Boom in de knel? Meld het snel!

Wist u dat de gemeente Leiden steeds meer werk maakt van de bescherming van bomen op bouwplaatsen? Sinds vorig jaar staat deze bescherming als één van de prioriteiten in het
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Inmiddels zijn praktische werkafspraken gemaakt met de gemeente om snel te kunnen reageren op situaties waarin bomen op bouwplaatsen in de knel komen of soms zelfs zonder vergunning zijn gekapt!

Wanneer zit een boom in de knel?

We roepen iedereen met een hart voor het groen op om bij bouwplaatsen te letten op de aanwezige
bomen en vooral ook op aanwezige bescherming van de stammen en kronen. Bijvoorbeeld: staan er planken rond de stammen? Is de grond onder de kroon van de boom vrij van
opgehoopte aarde of bouwmateriaal? Lopen er rijsporen van vrachtwagens of kranen vlak
langs de bomen? Is er gegraven vlakbij de wortels? Om een goed beeld te krijgen van wanneer bomen in de knel kunnen zitten, zie deze poster van De tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen van de Bomenstichting en onze eigen voorbeelden onderaan dit artikel.

Melding maken

Stuur uw melding met locatie (adres, screenshot Google maps, of aanduiding van bijvoorbeeld dichtstbijzijnde huisnummer of nummer lantarenpaal), naam bouwfirma indien bekend, aantal bomen in de knel, uw contactgegevens en liefst ook foto’s naar meldingenleiden@bomenbondrijnland.nl en wij gaan ermee aan de slag.