Kom op voor Vlietland, dinsdagavond 30 januari

Kom dinsdagavond naar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg voor Vlietland-Noord!

Op dinsdagavond 30 januari zal in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg worden gesproken over het bestemmingsplan Vlietland-Noord. De vijf samenwerkende organisaties, Burgerinitiatief Vlietland, Vrienden van Vlietland, Bomenbond Rijnland, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Buren van Vlietland hebben 86 vragen gesteld over het bouwplan voor 222 villa’s in het natuurgebied Vlietland. De raadscommissie Omgeving zal deze brief bespreken. Vertegenwoordigers van de vijf organisaties zullen dan inspreken.

De commissie zal vergaderen in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72/74 in Voorburg en de vergadering start om 19.30 uur.

De Bomenbond Rijnland roept leden en andere belangstellenden op om ook naar deze vergadering te komen. Dan wordt duidelijk dat natuurgebied Vlietland voor velen dierbaar is. Op onze website staat ook ons recente bericht over de gevolgen van het plan voor de natuur op Vlietland.

Wij hopen op een grote opkomst!