees meer over Leestafel | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment