Bomenbond Rijnland verzoekt om openbaarheid stukken inzake Vlietland

Ons verzoek om openbaarheid van stukken betreffende een grote projectontwikkeling in recreatiegebied Vlietland door Dutch Lake Residence (DLR) is in behandeling bij de rechtbank Den Haag. DLR heeft namelijk verzocht om een voorlopige voorziening en heeft tevens bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking bij de provincie Zuid-Holland.

Wat is het geval?

Bomenbond Rijnland bij de demonstratie op 12 maart 2023

De Bomenbond Rijnland heeft op 13 december 2022 een aanvullend verzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden om stukken openbaar te krijgen die zijn ingediend door projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) teneinde een ontheffing te ontvangen van de Wet natuurbescherming voor de aanleg van een recreatiewoningen, parkeerplaatsen en een enorme grondwal. Voor de aanleg zouden grote aantallen bomen moeten worden gekapt en daarmee ook de essentiƫle leefgebieden worden aangetast van beschermde diersoorten (zoals Kleine dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlier, Watervleermuis, Steenmarter, Buizerd, Havik en Bosuil).

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het besluit genomen om negen documenten die daar betrekking op hebben wel openbaar te maken. De projectontwikkelaar verweert zich daartegen en heeft bezwaar gemaakt, alsook verzocht om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Den Haag.

De Bomenbond Rijnland schreef op 7 maart 2023 een brief aan de rechtbank Den Haag met daarin een reactie op de gronden die de projectontwikkelaar aanvoert om de stukken niet openbaar te maken. Wij vinden het belangrijk om die stukken te kennen opdat wij kunnen opkomen voor de belangen die wij vertegenwoordigen.

Wij wachten de uitspraak van de rechtbank in goed vertrouwen af.

De behandeling van het bezwaarschrift van de projectontwikkelaar is vooralsnog ingepland op 30 maart 2023 in het provinciehuis Zuid-Holland.

Lees ook het artikel op Sleutelstad: Bomenbond wil openbaarheid documenten Vlietland.