Kap 69 bomen Morspoortterrein

Nadat de gemeenteraad op 12 oktober 2023 het bestemmingsplan voor de woningbouw op het Morspoortterrein heeft goedgekeurd, gaan de trein voort. Voor alle 69 bomen op het terrein voor de 4 bouwblokken is inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Naar onze mening is de aanvraag echter te voorbarig. We dienden dan ook een zienswijze in.

Voorbarige aanvraag

De sloop van Stationsplein 107 (oude belastingkantoor) is intussen uitgesteld tot na oktober 2024 omdat er nog geen andere locatie beschikbaar is voor de huidige bewoners. Daarnaast is de geplande start met de bouw van het eerste bouwblok M1a pas begin 2025. Een bouwaanvraag is er nog niet eens. Om nu al te besluiten alle bomen te kappen lijkt nog niet aan de orde.

Compensatie nog niet bekend

Volgens het plan is het uiteindelijk de bedoeling dat bomen terugkomen, maar is de compensatie nog niet bekend (aantallen en soorten bomen). De kapaanvraag is dan ook niet compleet.

Boomgaard?

De gemeente heeft plannen voor een hoogstamboomgaard in het binnenhofje van 2 van de gebouwen. De Bomenbond vraagt zich af of zo’n hofje wel geschikt is voor zo’n plan en wie die bomen dan gaat onderhouden. Voor het onderhoud heb je wel verstand van zaken nodig.

Lees hier onze hele zienswijze.