Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2023

Alle leden van de Bomenbond Rijnland worden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 mei aanstaande, vanaf 19:30 uur (inloop 19:00 uur) in het Dorpscentrum Oegstgeest. Om 21:00 uur wordt een lezing gegeven door Bart Nyssen, bosecoloog bij de Bosgroep Zuid Nederland.

Met ingang van dit jaar willen we twee keer per jaar een ledenvergadering houden: in het voorjaar en het najaar. Tegelijkertijd willen we de leden een interessante lezing aanbieden en gelegenheid geven elkaar te ontmoeten.

Plaats: Dorpscentrum Oegstgeest (Bomenzaal) Lijtweg 9, Oegstgeest.
Datum en tijd: 9 mei 2023, 19:30 u, (inloop vanaf 19:00 u).

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 3 september 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financiële zaken
— Jaarrekening 2022
— Verslag van de kascommissie 2022 (mondeling)
— Décharge van de kascommissie
— Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
— Installatie nieuwe kascommissie
6. Verenigingszaken
— Profiel bestuursfuncties
7. Oproep voor hulp bij schrijven zienswijzen nieuwe Leidse bomenverordening

8. Rondvraag
9. Sluiting

21:00 u: Lezing door Bart Nyssen, bosecoloog bij de Bosgroep Zuid Nederland.

De stukken voor deze vergadering zijn per e-mail aan de leden beschikbaar gesteld. Leden zonder e-mail of internettoegang krijgen een aangepaste uitnodiging.

RSVP

In verband met de inkoop van de catering horen we graag uiterlijk 7 mei of u komt, via: secretaris@bomenbondrijnland.nl

Geplaatst in Algemene ledenvergadering, Bomenbond, Leden, Lezing, Nieuws.