Klimaatadaptatieplan Voorschoten geaccepteerd, wel aanbeveling bomenbeleid

Op donderdag 25 mei accepteerde de gemeenteraad van Voorschoten unaniem het klimaatadaptatieplan. In dit plan geeft de gemeente aan wat zij zal doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Een belangrijk plan wat de Bomenbond betreft.

De Bomenbond heeft ingesproken tijdens de commissievergadering. Zij vroeg aan de raad wel in te stemmen met het klimaatadaptatieplan, maar het beleid ten aanzien van bomen aan te scherpen. Een voorbeeld: als het beleid is dat er meer bomen moeten komen, hoeveel moeten dat er dan zijn? Wat is de concrete ambitie? Wanneer weten we dat het is gelukt?

In de uitwerking van het klimaatadaptatieplan en in het nog te bepalen bomenbeleid zal hieraan worden gewerkt. Het college zegde ook toe dat de toelichting op de methodiek van de boomwaardetaxatie zou worden meegenomen in het groenbeleid, zodat de discussie hierover kan worden vervolgd bij het bepalen van dat beleid, en dat ook ecologische aspecten worden betrokken bij het groenbeleid.

Wordt vervolgd dus. We houden een vinger aan de pols.

Lees onze inspraaktekst hier (PDF).