Boekhouden of biologie?

Op 1 juni stemde de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden in met de uitvoering van de herinrichting van de wijk de Hoge Mors. Onderwerp van gesprek was nog wel het Integraal Groenplan, nodig omdat er tussen 2019 en ca 2024 ruim 300 bomen zijn of worden gekapt. Dat betekent groot verlies aan functies van de bomen voor de natuur en de leefbaarheid van de wijk.

De Bomenbond is het niet eens met de eenzijdige nadruk in het Plan op ecologische scores van te kappen en nieuw te planten bomen en wijst op de toezegging uit 2021 van wethouder North om bij de gesprekken over het Register Ecologische Bomen ook de
klimaatfuncties mee te nemen. Ook meent de Bomenbond dat de nu toegepaste ‘boekhoudkundige’ berekeningen van de toename van de biodiversiteit op schijnzekerheid berusten.

Lees onze inspraak van 1 juni 2023 in dit document [PDF].