Stadsbomen in een veranderend klimaat

Op maandagavond 18 september 2023 is een Groen Ideecafé over het onderwerp ‘Stadsbomen in een veranderend klimaat’. Plaats van bijeenkomst: Scheltema Leiden, Marksteeg 1. Inloop 19.30 uur. Opening programma: 20.00 uur.

De Bomenbond Rijnland organiseert deze avond samen met het programmateam van de stichting Ideewinkel.

Op 7 september 2023 aangepaste programma van het Groen Ideecafé op 28 september over Stadsbomen in een veranderend klimaat
Inloop 19.30 uur; start inhoudelijk programma om 20.00 uur

Hoe belangrijk zijn bomen voor de stad van de toekomst? Hoe wordt in de stedenbouw en architectuur rekening gehouden met de functie en het eindbeeld van bomen? Welke keuzen worden daarbij gemaakt, wie maakt die keuzen en in welke arena worden deze verantwoord?

Bomen in de stad hebben het moeilijk. Ze vallen sneller uit door veranderende klimaatomstandigheden (droogte, hitte) en door de stedelijke verdichting (gebouwen, infrastructuur) komt er steeds minder ondergrondse en bovengrondse groeiruimte voor bomen.

In het Leidse bomenbeleid wordt in compensatieplannen de nieuwe aanplant van bomen afgewogen aan de hand van de wijze waarop deze bijdragen aan ecologie, klimaat en beeldkwaliteit. 

Welke bomen willen wij over 25 tot 30 jaar in de stad zien?

Hoe kijken ecologen, klimaatdeskundigen, architecten en stedenbouwers aan tegen ‘het groen in de grote stad’ in het jaar 2050? Wat is nodig om tot een goede aanpak te komen?

19.30 uur                Inloop

20.00 uur                Opening

20.05 uur                Ecosysteemdiensten van stadsbomen

Leendert Koudstaal, gemeente Den Haag

20.25 uur                Effecten van de architectuur van stadsbomen op het microklimaat

René van der Velde, TU Delft

20.45 uur                Stedenbouw en klimaatadaptatie

Jolanda de Schiffart en Ashley North, gemeente Leiden

21.05 uur                Column: Dick de Vos

21.10 uur                Paneldiscussie met de sprekers, betrokkenheid vanuit de zaal: gespreksleider Robber Folmer

21.30 uur                PAUZE

21.45 uur                Pubquiz

22.15 uur                Afronding en laatste mededelingen

22.30 uur                Einde

Sinds 2009 organiseert de werkgroep Groene ideecafé avondbijeenkomsten over actuele ‘duurzame’ onderwerpen. Doorgaans op de derde maandag van de maand van 20.00 tot 22.30 uur in Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden; https://www.ideewinkel.nl/ideecafe

Over de sprekers

Leendert Koudstaal is beleidsadviseur bomen en groen bij de gemeente Den Haag, voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen namens de G32 Gemeenten en o.a. Bestuurslid van het OOGST fonds (ontwikkelen onderzoek groen in de stad).

René van der Velde is associate professor Landscape Architecture & Urban Forestry bij de TU Delft. In zijn werk besteed hij veel aandacht aan de relatie tussen bomen en stedelijk klimaat.

Jolanda de Schiffart heeft gewerkt als stedenbouwkundige en is nu programmamanager Vergroenen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit bij de gemeente Leiden.

Dick de Vos is schrijver van natuurboeken en secretaris van de Bomenbond Rijnland.

Organisatie

Deze discussieavond over ‘Stadsbomen in een veranderend klimaat‘ is georganiseerd door Marijke Langeveld en Robbert Folmer van het programmateam Groen Ideecafé en Eduard Groen van de Bomenbond Rijnland.